15 zł opłaty na media narodowe

Czytaj dalej
Fot. Michał Dyjuk
Piotr Mieszkowski

15 zł opłaty na media narodowe

Piotr Mieszkowski

Składka audiowizualna z rachunkiem za prąd, a wygaszanie kontraktów w nowych mediach publicznych ma objąć tylko kadrę kierowniczą.

Dwa poselskie projekty ustaw, które trafiły do Sejmu, dotyczą ustawy o mediach narodowych, ustawy o składce audiowizualnej oraz przepisów wprowadzających obie ustawy - to zapowiadana tzw. duża ustawa medialna.

Celem inicjatywy jest przekształcenie Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej ze spółek prawa handlowego w instytucje mediów narodowych. W myśl jeszcze dopracowywanej wersji projektu ustawy przekształcenie to miałoby nastąpić od 1 lipca tego roku. - Rząd zostanie absolutnie odcięty w sensie jakiegokolwiek wpływu organizacyjnego, personalnego na media publiczne - mówił w Sejmie Krzysztof Czabański, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego odpowiedzialny za wprowadzane zmiany.

Duża ustawa medialna zakłada powstanie Funduszu Mediów Narodowych oraz Rady Mediów Narodowych. Zadaniem rady ma być nadzorowanie działalności instytucji mediów pod względem zgodności z prawem i gospodarności. Rada będzie też wyłaniać redaktorów naczelnych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, 17 narodowych rozgłośni regionalnych i Polskiej Agencji Prasowej.
Władze poszczególnych mediów, czyli dyrektorzy naczelni, mają być wybierani w drodze konkursów jawnych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. Będą one wybierane na co najmniej dwuletnią kadencję związaną z realizacją przyjętych planów programowo-finansowych.

Rada ma być organem Funduszu Mediów Narodowych. Będzie liczyć pięć osób. Po dwóch członków powołają Sejm i prezydent, jednego Senat. Ich kadencja ma trwać sześć lat. Ze swego grona rada wyłoni przewodniczącego. Wśród kandydatów wybieranych przez Sejm jedno miejsce będzie ustawowo gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego, czyli w obecnej kadencji z PO.

W mediach publicznych mają powstać Społeczne Rady Programowe utworzone z kandydatów zgłoszonych przez: organizacje społeczne, związki zawodowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia. Społeczne Rady Programowe mają oceniać realizację misji przez poszczególne media i będą mogły występować z wnioskami personalnymi.

Zwolnione z opłaty audiowizualnej będą: osoby powyżej 75. roku życia, niepełnosprawni, uprawnieni do świadczenia opiekuńczego oraz do korzystania z ryczałtu energetycznego, czyli świadczenia przysługującego m.in. kombatantom

W projekcie ustawy o składce audiowizualnej zapisano, że będzie ona wynosić 15 zł miesięcznie. Opłata ma być doliczana do rachunku za prąd i naliczana od każdego punktu poboru. Zwolnione z opłaty audiowizualnej będą: osoby powyżej 75. roku życia, niepełnosprawni, uprawnieni do świadczenia opiekuńczego oraz do korzystania z ryczałtu energetycznego, czyli świadczenia przysługującego m.in. kombatantom. Osoby fizyczne i prawne zobowiązane do opłaty składki audiowizualnej będą ją wpłacać na rachunek bankowy inkasenta, czyli właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. - My nie wprowadzamy tej opłaty, my ją zmniejszamy, gdyż ona teraz wynosi 22,70 zł. Cały czas są też ściągane zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu i dziś można już powiedzieć, że są one coraz mniejsze - mówi Krzysztof Czabański. - Chcemy, żeby ustawa trafiła na następne obrady Sejmu w przyszłym tygodniu - dodaje.

Trzeci projekt to przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych oraz ustawę o składce audiowizualnej. Projekt zakłada, że 1 lipca 2016 r. obecne spółki akcyjne mediów publicznych zostaną przekształcone w osoby prawne. Z dniem przekształcenia akcje Skarbu Państwa w byłych spółkach ulegną umorzeniu bez wynagrodzenia. Wygaszanie umów o pracę w związku z przekształceniem prawnym spółek medialnych ma objąć tylko osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora, kierownika bądź szefa redakcji.

Autor: Piotr Mieszkowski

Piotr Mieszkowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.