Materiał informacyjny

250 mln EUR na program „Czyste Powietrze”

Pożyczka w wysokości 250 mln euro zasili budżet państwa w latach 2022-2027. Fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pożyczka w wysokości 250 mln euro zasili budżet państwa w latach 2022-2027. Fot. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Materiał informacyjny

Bank Światowy wspiera rozwój programu „Czyste Powietrze” w tym celu Polska otrzyma 250 mln EUR z Banku Światowego.

Pożyczka Banku Światowego w wysokości 250 mln EUR udzielona zostaje stronie polskiej na okres do 5 lat (w latach 2022-2027). Pożyczka ma zasilić budżet państwa na poczet utraconych wpływów podatkowych w ramach ulgi termomodernizacyjnej komplementarnej do PPCP. Transze pożyczki będą wypłacane stronie polskiej wraz z postępami realizacji PPCP. Elementem pożyczki jest doradztwo Banku Światowego na rzecz dostosowywania PPCP do potrzeb beneficjentów w Polsce.


Minister Finansów Andrzej Domański podpisał umowę

Za prowadzenie negocjacji w sprawie uzgodnienia treści umowy pożyczki z przedstawicielami Banku Światowego był odpowiedzialny minister właściwy do spraw budżetu (MF) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu (MKiŚ) i ekspertami NFOŚiGW.

- Podpisanie umowy pożyczki Banku Światowego uzależniono od zapewnienia finansowania UE, w szczególności KPO. W obecnej sytuacji nie ma już przeszkód, aby umowę sfinalizować – informuje Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska.

- Program „Czyste Powietrze” jest jednym z najbardziej wymagających programów priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Z jednej strony ma precyzyjnie określone cele i jest mocno rozbudowany zarówno w zakresie swojej oferty, jak i organizacji systemu wsparcia. Z drugiej, wymaga stałego reagowania na sytuację zewnętrzną, dynamiczny rynek cen i usług oraz na nowe potrzeby grup docelowych – beneficjentów tego programu. Współpraca z Bankiem Światowym daje możliwość wymiany doświadczeń Banku z działań w tym obszarze w innych krajach i doświadczeń NFOŚiGW z dotychczasowej realizacji programu „Czyste Powietrze” w Polsce – dodaje ministra Paulina Hennig-Kloska.

- Dla NFOŚiGW szczególnie cenna jest pomoc techniczna i stałe wsparcie Banku Światowego oferowane i realizowane dla programu już od 2020 r. Eksperci Banku Światowego i NFOŚiGW monitorują postępy we wdrażaniu programu i prowadzą wspólne prace nad rozwiązywaniem wyzwań pojawiających się w trakcie realizacji tego tak ważnego dla poprawy jakości powietrza w Polsce programu. Wspólnie pochylamy się nad kolejnymi potrzebami zmian w programie, tak aby był najbardziej skuteczny i efektywny. Bank Światowy aktywnie uczestniczy m.in. w nowym projekcie pilotażowym, jaki stanowią tzw. operatorzy, którzy służą stałym i kompleksowym wsparciem dla beneficjenta programu, zwłaszcza tego o najniższych dochodach, nieposiadającego zdolności kredytowej i organizacyjnej dla podjęcia inwestycji w termomodernizację swojego budynku i wymiany źródła ciepła – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Bank Światowy wspiera Polskę w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza i zwiększania efektywności energetycznej poprzez przejście na czystsze i bardziej zrównoważone systemy ogrzewnictwa w budynkach mieszkalnych. Cieszymy się, że możemy wspierać merytorycznie program „Czyste Powietrze” oraz działać na rzecz zwiększenia jego inkluzywności. Uruchomienie wsparcia finansowego sprawia, że nasza współpraca stanie się jeszcze bliższa: wspólnie realizujemy misję, którą postawił przed sobą Bank Światowy – eliminacja ubóstwa na planecie nadającej się do życia – mówi Marina Wes, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską.

Przewidziane w umowie pożyczki wskaźniki, warunkujące wypłatę kolejnych transz pożyczki, stanowią odzwierciedlenie działań NFOŚiGW w ramach rozwoju PPCP i zostały w dużym stopniu już zrealizowane przez NFOŚiGW w latach 2021-2023, stąd wypłacenie pierwszej transzy pożyczki będzie możliwe już w 2024 r. wraz z ich potwierdzeniem ze strony wyłonionego przez MKiŚ zewnętrznego weryfikatora postępów realizacji PPCP.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.