Abonament RTV w 2019r. KRRiT podała stawki na nowy rok. Kto może liczyć na zniżkę?

Czytaj dalej
Fot. B.Frydrych
Małgorzata Froń

Abonament RTV w 2019r. KRRiT podała stawki na nowy rok. Kto może liczyć na zniżkę?

Małgorzata Froń

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki abonamentu RTV, jakie będą obowiązywać w 2019 roku.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała stawki abonamentu, jakie będą obowiązywać w 2019 roku. Nie ulegną one zmianie w stosunku do 2018 roku. Tak, jak do tej pory będą też zniżki dla osób płacących z góry.

Obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych i radiowych nakłada na nas ustawa o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji.

Zgodnie z przepisami każdy posiadacz sprawnego odbiornika jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie, a po rejestracji ma obowiązek regularnego opłacania abonamentu. Opłata jest jedna, nawet jeżeli mamy kilka odbiorników w gospodarstwie domowym lub samochodzie.

Umowy podpisane z operatorami telewizji satelitarnej lub kablowej nie zwalniają z ustawowego obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej.

Stawki abonamentu takie same, jak w tym roku

KRRiT ustaliła, że stawki obowiązujące w 2019 roku będą takie same jak w roku 2018. Za używanie odbiornika radiowego trzeba będzie zapłacić 7 złotych za miesiąc, natomiast za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego - 22,70 złotych za miesiąc. Za dwa miesiące z góry zapłacimy za radio 13,60 złotych, a za radio i telewizor 44,05 zł, za 3 miesiące z góry kwoty te, to 20,15 zł i 65,35 zł, za 6 miesięcy - 39,90 zł i 129,40 zł, a za rok z góry zapłacony wyjdzie 75,60 zł i 245,15 zł.

Żeby skorzystać ze zniżki należy wpłat dokonać z góry w terminie do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto może być zwolniony z opłat

Z opłacania abonamentu zwolnione są osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłat abonamentowych trzeba zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz dodatkowo złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Należy również pamiętać o tym, że zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Małgorzata Froń

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.