Alicja Kucharska

Będzie gminny facebook

- To, że facebook powstanie jest dla nas dowodem, że każdym z mieszkańców ma realny wpływ na to, jak funkcjonuje miasto Fot. Archiwum prywatne - To, że facebook powstanie jest dla nas dowodem, że każdym z mieszkańców ma realny wpływ na to, jak funkcjonuje miasto
Alicja Kucharska

Argumenty, które przedstawili młodzi działaczem przekonały urzędników, że warto stworzyć stronę gminy. By być bliżej ludzi.

Na początku roku przedstawiciele Pro Świebodzin zaapelowali do burmistrza o uruchomienie konta na FB. Mimo że otrzymali odpowiedź, iż gmina promocji facebookowej nie planuje, to broni nie złożyli, a wyłożyli za to całą serię argumentów, dlaczego ich zdaniem takie konto powinno powstać.

„Żyjemy w XXI wieku, dobie cyfryzacji - czasie, gdy pierwszym źródłem informacji jest Internet. Równocześnie wskazać należy, iż coraz częściej miejsce, w którym owe informacje pojawiają się najszybciej i docierają do największej liczby osób, są portale społecznościowe, w tym Facebook” - motywowali swoje działania.

Zdaniem Tomasza Sielickiego z Pro Świebodzin, to właśnie w przestrzeni internetowej osoby młode szukają informacji o bieżących wydarzeniach, ale też wyrażają swoje opinie na różne tematy. - Oficjalne konto pozwoliłoby usprawnić politykę informacyjną gminy, uniknąć „konsultacji społecznych widmo”. Byłaby to również możliwość, by obywatele mogli zgłaszać bieżące problemy poza oficjalnym obiegiem - podtrzymuje swoje stanowisko reprezentant Pro Świebodzin.

Konto na FB zintensyfikowałoby również politykę informacyjną gminy i zdaniem autorów - nie generowałoby dodatkowych kosztów.

W lutym do wniosku ustosunkowano się negatywnie, a w swojej odpowiedzi burmistrz podkreślił, iż gmina nie planuje uruchomienia oficjalnego kona na FB. Wskazano też, że polityka promocyjna i informacyjna wykorzystuje dostępne metody i środki, takie jak: stronę internetową, media, BIP, czy też działalność samorządowych jednostek kultury.

- Moim zdaniem wskazane działania stanowią jedynie minimum i są pewnym niezbędnym standardem, a które nijak mają się do rzeczywistości, w jakiej obraca się przeciętny obywatel - ripostował T. Sielicki. Choć w kolejnym piśmie do burmistrza przyznawał, że są to metody, które należy pochwalić, to w obecnych realiach nowoczesne technologie oferują dużo więcej narzędzi, które mogłyby usprawnić komunikację pomiędzy włodarzami, urzędnikami a mieszkańcami.

- Chciałbym również zwrócić uwagę, że uruchomienie oficjalnego konta facebookowego, poza aspektem informacyjnym, mogłoby się również przyczynić do promocji gminy wśród potencjalnych turystów, planujących odwiedziny naszej lub sąsiednich gmin - mówi. Bo zdaniem Sielickiego, współpraca z grupami obywatelskimi działającymi także na FB, pozwoliłaby wypromować walory turystyczne miasta i okolic. Ponadto, ta właśnie przestrzeń internetowa, posłużyłaby jako miejsce promocji lokalnych inicjatyw prowadzonych przez stowarzyszenia czy grupy obywatelskie. Bo przedsiębiorczość i działania pro bono powinny być wspierane przez gminę również marketingowo. Chociażby poprzez propagowanie ich działalności w mediach społecznościowych.

Apel T. Sielickiego zakwalifikowano jako petycję. Gmina miała więc dwa miesiące, by udzielić odpowiedzi. Ta się pojawiła… a opinia na temat FB, mimo wcześniejszego braku planów, okazała się być pozytywną.

„Przychylając się do zgłoszonej przez Pana propozycji poszerzenia form i dotarcia z informacją i promocją do jak największej liczby mieszkańców Gminy Świebodzin oraz potencjalnych turystów, postanowiono uruchomić od września oficjalne konto Gminy Świebodzin na portalu społecznościowym Facebook. Prowadzeniem konta zajmować się będą pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za prowadzenie strony internetowej www.swiebodzin.eu”.

- Facebook gminy ruszy od września - oznajmia Beata Amrogowicz, sekretarz gminy. Jak zaznacza, będzie to przestrzeń służąca do promocji i informowania o wydarzeniach i sprawach miejskich. - Pomoże w komunikacji z mieszkańcami - dodaje.

Jak zaznacza, na zmianę decyzji wpłynęły przedstawione w petycji argumenty. - Pojawiły się głosy, że takie działania powinny być wdrożone, i że dzięki stronie FB będziemy mogli dotrzeć z informację do większej liczby mieszkańców - podkreśla.

Pro Świebodzin nie ukrywa, że fakt powstania gminnego FB, jest dla nich dowodem, że każdy z mieszkańców może mieć realny wpływ na to, jak funkcjonuje miasto.

Alicja Kucharska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.