Materiał informacyjny

Biodegradowalny i kompostowalny, to nie jest to samo

Biodegradowalny i kompostowalny, to nie jest to samo
Materiał informacyjny

Chociaż terminy biodegradowalny i kompostowalny bywają stosowane zamiennie, tak naprawdę nie oznaczają tego samego.

Im bardziej zrównoważone życie prowadzimy, tym ważniejsze jest rozróżnianie niektórych pojęć. Dlaczego? Ułatwi nam to recykling i podejmowanie właściwych wyborów jeszcze przed kupieniem danego produktu. Sprawdźmy zatem, dlaczego biodegradowalny i kompostowalny, to nie jest to samo.

Co oznacza termin biodegradowalny?

Biodegradowalny jest dowolny materiał, który może zostać rozłożony przez mikroorganizmy, np. bakterie i grzyby. Biodegradacja jest procesem występującym naturalnie. Kiedy przedmiot ulega degradacji, rozkłada się na proste składniki, takie jak biomasa, dwutlenek węgla, woda. Proces ten może zachodzić z tlenem lub bez tlenu, ale zajmuje mniej czasu z pomocą tlenu.

Biodegradacja może trwać od kilku dni, np. w przypadku resztek warzyw, nawet do 500 lub więcej lat, np. w przypadku plastikowej torby. Czas rozkładu niektórych obiektów:

- warzywa – od 5 dni do miesiąca,
- papier – od 2 do 5 miesięcy,
- liście drzew – 1 rok,
- bawełniana koszulka – około pół roku,
- nylonowa tkanina – nawet 40 lat,
- aluminiowa puszka – do 100 lat,
- styropianowy kubek – ponad 500 lat,
- foliowa reklamówka – ponad 500 lat i pozostawia „prezent” w postaci mikroplastiku.

Czas biodegradacji zależy zarówno od składu chemicznego przedmiotu, jak i sposobu jego przechowywania. Zmienne takie jak temperatura i obecność wody, światła i tlenu wpływają na szybkość degradacji.

Skórki warzyw, skorupki jaj, papier i odpady ogrodowe są łatwo biodegradowalne. Po wyrzuceniu rozkładają się w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu można je zasymilować ze środowiskiem naturalnym. Materiały takie jak styropian, plastik i aluminium są zwykle uważane za niebiodegradowalne ze względu na czas ich rozkładu.

Co oznacza termin kompostowalny?

Jeżeli coś nadaje się do kompostowania, oznacza to, że może ulec biodegradacji w określonych okolicznościach spowodowanych przez człowieka. W przypadku pierwszej definicji, człowiek nie ma swojego wkładu w rozkład przedmiotu, jest to proces całkowicie naturalny.

Podczas kompostowania mikroorganizmy rozkładają materię organiczną z pomocą ludzi, którzy dostarczają wodę, tlen i materię organiczną niezbędną do optymalizacji warunków. Proces kompostowania trwa na ogół od kilku miesięcy do jednego do trzech lat. Na czas wpływają zmienne, takie jak tlen, woda, światło i rodzaj środowiska kompostowania.

Istnieją dwa główne rodzaje kompostowania:

- Kompostowanie domowe, które polega na zbieraniu resztek jedzenia np. w koszu, łączeniu ich z odpadami ogrodowymi i okresowym odwracaniu mieszanki, aby ułatwić jej rozkład na bardziej podstawową materię organiczną.
- Kompostowanie komercyjne obejmuje przesiewanie i sortowanie materiałów na substancje organiczne i nieorganiczne, rozdrabnianie ich za pomocą rębaków i rozdrabniaczy oraz tworzenie optymalnych warunków wilgotności, temperatury i tlenu. W rezultacie komercyjne kompostowniki są w stanie rozłożyć bardziej złożone produkty niż kompostowniki domowe.

Zalety i wady biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych

W przeciwieństwie do konwencjonalnych tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej, biotworzywa są pochodzenia roślinnego. Produkcja bioplastików może mieć mniejszy ślad węglowy niż tradycyjne tworzywa sztuczne (może, ale nie musi).

Rozkład biotworzyw wymaga intensywnego ciepła, dostępnego tylko w przemysłowych kompostowniach. W przydomowej pryzmie kompostu (lub na wysypisku) ich rozkład zajmuje dużo czasu. Biotworzywa nie rozwiązują problemu tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle morskim, ponieważ nie ulegają one szybkiej biodegradacji w warunkach morskich.

Biotworzyw nie można mieszać z tworzywami sztucznymi nadającymi się do recyklingu, muszą być poddawane recyklingowi w oddzielnych strumieniach.

Jeśli próbujesz zmniejszyć swój wpływ na środowisko, dobrym rozwiązaniem są przedmioty nadające się do kompostowania. Kompostowanie przedmiotu oznacza, że nie trafi on na wysypisko, a jeśli kompostujesz w domu, możesz wykorzystać tę materię organiczną do rozwoju ogrodu.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.