Co zyskam zakładając księgę wieczystą dla spółdzielczego mieszkania?

Czytaj dalej
Fot. ErikaWittlieb/Pixabay
OPRAC. (GM)

Co zyskam zakładając księgę wieczystą dla spółdzielczego mieszkania?

OPRAC. (GM)

Na pytania Czytelników odpowiadają eksperci.

Wyjaśnia Piotr Romanowski, notariusz.

- Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wiem, że mogę dla mojego mieszkania założyć księgę wieczystą. Czy jest sens i co dzięki temu zyskam?

- Rzeczywiście istnieje możliwość założenia dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księgi wieczystej, jednak nie zawsze przyniesie to jakiekolwiek korzyści. Spółdzielcze prawo do lokalu jest prawem dziedzicznym, czyli po śmierci osoby której takie prawo przysługuje zostanie ono odziedziczone przez spadkobierców. Jest to również prawo zbywalne co oznacza, że można je sprzedać lub podarować.

Jednym słowem prawem takim można dysponować w takim samym zakresie jak prawem własności. Księga wieczysta w żaden sposób nie wpływa na moc czy skuteczność tego prawa. Jedynym argumentem przemawiającym za założeniem księgi wieczystej jest chęć zabezpieczenie kredytu hipoteką na spółdzielczym prawie do lokalu - warunkiem powstania hipoteki jest wpisanie jej do księgi wieczystej. Reasumując brak jest prawnych przesłanek przemawiających za założeniem księgi wieczystej, za wyjątkiem potrzeby ustanowienia hipoteki.

Odpowiada Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.
- Umowę o pracę miałam do 31 grudnia 2015 r., natomiast do dnia 10 czerwca 2016 r. mam prawo do zasiłku macierzyńskiego. Okazało się, że mój były pracodawca nie przekazał moich dokumentów do ZUS. Co mogę zrobić, aby otrzymać dalszy zasiłek macierzyński?

- Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia ustala i wypłaca terenowa jednostka organizacyjna ZUS, właściwa dla miejsca zamieszkania byłego pracownika - tłumaczy Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. -Pracodawca ma obowiązek przekazać zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3 wraz z oryginałami dokumentów dotyczących urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jeżeli zakład pracy nie wywiązuje się z powyższego obowiązku, wówczas pracownica może sama zwrócić się na piśmie do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przysługującego po ustaniu zatrudnienia. Trzeba dołączyć akt urodzenia dziecka i wnioski związane z urlopem macierzyńskim. Na podstawie otrzymanych dokumentów ZUS zwróci się do byłego pracodawcy o przekazanie zaświadczenia Z-3. Po otrzymaniu kompletu dokumentów ZUS będzie mógł ustalić prawo do zasiłku macierzyńskiego i dokonać wypłaty.

OPRAC. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.