Piotr Sobierajski

Czeladź: Cena za śmieci zbyt wysoka. Będzie drugi przetarg

Konsorcjum firm ALBA na razie jako jedyne chce wywozić śmieci z terenu Czeladzi Fot. Polska Press Grupa Konsorcjum firm ALBA na razie jako jedyne chce wywozić śmieci z terenu Czeladzi
Piotr Sobierajski

Władze Czeladzi unieważniły przetarg na wywóz śmieci z terenu miasta. Powód? Uznały, że zaproponowane przez konsorcjum firm ALBA stawki są zbyt wysokie. Do końca sierpnia ma zostać ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. Czy coś zmieni?

Konsorcjum firm ALBA obecnie obsługuje Czeladź i było też jedynym, które wzięło udział w przetargu ogłoszonym przez miasto. Ten został jednak unieważniony w sierpniu. Władze Czeladzi liczą bowiem, że uda się ostatecznie zatwierdzić niższe ceny. Obecnie za odbiór odpadów komunalnych obowiązuje tu staw-ka 13 zł za osobę miesięcznie przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny i 20 zł za osobę osobę miesięcznie prze zbieraniu odpadów bez segregacji.

Nowa oferta ALBY opiewa łącznie na kwotę 16 mln 607 tys. 754 zł za wywóz nieczystości z terenu miasta. - Gdybyśmy tę ofertę przyjęli, opłata dla mieszkańca musiałaby wynieść 26 zł miesięcznie za śmieci segregowane, a dwa razy tyle za niesegregowane. Uznaliśmy, że cena jest zdecydowanie zawyżona, nawet uwzględniając rządowe i ustawowe obostrzenia oraz narzucone firmom śmieciowym wysokie ceny składowania odpadów - mówi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. - Czy następny przetarg okaże się korzystniejszy? My nieco obniżymy nasze oczekiwania i mam nadzieję, że ALBA też obniży swoją propozycję albo pojawi się firma konkurencyjna z tańszą ofertą - dodaje. Miasto planuje ponownie ogłosić przetarg do końca sierpnia br.

Skąd tak wysoki wzrost stawek za odbiór śmieci, zaproponowany przez ALBĘ? - Oferta została skalkulowana w odniesieniu do szacowanych ilości odpadów określonych przez gminę, a nie ilości mieszkańców- tłumaczy prokurent Michał Niemczyk, dyrektor Działu Obsługi Gmin w konsorcjum firm ALBA.

Dodaje, że firma musi ponieść m.in. dodatkowe koszty, związane m.in. z koniecznością zapewnienia odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej, w tym dodatkowo od nowego roku pojemników na bioodpady, czy specjalistycznych, małogabarytowych pojazdów do odbioru pojemników z części miasta. Do tego dochodzi wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, które dla podstawowych frakcji odpadów wzrosły o ponad 260 proc. od 2017 do 2020 r. ALBA zapowiada, że weźmie udział w drugim przetargu.

- W regionie odbieramy i zagospodarowujemy odpady z kilkunastu gmin. Stawki oferowane przez nas w aktualnym stanie prawnym jak i rynkowym są na poziomie bardzo porównywalnym z ofertą przedstawioną gminie Czeladź - podkreśla Michał Niemczyk.

Ogromne podwyżki

Duży wzrost cen za odbiór odpadów w Czeladzi obrazuje porównanie stawek za wywóz tony odpadów. Obecnie ALBA pobiera kwotę 410,40 zł za tonę odpadów zmieszanych, a od nowego roku miałoby to być 750,60 zł za tonę. Odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, plastik z metalem, odpady biodegradowalne) to dziś koszt 102,60 zł za tonę. Proponowana nowa stawka to 496,80 zł za tonę. W przypadku odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego miasto płaci dziś 102,60 zł za tonę, a proponowana stawka to 750,60 zł za tonę. Wywóz tony odpadów budowlano-rozbiórkowych kosztuje 102,60 zł. Nowa propozycja to 226,80 zł za tonę.

Piotr Sobierajski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.