Częstochowa: 300 starszych osób ze Starego Miasta w projekcie "Stare Miasto-Nowe Życie"

Czytaj dalej
Bartłomiej Romanek

Częstochowa: 300 starszych osób ze Starego Miasta w projekcie "Stare Miasto-Nowe Życie"

Bartłomiej Romanek

Miasto otrzymało 2 miliony zł na realizację projektu „Stare Miasto-Nowe Życie”. Dzięki temu powstało miejsce świadczące kompleksowe usługi dla osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym i bezdomnością.

Czułam, że się przewróciłam, ale oni pomogli mi wstać – mówi jedna z podopiecznych Fundacji Adullam. – Fundacja bardzo mi pomogła, bo kiedyś dobrze radziłam sobie w życiu, ale się pogubiłam. Najważniejsze jest dla mnie to, że dzięki pani prezes Ferenc i jej organizacji mogę korzystać z pełnowartościowego wyżywienia.

Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, na czele której od lat stoi Elżbieta Ferenc, jest największą organizacją pozarządową, która zajmuje się w Częstochowie pomocą osobom bezdomnym oraz tym zagrożonym marginalizacją i ubóstwem.

– Nasze miasto przekazuje część zadań organizacjom pozarządowym. Cieszymy się, że dzięki takim instytucjom, jak Fundacja Adullam są one tak dobrze realizowane – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

A wkrótce pomoc najuboższym może być jeszcze skuteczniejsza dzięki projektowi „Stare Miasto - Nowe Życie”. Jego wartość to ponad 2 miliony zł, ale aż 95 proc. będzie stanowić dofinansowanie unijne. Jego celem będzie zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Weźmie w nim udział minimum 300 osób ze Starego Miasta. Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli liczyć na indywidualne podejście oraz opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia. Powstaną m.in. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Klub Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia, w ramach którego będzie działać świetlica dla najmłodszych.

Projekt „Stare Życie – Nowe Życie” jest uzupełnieniem inwestycji – całościowej przebudowy oraz adaptacji zdegradowanego budynku przy ul. Krakowskiej 34 dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto, na które Częstochowa wcześniej, w 2016 roku także pozyskała ponad 4 mln zł dofinansowania. Do zakończenia tej inwestycji zostało jeszcze kilka tygodni.

Policzyli osoby bezdomne w Częstochowie

Pod koniec stycznia na terenie Częstochowy odbyło się liczenie osób bezdomnych.

Badanie odbywało się zarówno w placówkach dla osób bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundację Chrześcijańską „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, a także w innych miejscach, gdzie osoby bezdomne mogą przebywać: szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y), hospicjum, Areszt Śledczy, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień), placówki leczenia odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS. Doliczono się 371 osób bezdomnych, 371 osób, z czego 36 osób przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych, a pozostałe 335 w różnego rodzaju placówkach.

To nieco mniej niż rok wcześniej, kiedy stwierdzono obecność 379 bezdomnych.

Bartłomiej Romanek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.