Bartłomiej Romanek

Częstochowa: miasto oferuje stypendia młodym lekarzom. Warunki: Muszą zobowiązać się do pracy dla miejskich placówek

Zdjęcie ilustracyjne Fot. ARC DZ Zdjęcie ilustracyjne
Bartłomiej Romanek

Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawie uruchomienia specjalnego programu stypendialnego dla młodych lekarzy. O finansowe wsparcie miasta będą mogły starać się osoby kształcące się na VI roku studiów medycznych.

Istotnym warunkiem jego uzyskania będzie zobowiązanie do podjęcia pracy w podmiocie medycznym, dla którego organem założycielskim jest gmina Częstochowa.

Przyjęty program jest realizacją programu wyborczego Lewicy. Przed jesiennymi wyborami samorządowymi jej lider, Marek Balt, zapowiadał, że jednym z zadań jego partii będzie przyciągnięcie lekarzy do Częstochowy. - To konieczność, bo miasto zaczyna cierpieć na ich niedostatek, a kadra medyczna jest zaawansowane wiekowo - zapowiadał wówczas Balt.

Miasto i cały region częstochowski boryka się z coraz poważniejszym brakiem specjalistów. O tym, jakie mogą być konsekwencje braku lekarzy, przekonano się na początku roku w szpitalu powiatowym w Myszkowie, gdzie z powodu braku specjalistów, musiano na kilkanaście dni zawiesić działalność oddziału wewnętrznego.

Pomoc finansowa będzie przyznana studentkom i studentom VI roku. Z prezydentem Częstochowy będą oni podpisywać umowę, w której zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w publicznym podmiocie, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Pracę będą musieli rozpocząć nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Prawo do stypendium osoba będzie tracić wtedy, gdy w terminie 14 dni od rozpoczęcia (drugiego) semestru nie przedłoży zaświadczenia o odbywaniu (czyli kontynuacji) studiów, a także w przypadku korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów lub urlopu rodzicielskiego.

Stypendium przyznawane będzie na okres 9 miesięcy (od 1 października do 30 czerwca następnego roku). Jego maksymalna wysokość to 2 tys. zł brutto miesięcznie. Ubiegać się o nie będą mogli ci, którzy za poprzedni rok akademicki uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,2. Zaliczenie V roku studiów - i wpisanie na kolejny - trzeba będzie uzyskać do 3 września danego roku. O stypendium nie będzie się można starać w sytuacji powtarzania roku, którego dotyczy wniosek. Na wsparcie nie będą też mogły liczyć osoby korzystające z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego. Stypendia będą przyznawane do 15 października. Ich konkretna liczba oraz wysokość zależeć będzie każdorazowo od środków zagwarantowanych na ten cel w miejskim budżecie oraz zainteresowania ze strony studentów.

Na razie niezrealizowany pozostaje inny pomysł, który pojawił się podczas ostatniej kampanii wyborczej. Senator Artur Warzocha podczas jednej z konferencji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza, zapowiadał starania o utworzenie na uczelni wydziału lekarskiego. Największym problemem w tym przypadku jest jednak utworzenie szpitala lub oddziałów klinicznych w Częstochowie.

Bartłomiej Romanek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.