janusz strzelczyk

Częstochowa. Miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

W Częstochowie osoby z niepełnosprawnościami zdobywają "Częstochowski Everest" - Złotą Górę Fot. janusz strzelczyk W Częstochowie osoby z niepełnosprawnościami zdobywają "Częstochowski Everest" - Złotą Górę
janusz strzelczyk

Do końca wakacji potrwają konsultacje, których celem będzie zgłaszanie uwag i opinii do wytycznych opracowanych w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, starszych, kobiet w ciąży.

W mieście jest realizowany program ,,Kierunek przyjazna Częstochowa” , który ma poprawić jakość życia różnych grup społecznych.

- Nowe standardy wprowadzone będą w drodze zarządzenia i w ten sposób staną się lokalnym prawem. Projektując nowe inwestycje, trzeba się będzie do nich stosować - podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Liczymy, że dzięki stosowaniu tych norm Częstochowa będzie miała bardziej przyjazną i bezpieczną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

MZDiT przygotował opracowanie, które precyzyjnie określa, w jaki sposób projektować przestrzeń tak, by w maksymalny sposób zwiększyć jej użyteczność dla wszystkich. Projekt zarządzenia jest już przygotowany. Załącznikiem do niego będą ,,Wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej w celu likwidacji barier architektonicznych”. Obejmują łącznie dwanaście obszarów, w których można napotkać ograniczenia jak pokrywy studzienek kanalizacyjnych, poręcze, parkingi, przejścia dla pieszych, przystanki tramwajowe i autobusowe. Wytyczne będą dotyczyć działań, prac i zadań wszystkich komórek Urzędu Miasta, miejskich jednostek, instytucji i podmiotów działających na ich zlecenie. Podczas projektowania i realizacji inwestycji związanych z przestrzenią publiczną wszystkie te podmioty będą musiały brać je pod uwagę.

- Jednym z przykładów są pasy dotykowe dla osób niedowidzących lub niewidomych wzdłuż przystanków komunikacji miejskie. Do tej pory nie ma ustawowego obowiązku stosowania takich rozwiązań, ale w Częstochowie, w ramach przyjętych standardów, chcemy to projektować i realizować- mówi Tomasz Tyl, radny z klubu SLD.

Osoby z niepełnosprawnościami w Częstochowie angażują się w programy, które mają pomóc w rozwiązywaniu ich problemów w funkcjonowaniu w mieście. Jednym z takich działań jest film pokazujący, że osoby z niepełnosprawnością nie są kimś obcym, że społeczność to wspólnota, w której tolerancja powinna być normą. Film przygotowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Krótki, kilkuminutowy film trafił do internetu. Na problemy osób z niepełnosprawnościami osoby poruszające się na wózkach zwracają uwagę radnych. Zaprosili ich na przejażdżkę na wózkach inwalidzkich po mieście. To była akcja “I ty możesz usiąść na wózku”. Trasa wiodła z Urzędu Miasta do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nieco ponad pół kilometra. Mogli się przekonać, że norma o krawężnikach do wysokości czterech centymetrów jest nieżyciowa. Po tym doświadczeniu przy nowych inwestycjach w Częstochowie już nie robi się takich przeszkód. Teraz jest realizowany kolejny program . Podpisanie prezydenckiego zarządzenia poprzedzą otwarte konsultacje - instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także osoby prywatne będą mogły zgłaszać swoje sugestie, uwagi i opinie MZDiT bądź społecznemu rzecznikowi. Tym razem chodzi nie tylko o osoby na wózkach, ale też niewidome, słabowidzące, niedosłyszące, starsze, kobiety w ciąży, osoby o bardzo niskim lub bardzo wysokim wzroście, ludzi z nadwagą, z urazami kończyn, a nawet o tych z dużym bagażem.

Certyfikat prezydenta

W ubiegłym roku niezależny audytor - Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” przeprowadził w Częstochowie monitoring dostępności usług samorządowych dla osób z niepełnosprawnościami w 24 różnych obszarach. Audyt wykazał, że miasto stosuje wiele dobrych praktyk ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Do przyjęcia podobnych działań samorząd zachęca też swoich partnerów spoza sfery administracji publicznej. Jeśli firmy, obiekty handlowe czy lokale gastronomiczne działają zgodnie z tego rodzaju filozofią, mogą liczyć np. na specjalny certyfikat prezydenta ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” w 5 kategoriach: urzędy, miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki, obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele); placówki oświatowe; placówki służby zdrowia.

janusz strzelczyk

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.