BR

Częstochowa: Otwarcie A1 coraz bliżej. Rozstrzygnięto kolejny przetarg

GDDKiA zapewnia, że na odcinku F autostrady A1 trwają intensywne prace budowlane Fot. GDDKiA GDDKiA zapewnia, że na odcinku F autostrady A1 trwają intensywne prace budowlane
BR

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na budowę ogrodzenia na odcinku autostrady A1 powstającym pod Częstochową. To pierwszy z trzech przetargów, które są konieczne, aby zakończyć odcinek F.

20 września 2019 r. GDDKiA wszczęła trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 14 października br., poznano oferty potencjalnych wykonawców.

Cztery dni później, GDDKiA wybrała wykonawcę ogrodzenia autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez GRAMAR Sp. z o.o., z Lublińca. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za 11 356 566,35 zł. (brutto). Roboty mają być ukończone w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wybór oferty dla zadania: „Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ” oraz „Montaż barier ochronnych na odcinku autostrady A1 węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia wraz z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ” nastąpi w przyszłym tygodniu.

Na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą ceną wynosi 22 827 098,66 zł, a z najwyższą 26 380 153,86 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 9 903 672,65 zł brutto. Na drugi z tych przetargów wpłynęły 2 oferty. Oferta z najniższą ceną wynosi 14 459 129,70 zł, a z najwyższą 18 999 397,95 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 27 416 175,01 zł brutto.

Warto dodać, że częściowo przejezdny jest już węzeł Częstochowa Północ. 10 października 2019 dzięki uzyskaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie części obiektu 352a na węźle Częstochowa Północ możliwe było poprowadzenie ruchu po łącznicy (BC) węzła.
Pozwoliło to na otwarcie kolejnych frontów robót na węźle oraz na ciągu głównym autostrady. Te działania w znacznym stopniu przybliżają nas do zakończenia prac na tym węźle. Z początkiem października zostało zrealizowane ponad 50 % zakresu robót związanych z ułożeniem nawierzchni betonowej na ciągu głównym autostrady. Trwają prace na wszystkich frontach robót.

BR

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.