Bartłomiej Romanek

Częstochowa: Przedłużenie ulicy 1 Maja jest konieczne, ale trzeba na nie znaleźć pieniądze

W miejscu, gdzie ma powstać nowy most i droga, na razie znajduje się tylko kładka dla pieszych Fot. Bartłomiej Romanek W miejscu, gdzie ma powstać nowy most i droga, na razie znajduje się tylko kładka dla pieszych
Bartłomiej Romanek

Miejski Zarząd Dróg i Transportu uzyskał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”. Do samej budowy jednak daleko, bo miasto musi pozyskać na nią środki zewnętrzne.

W odpowiedzi na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie z października 2017 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał w ostatnich dniach decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja – Krakowska w Częstochowie”. Dokument po uprawomocnieniu się umożliwi dalsze przygotowania częstochowskich służb miejskich do realizacji tego strategicznego zadania komunikacyjnego w naszym mieście - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

We wspomnianym, obszernym tekście urzędowym czytamy m.in.: „Z analizy zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody podlegającymi ochronie (…) Ze względu na znaczną odległość od najbliższych obszarów chronionych Natura 2000, nie przewiduje się wpływu inwestycji na cele i przedmioty ochrony, dla których obszary zostały powołane oraz na ich integralność (…).

Jak dodaje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, „z przeprowadzonych przez Inwestora analiz wynika, że wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant 3. Jest on jednocześnie wariantem wybranym do realizacji przez Inwestora. Na taki rezultat miał wpływ przede wszystkim zakres wyburzeń dotyczących obiektów zabytkowych. (…) Wariant 3 to wariant powstały przez modyfikację wcześniejszego wariantu 1 w obrębie włączeń projektowanej drogi do istniejącego układu drogowego oraz przebiegu w obrębie dawnego kompleksu Elanex - wariant omija zabudowania kompleksu. (…) Wiąże się również z najmniejszą powierzchnią zajętości. (…)

Przewiduje się mniejszy zakres wyburzeń budynków mieszkalnych. W związku z tym w decyzji określono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, realizowanego w wariancie oznaczonym jako 3”.

Ponadto dokument wskazuje szereg zaleceń dla potencjalnej realizacji zadania, które pozwolą ograniczyć przyszłe oddziaływanie inwestycji na otoczenie.

– Do realizacji tego dużego zadania komunikacyjnego w perspektywie kilku najbliższych lat będzie na pewno potrzebne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. O potrzebie wsparcia miasta Częstochowy w staraniach o wygenerowanie i zabezpieczenie takich środków mówił m.in. na ostatnim spotkaniu z parlamentarzystami naszego okręgu prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk – mówi Maciej Hasik.

Przedsięwzięcie jeśli dojdzie do jego realizacji będzie polegało na budowie połączenia komunikacyjnego o długości 1,2 km od Ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni przedmiotowego połączenia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 7,00 m (2 x 3,50 m) z wyłączeniem odcinków na łukach poziomych, gdzie przewiduje się poszerzenie pasów ruchu oraz na obiekcie mostowym gdzie jezdnia poszerzona zostanie do 8,00 m (2 x 4,00 m). Obiekt mostowy planowany jest nad linią kolejową.

Dwie najważniejsze inwestycje drogowe w Częstochowie

Budowa połączenia komunikacyjnego ulic 1 Maja i Krakowskiej to jedna z kluczowych inwestycji drogowych w Częstochowie.

Trwająca obecnie budowa autostrady A1, planowane przebudowy DK 1 i DK 46, a także powstałe już wcześniej przedłużenie alei Monte Cassino w ciągu DW 908, znacząco wpłyną na poprawę ruchu, ale do rozwiązania wszystkich problemów konieczne są jeszcze dwie inwestycje: budowa tzw. węzła na Bugajskiej na DK 1 oraz przedłużenie 1 Maja do ul. Krakowskiej, co połączyłoby dwie części miasta i z czasem znacząco odciążyłoby z ruchu Aleje NMP.

Tylko w ten sposób można stworzyć sensowne połączenie wschodniej i zachodniej części Częstochowy, dzięki któremu kierowcy nie musieliby się kierować w aleję NMP. Problemem w przypadku obu inwestycji jest finansowanie, bo obydwie ze względu na konieczność budowy obiektów inżynieryjnych są niezwykle drogie.

Bartłomiej Romanek

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.dziennikzachodni.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2021 Polska Press Sp. z o.o.