Janusz Strzelczyk

Częstochowa. Stawki za wywóz odpadków w górę. Rosną koszty

Śmieci z Częstochowy są wywożone na wysypisko w Młynku Sobuczynie Fot. arc Śmieci z Częstochowy są wywożone na wysypisko w Młynku Sobuczynie
Janusz Strzelczyk

16 maja częstochowscy radni zdecydują, podczas sesji Rady Miasta o podwyżce tzw. podatku śmieciowego.

Podwyżka jest spora. I tak za śmieci nie segregowane opłata ma wzrosnąć z 20 do 36 zł, a za segregowane z 12 do 18 zł. Podwyżka czeka też firmy i instytucje.

W uzasadnieniu uchwały o podwyżce stawek za wywóz odpadków czytamy: “Za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu. Ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu koniecznym stało się zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawkę skalkulowano w dwóch wariantach tj. gdy na danej nieruchomości odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Uchwała powoduje skutki finansowe - zwiększenie wpływów w systemie gospodarowania odpadami”.

Tzw. podatek śmieciowy został wprowadzony 1 lipca 2013 r. Na początku opłaty wynosiły 10,50 zł za odpady segregowane i 12,50 zł za nieposegregowane. Pierwsze zamiany cen wprowadzono w 2016 roku takie jeszcze obowiązują.

- Podwyżka opłat za wywóz śmieci jest nieunikniona - mówi Jolanta Urbańska, radna (klub Koalicji Obywatelskiej). - Wynika m.in. z tego, że rząd nakłada na samorządy różne nowe obowiązki, których koszty trzeba pokrywać z budżetu samorządu. Częstochowa ma jedne z najniższych stawek w kraju. Miasto nie zarabia na tych opłatach. Jest praktycznie tylko pośrednikiem.

Producenci też powinni płacić

Jak wynika z wyliczeń Krajowej Izby Gospodarczej, średnia cena za odbiór odpadów powinna wynosić 22 zł. W przetargach firmy oferują znacznie wyższe stawki niż dotychczas. Opłata od mieszkańców mogłaby być niższa, gdyby producenci wzięli na siebie część kosztów recyklingu odpadów. Tak, by w większym stopniu finansowały zbiórkę i recykling odpadów, chociaż 2 gr od opakowania.

Janusz Strzelczyk

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.