Częstochowskie szpitale wojewódzkie z lotu ptaka. To w nich medycy walczą o zdrowie pacjentów, także tych z koronawirusem

Czytaj dalej
Fot. www.klobucka.pl
Bartłomiej Romanek

Częstochowskie szpitale wojewódzkie z lotu ptaka. To w nich medycy walczą o zdrowie pacjentów, także tych z koronawirusem

Bartłomiej Romanek

W skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie wchodzą dwie lecznice: na Parkitce i przy PCK. To tutaj lekarze i inni pracownicy służby zdrowia walczą o zdrowie pacjentów, dzisiaj także tych zarażonych koronawirusem. Zobaczcie, jak wyglądają częstochowskie szpitale na zdjęciach z lotu ptaka, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości portalu klobucka.pl. Prześledźcie również historię obu lecznic.

Powstanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. Witolda Orłowskiego

Gdy w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku zastanawiano się nad lokalizacją szpitala, który przyjął nazwę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, popularnie określanego „Tysiąclecie” były opinie, iż powinien znajdować się jak najbliżej huty „Bierut” – obecnie huty „Częstochowa”. Dylemat rozstrzygnęło dopiero Ministerstwo Zdrowia i zaproponowano tereny w dzielnicy „Zawady” (obecnie „Tysiąclecie”). Dwa szpitale, tj. przy ul. Barbary i na Zawodziu, bardzo były odległe od obecnego wyglądu i wyposażenia. Nieco lepiej prezentował się wtedy szpital przy ul. Mickiewicza, będący w tamtym czasie największą i najlepiej wyposażoną placówką stacjonarnej opieki zdrowotnej.

Otwarcia nowego szpitala miejskiego w dzielnicy „Tysiąclecie” dokonano 21 lipca 1961 roku. Było to o tyle ciekawe, że najpierw przecięto wstęgę, a dopiero później zaczęto budować drogę łączącą szpital ze śródmieściem (przedłużono ulicę Kilińskiego o wąski pas jezdni o szerokości zaledwie 6 metrów). Oddziały szpitala zaczęły normalnie funkcjonować od połowy lutego 1962 roku.

Szpital na „Tysiącleciu” był zaprojektowany na 600 łóżek, z własną kotłownią, zapleczem technicznym i dużym parkiem. W chwili otwarcia w skład szpitala wchodziło 5 oddziałów, tj.: wewnętrzny (ordynator dr Marian Ruszkarski), chirurgii ogólnej (ordynator dr Tomir Gajewski), okulistyki (ordynator dr Alina Burghardt), neurologii (ordynator dr Irena Opalska), chirurgii urazowej (ordynator dr Leszek Janicki). Ogólna liczba łóżek wynosiła – 354, w dzielnicy liczącej ok. 35 tys. mieszkańców.

W 1970 roku Szpital otrzymał imię Witolda Orłowskiego – wybitnego profesora chorób wewnętrznych, autora wielu prac naukowych. W 1973 roku Szpital wszedł w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej dla miasta Częstochowy. Powstanie województwa zadecydowało o nadaniu Szpitalowi wyższej rangi. Z dniem 1 stycznia 1976 roku stał się on Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Liczba łóżek zwiększyła się do 748, liczba oddziałów do 16, liczba lekarzy do 241. Szpitalowi w znaczący sposób pomagała działalność komitetu opiekuńczego, w którego skład wchodzili przedstawiciele 27 przedsiębiorstw (był to rok 1985).

W 1978 roku Zespół Opieki Zdrowotnej dla miasta Częstochowy wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym obejmował opieką ok. 203 tys. mieszkańców. Do momentu wybudowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w dzielnicy „Parkitka”, szpital „Tysiąclecie” był największą i najnowocześniej wyposażoną placówką lecznictwa zamkniętego w Częstochowie i regionie.

W dniu 30 listopada 1998 roku Wojewódzki Szpital Zespolony uzyskał status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jego organem założycielskim od 1 stycznia 1998 roku był samorząd województwa śląskiego.

Formalnie Wojewódzki Szpital Zespolony przestał funkcjonować jako samodzielna jednostka, kiedy uchwałą sejmiku województwa śląskiego został włączony w struktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej w Częstochowie. Miało to miejsce 21 października 2009 roku.

Utworzenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP

Pomysł budowy nowego szpitala w dzielnicy „Parkitka” narodził się już pod koniec lat dwudziestych XX wieku, a jego przyczyną był zły stan szpitalnictwa częstochowskiego w tamtym okresie. Władze miasta rozpoczęły prace nad wyborem terenu pod budowę nowej placówki lecznictwa stacjonarnego. Zdecydowano się na dzielnicę „Parkitka”, gdyż według specjalistów były to okolice o specyficznym mikroklimacie sprzyjającym leczeniu. Zaczęto również zbierać fundusze na realizację tego zamierzenia. Był to rok 1928, szpital miał liczyć 600 łóżek. Orędownikiem jego budowy był ówczesny prezydent miasta Romuald Jarmołowicz (1877-1944). Do realizacji pomysłu nie doszło z powodu braku środków finansowych na ten cel.

Ponownie do zamysłu budowy szpitala powrócono w 1975 roku, kiedy to w wyniku reformy administracji państwowej Częstochowa stała się stolicą nowego województwa. Od momentu zrodzenia się pomysłu i ostatecznej decyzji budowy, jaka zapadła po czterech latach, inwestycja ta stała się najbardziej prestiżowa i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców całego regionu. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę kłopoty nękające częstochowską służbę zdrowia, a przede wszystkim ciągły brak łóżek w oddziałach specjalistycznych.

W 1981 roku zniwelowano teren pod przyszły szpital, a w 1982 roku rozpoczęto pierwsze prace. Realizacja budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nie przebiegała bez zakłóceń, były okresy ożywienia i stagnacji. W celu uniknięcia zupełnego wstrzymania budowy, w 1990 roku powołano Społeczną Radę Budowy Szpitala, której członkami oprócz władz wojewódzkich byli dyrektorzy przedsiębiorstw kooperujących z głównym wykonawcą budowy Szpitala, czyli Częstochowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny został powołany przez Wojewodę Częstochowskiego jako jednostka organizacyjna w styczniu 1988 roku. Zdecydowano o lokalizacji w Szpitalu oddziałów nieobecnych dotychczas w ówczesnym województwie, tj.: neurochirurgii, kardiologii, schorzeń metabolicznych, szybkiej diagnostyki chorób płuc, chirurgii naczyń oraz oddziałów wspomagających inne szpitale, w których odczuwało się niedobór łóżek, a to: neurologia, chirurgia urazowa, intensywna terapia dla dorosłych i dzieci, ośrodek dializ, jak również oddziałów, które przeniesiono ze względu na złe warunki lokalowe z innych szpitali, jak na przykład położnictwo i ginekologia, okulistyka, onkologia.

Wydarzeniem w życiu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego było nadanie mu w dniu 8 XII 1993 roku imienia Najświętszej Maryi Panny. Przez to wydarzenie Szpital stał się kontynuatorem istniejącego przez ponad 100 lat w Częstochowie Szpitala o tym imieniu, którym kierował wielki lekarz, społecznik i filozof doktor Władysław Biegański.

21 października 2009 roku Sejmik Województwa Śląskiego dokonał połączenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie („Parkitka”) i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie („Tysiąclecie”) poprzez przeniesienie mienia przejmowanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na przejmujący Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

Źródło: www.szpitalparkitka.pl

Bartłomiej Romanek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.