Czy Polska Grupa Górnicza powstanie do 1 maja 2016 roku?

Czytaj dalej
Kamila Roznowska

Czy Polska Grupa Górnicza powstanie do 1 maja 2016 roku?

Kamila Roznowska

Adam Gawęda, senator PiS i kierujący audytem w Kompanii Węglowej mówi, że jest przekonany o tym, że Polska Grupa Górnicza powstanie. Czy do 1 maja? O tym nie chciał przesądzać, ponieważ nie uczestniczy w rozmowach w inwestorami. Ma nadzieję, że konkluzje przeprowadzonego audytu zostaną wykorzystane i przyczynią się do lepszego funkcjonowania PGG.

Adam Gawęda, senator PiS, kieruje zespołem audytorskim w Kompanii Węglowej

TAK

Czy wierzy pan, że Polska Grupa Górnicza powstanie 1 maja?

Przede wszystkim wierzę, że powstanie. Co do terminu - trudno jest mi się w tej chwili wypowiadać, dlatego że nie uczestniczę w rozmowach z potencjalnymi udziałowcami, chcącymi zainwestować w tę nową spółkę. Powstanie PGG będzie początkiem przemian w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Oczywiście jeszcze wiele warunków musi być spełnionych, żeby ta grupa była silnym podmiotem, oddziałowującym i współpracującym z polską energetyka, będącym jej głównym dostawcą.

Niektórzy nie wierzą w sukces PGG, twierdząc, że nie wniesie nic nowego, poza nowymi właścicielami.

Nie, PGG będzie opierała się na nowym biznesplanie, w PGG powinny zafunkcjonować nowe standardy zarządzania. Audyt, który jest prowadzony i raport, który jest przygotowywany, wskaże te obszary, które powinny być poprawione. Wierzę głęboko, że kluczowe wnioski, które znajdą się w konkluzjach naszej pracy, zostaną uwzględnione i przyczynią się do lepszego funkcjonowania tego nowego podmiotu. Nie ukrywam, że w przyszłości będzie trzeba zastanowić się nad zmianą systemu wynagrodzeń w PGG, żeby były podporządkowane uzyskiwanym efektom. Sam model wynagrodzeń będzie musiał być zmieniony i to nie musi się odbywać kosztem wysokości samych wypłat.

Minister Tchórzewski mówił, że 1 maja to ostatni bezpieczny termin powstania PGG. Po przeprowadzonym audycie zgadza się pan z tym, że stan spółki jest na tyle naglący, że PGG musi powstać jak najszybciej?

Tak, im bardziej będziemy oddalać w czasie powstanie PGG, tym trudniej będzie zamknąć się finansowo w tej całej strukturze. Termin utworzenia PGG uwzględnia i determinuje aspekt płynności finansowej.

Karolina Baca - Pogorzelska, autorka bloga „Górnictwo 2_0” oraz książek o górnictwie

NIE

Czy wierzy pani, że Polska Grupa Górnicza powstanie do 1 maja?

Nie wierzę, ale to nie jest kwestia braku mojego optymizmu. To już kolejna - nie umiem policzyć która - data graniczna powstania nowej Kompanii Węglowej.

Przesunięcie tego terminu to bardzo duże zagrożenie dla płynności finansowej Kompanii Węglowej. Jeśli nie PGG, to co?

Ale PGG też nie uratuje Kompanii. Proszę zwrócić uwagę na to, że związkowcy nie idą na żadne ustępstwa, nie ma możliwości zmniejszenia liczby kopalń, które miałyby stworzyć PGG: jest 11 w Kompanii - ma być 11 w PGG; zatrudnienie ma być takie samo; płace mają być identyczne. Czym zatem będzie się różniła PGG od aktualnej Kompanii? Jak ona ma pokazać, że fedruje z zyskiem, bez ścięcia kosztów? Mnie to się w ogóle nie spina.

Tak naprawdę musimy wybrać teraz pomiędzy złym a gorszym. Ja rozumiem związkowców, którzy też chcą swoje ugrać, bo górnicy zaczynają się im wymykać spod kontroli. Jeśli na masówki przychodzi 15 osób, to to jest żart. Oni (związkowcy - przyp. red.) chcą tutaj pokazać jak bardzo są potrzebni i że „nic o nich, bez nich”. Ale jeśli w KW nie obetnie się kilkuset milionów złotych na kosztach jednostkowych, to nie ma o czym mówić. Teoretycznie wszystko będzie jak jest: stworzą PGG, bo to nie jest wielki problem zmienić szyld przy ul. Powstańców (siedziba KW w Katowicach - przyp. red.), będzie tych 11 kopalń, będzie dosypane 1,5 mld zł. I co? Na koniec roku znów dowiemy się, że nie ma pieniędzy na barbórki, na czternastki.

1,5 mld zł, które JSW zapłaciła Kompani Węglowej za kopalnię Knurów - Szczygłowice, zostały wydane w kilka miesiący. 1,5 mld zł, które mają zostać wniesione przez inwestorów pozwoli Kompanii przetrwać, zachować płynność i wypłacić zaległe raty czternastki. Pieniędzy na inwestycje nie będzie, jak nie ma ich teraz.

Kamila Roznowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.