Dąbrowska psychografolog odsłania tajemnice charakteru pisma dziennikarzy DZ

Czytaj dalej
Piotr Sobierajski

Dąbrowska psychografolog odsłania tajemnice charakteru pisma dziennikarzy DZ

Piotr Sobierajski

Rozmowa z Katarzyną Grabarczyk, psychografologiem, specjalistą analizy dokumentów. Zobaczcie, co wyczytała z charakterów pisma naszych redakcyjnych koleżanek i kolegów.

Co możemy wyczytać z próbek pisma konkretnej osoby? Czy jeśli ktoś ma np. mało czytelny charakter pisma, to świadczy, że jest niedokładny, chaotyczny, czy wręcz przeciwnie?
Nie można tak twierdzić. Powinniśmy zacząć od tego, że wytwór graficzny w postaci pisma ręcznego w całości kontrolowany i zawiadywany jest przez układ nerwowy człowieka a dokładnie odpowiedzialny jest za tą czynność rdzeń mózgowy i kora mózgowa.
Nieczytelny charakter pisma może wynikać z wielu przyczyn, między innymi może być spowodowany podeszłym wiekiem osoby piszącej, chorobami układu nerwowego, chorobami psychicznymi, co wynika z faktu, że każda dysfunkcja układu nerwowego człowieka przekłada się na jego motorykę, również motorykę pisma. Większość nieczytelności, chaotyczności w wytworach piśmiennych wynika z reguły z istniejącej dysfunkcji układu nerwowego. W tych przypadkach jednak psychografolog potrafi dostrzec cechy odpowiednie temu, takie jak widoczne nieskoordynowanie, nieregularność, nadmierny nacisk lub usztywnienie pisma. Pismo nieczytelne możemy również zauważyć u osób zupełnie zdrowych, jego obraz natomiast przedstawia się wtedy zupełnie inaczej. I w takich sytuacjach możemy mieć do czynienia np. z pośpiechem osoby piszącej.

Bardzo ciekawym jest również fakt, iż pismo nieczytelne, lecz skoordynowane i o jednolitym obrazie, charakteryzujące się impulsem wyrazowym, czyli pisaniem całego wyrazu jednym ciągiem, bez odrywania ręki od kartki, możemy zauważyć u osób wykształconych i inteligentnych. W tym przypadku w obrazie pisma mogą pojawiać się również tzw. skróty myślowe. Tak więc nawet gdy na pierwszy rzut oka komuś wydaje się, że ma brzydki charakter pisma, z czym spotykam się na co dzień, wbrew pozorom może to świadczyć o tej osobie również w superlatywach.

A co w przypadku pisma niemal kaligraficznego, dokładnego? O czym ono świadczy?
Jest różnica między pismem, można powiedzieć kaligrafowanym, a dokładnym, czyli takim, które jest bardzo czytelne i niemal wygląda jak z zeszytu trzecioklasisty.Z pismem kaligrafowanym, techniczym, mamy często styczność w przypadku osób, których zawody wymagają znajomości pisma technicznego, co mimowolnie przekłada się później na to, jak piszą na co dzień. Wyrabia się u nich taki nawyk. Również u osób aktualnie będących w wieku podeszłym możemy zauważyć cechy pisma technicznego, ale w tym wypadku może to wynikać z używanych w latach ich nauki wczesnoszkolnej innych elementarzy Falskiego, w których norma elementarzowa wyglądała nieco inaczej niż dziś.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy mamy do czynienia z pismem wyjątkowo czytelnym, elementarzowym. Z takim możemy się spotkać u nauczycieli pracujących lub emerytowanych, jak również u stosunkowo dużej grupy ludzi z wykształceniem średnim, zawodowym, żyjących standardowo, często pracujących fizycznie i nie piszących na co dzień zbyt wiele. U nich też często możemy zauważyć impuls grammowy, czyli pisanie bez oderwania ręki tylko jednego znaku graficznego- jednej litery. Wyraz w tym wypadku tworzy całość, lecz możemy dostrzec, że znaki graficzne nie łączą się.

Czy charakter pisma może zdradzić np. skłonności do podejmowania ryzyka albo notorycznych kłamstw? Jak można to rozpoznać?
Pismo ręczne może zdradzić skłonności osoby piszącej tak do podejmowania ryzyka jak i kłamstw. Rozpoznać można to po charakterystycznych cechach a tym wypadku nie do końca po występujących cechach w budowie samych znaków graficznych, jak po tym w jaki sposób probant rozmieszcza poszczególne treści na podłożu. Chodzi o powstające podczas tworzenia wytworu graficznego marginesy: dolny, górny i boczne. U osób skłonnych do podejmowania ryzyka, kłamania jak i do przekraczania pewnych granic w ogólnie przyjętym ładzie społecznym możemy dostrzec zupełny brak górnego marginesu. A jak już mówimy o marginesach, to ciekawostką może być fakt, iż kobiety mają ogromną skłonność do falowania czyli do tworzenia nierównego prawego marginesu. Praktycznie w piśmie ręcznym każdej kobiety jest to element występujący.

Czy grafologia może się przydać np. przy rekrutacji pracowników i badaniu ich predyspozycji zawodowych? Co możemy w takim przypadku wyczytać z próbek pisma?

Oczywiście. W tym przypadku psychografologia może z powodzeniem się sprawdzić i co wynika z literatury, w niektórych krajach stała się główną metodą rekrutacji pracowników, taką sytuację możemy zaobserwować na przykład we Francji. Z przeczytanych przeze mnie artykułów wynika jednak, że w naszym kraju budziło to i budzi nadal spore kontrowersje. Psychografolog jednak, posiadając wiedzę na temat wymagań dotyczących osoby przewidzianej przez pracodawcę na określone stanowisko, jest w stanie znaleźć wśród kandydatów na podstawie ich pisma ręcznego odpowiednie osoby posiadające konieczne cechy.

Jak się więc okazuje, grafologia ma bardzo szerokie zastosowanie. My, dziennikarze Dziennika Zachodniego, Katarzyna Kapusta, Katarzyna Pachelska, Karina Trojok, Tomasz Szymczyk i Piotr Sobierajski, także zdecydowaliśmy się przekonać, co można wyczytać z charakteru naszego pisma. Trochę obaw było. I wiecie co, każdy o sobie dowiedział się czegoś nowego. Ale sporo się zgadzało ze stanem rzeczywistym.

Katarzynę Grabarczyk oceniła pismo

Smiley face
red. Katarzyna Kapusta
Analizując cechy pisma ręcznego tej osoby można przypuszczać, że jest to kobieta młoda, nie mająca więcej niż 38 lat.
Bardzo energiczna i dynamiczna, czasem porywcza. Lubi kreować siebie i robi to z rozmachem. Subiektywna ocena nie stanowi dla niej problemu. Tolerancyjna, pojętna i dobroduszna. Logicznie działająca, zdolna do myślenia ściśle abstrakcyjnego jak i analitycznego, lecz czasem nierozważna. Może być niepunktualna. Mimo, że czasem bywa chwiejna posiada zdolność do obserwacji i samokontroli jak i zdolności dydaktyczne. Potrafi czerpać rozwiązania instynktownie, jest zaradna i elastyczna. Potrafi współczuć, lecz jest ostrożna w stosunku do ludzi. Niestety, czasem zdarza jej się zrobić coś zanim pomyśli. Bardzo ambitna, z wysokimi aspiracjami. W życiu prywatnym aktualnie znajduje się w stabilnej sytuacji, co może świadczyć o posiadaniu w otoczeniu osoby, z którą doskonale się porozumiewa. Pani K.K. dąży do realizacji swoich planów. Coś jednak w jej życiu skłania ją ku przeszłości. Może nie do końca wie, czego pragnie, lub droga do tego czego pragnie i do czego dąży, jest zawiła.

Komentarz ocenianej:
Zgadzam się z przeprowadzoną analizą pisma, poza kilkoma wyjątkami. Nie spóźniam się, wręcz przeciwnie, zawsze jestem punktualna. Często docieram też na miejsce przed czasem. A wszystko dlatego, że rodzice zawsze powtarzali mi, że w dobrym tonie jest być nawet 5 minut przed czasem. Owszem, nie mam problemu z wyrażaniem własnych opinii. Jestem uparta, ale rozważna. Nie lubię marnowania czasu, lubię, gdy coś się dzieje. Mam jasno określone cele, do których dążę, dlatego w tym miejscu również nie zgadzam się z analizą grafologa. Dokładnie wiem, czego chce i do czego dążę.

Smiley face
red. Katarzyna Pachelska
Analizowane pismo ręczne zostało nakreślone przez osobę młodą, kobietę, pismo wyrobione, więc w mojej ocenie Pani może znajdować się w przedziale wiekowym 35-50 lat.
Kobieta opanowana, kontrolująca siebie i sytuacje życiowe, racjonalistka, zapobiegliwa i skromna, ze skłonnością do tłumienia impulsów. Serdeczna, kontaktowa i dyplomatyczna. Cechuje ją spora tolerancja wobec ludzi i otaczającego ją świata, jest oddana i ustępliwa. Posiada umiejętność przewidywania, zdolność połączenia intuicji z racjonalnością. Czasem niedokładna i niezdyscyplinowana, łatwo ulega fantazjom. Dąży do wolności myśli. Posiada wyjątkową wrażliwość na barwy. Potrafi szybko i sprawnie kojarzyć, posiadając jednocześnie zdolność do głębokiej refleksji i oceny sytuacji z dystansu. Niestety, czasem poddaje się nawet drobnym problemom. Do wspomnień z dzieciństwa wraca chętnie i lubi je upiększać. Mimo sporego dystansu do otoczenia dąży do ścisłego kontaktu z ludźmi. W jej życiu wydarzyło się coś, co skłoniło ją do odcięcia się w jakiś sposób od przeszłości i zamknięcia pewnego rozdziału jej życia. Ma tendencję do pomijania szczegółów i upraszczania sytuacji. Estetycznie ekspresyjna. Zrównoważona w skupieniu pomiędzy tym, co w jej wnętrzu, a tym jak jest odbierana na zewnątrz. Zdecydowanie altruistka. Na podłożu uczuciowym stabilizacja, co może świadczyć o tym, że jest w udanym związku, mimo że mogły w jej życiu pojawiać się zawirowania. Nie osadzona w przeszłości, statycznie dąży do wyznaczonych celów. W jej życiu ważna jest rodzina i posiadanie dziecka. Lubi wracać do dzieciństwa, ciepła i o pogodnym usposobieniu.

Komentarz ocenianej:
Jestem w szoku, że na podstawie w sumie tak niewielkiego fragmentu pisma i obrazków pani grafolog była w stanie przeprowadzić tak dogłębną analizę mojej osobowości. Sama chyba siebie nigdy tak nie analizowałam. Z grubsza wszystko się zgadza. Jestem opanowana, kontaktowa. Czy dyplomatyczna - tego już nie byłabym taka pewna, czasami jestem złośliwa. Ze skłonnością do tłumienia impulsów walczę, bo to nie zawsze wychodzi człowiekowi na zdrowie. To fakt, że łatwo ulegam fantazjom, ale myślę sobie, że to mi pomoże w przyszłej karierze pisarskiej (jak już się za nią zabiorę). Chyba sobie wydrukuję to i potrzebuję dużo czasu, żeby to wszystko przemyśleć na spokojnie.

Smiley face
red. Karina Trojok
Zdystansowana kobieta, może być w wieku 40- 50 lat. Uprzejma i lubiąca wyszukane formy towarzyskie, estetka. Lubi porządek i minimalizm. Energiczna i entuzjastyczna, ale przy tym czasem bywa mało kontaktowa. Łatwo angażująca się we wszelkie sprawy i przedsiębiorcza, choć czasem brak jej tolerancji. Subiektywna w osądach. Szybko kojarzy i jest błyskotliwa, posiada ostry intelekt i jest samozdyscyplinowana. Do uczuć podchodzi z dystansem i może bywać chłodna, dobrze znosi samotność. Czasem potrafi przyprzeć innych do muru i może, będąc zmuszona sytuacją, bywać nietaktowna. Możliwe, że w dzieciństwie coś było dla niej trudne. Bywa skupiona na sobie i ważne jest dla niej zdanie jej partnera. W kwestii relacji partnerskiej dąży do poprawy aktualnej sytuacji. Możliwe że w jej życiu pojawiły się problemy z porozumieniem z partnerem.

Komentarz ocenianej:
Wydawało mi się, że analiza ta pokrywa się z rzeczywistością w góra 40%, jednak znajomi po przeczytaniu skwitowali: cała Ty! Zaciekawiło mnie stwierdzenie - "lubiąca wyszukane formy towarzyskie". Kilka osób opacznie to zrozumiało i było dużo śmiechu. "Lubi porządek" - nie każdy to potwierdzi widząc bałagan na pulpicie mojego komputera. Minimalizm, dystans, nietakt, własne zdanie - to się zgadza. Widzę jednak w tej analizie sprzeczności: "energiczna i entuzjastyczna, ale przy tym bywam mało kontaktowa". To chyba zależy od aktualnego stanu mojego ducha. Ponieważ analizę pisma porównałabym do interpretacji kart tarota, być może pani Kasia pomyliła przedsiębiorczość z oszczędnością, a brak tolerancji z nieufnością. A osty intelekt z ostrą papryczką.

Smiley face
red. Tomasz Szymczyk
Analizowane pismo ręczne zostało nakreślone przez osobę młodą, mężczyznę. Pan może znajdować się w przedziale wiekowym 30-40 lat. Człowiek świadomy i powściągliwy. Posiada umiejętności organizacyjne i jest wyjątkowo cierpliwy. Celowość jego działania zdominowana przez rozum, przezorność, wyostrzoną uwagę i logiczne działanie. Serdeczny i ekspansywny. Posiada wyjątkową zręczność poruszania się w sytuacjach i sprawach formalnych. Bardzo obowiązkowy i opanowany. Wytrwały i zarazem uparty. Doskonale odnajduje się podczas pracy w zespole. Bywa chłodny, powierzchowny, ale potrafi zachować stałość u podstaw i być wrażliwy, jak i wykazywać empatię. Działanie podejmuje po namyśle. Harmonijny, może również posiadać zdolności dekoracyjne. To jak odbiera go otoczenie jest dla niego istotną kwestią, przez co ma tendencje do skupiania się na sobie. W sprawach uczuciowych u Pana T.S. można pokusić się o stwierdzenie, że związek, w którym się znajduje, nie jest na najlepszym etapie, bądź jest osobą samotną. Inteligentny. Jego każdy dzień jest dążeniem do przodu bez spektakularnych zmian planów na życie zawodowe. Ponadto jest w głębi siebie człowiekiem z wielką wyobraźnią i duszą artysty i romantyka.

Komentarz ocenianego:
Z ciekawością przeczytałem grafologiczną analizę charakteru mojego pisma. Pani grafolog uważa, że jestem nieco starszy niż w rzeczywistości, ale nie jest to duża różnica. Zgadzam się natomiast z większością informacji dotyczących cech mojego charakteru. Dopiero przy okazji analizy pisma dowiedziałem się z kolei, że posiadam umiejętności dekoracyjne.

Smiley face
red. Piotr Sobierajski
Mężczyzna w wieku około 40 kilku lat. Posiada energiczny temperament, otwarty lecz podatny na perswazje. Ceni swoją autorytarność, przedsiębiorczy, racjonalista. Posiada cechy przywódcy. Rozwojowy i otwarty. Posiada wyobraźnię, ale potrafi też oceniać subiektywnie. Spontaniczny i ekspresyjny. Ceni wygodę, ale bywa oddany sprawie. Cechuje go zdolność myślenia obrazowego i życzeniowego. Jest bystry, kontaktowy i tolerancyjny, potrafi ze zrozumieniem podejść do sytuacji, jest wytrwały. Bywa jednak samowolny, nieustępliwy i konfliktowy. Może mieć skłonności do nałogów. Inteligentny z szybką reakcją umysłową i celowością myślenia. Serdeczny i hojny. Zdyscyplinowany, z zamiłowaniem do porządku i estetyki. Twórczy, oryginalny i samodzielny. Miewa tendencje do tłumienia sfery emocjonalnej, dobrze znosi samotność. Może interesować się historią. Na początku nieufny w stosunku do ludzi, zachowuje dystans. Ważne jest dla niego zdanie partnerki. W związku może aktualnie mieć problemy z porozumieniem. Swoją drogę w życiu już znalazł i nie planuje na razie zmian. Możliwe, że w jego życiu istnieje jakiś problem z kimś płci żeńskiej: żoną, siostrą, matką, inną kobietą w otoczeniu. Ważną rolę w jego życiu pełni dom i rodzina.

Komentarz ocenianego:
Muszę przyznać, że analiza pisma w sporej części odsłoniła te cechy mojego charakteru, które rzeczywiście posiadam. Staram się być tolerancyjny, hojny, racjonalny w podejmowaniu ważnych decyzji, bałagan raczej mi przeszkadza, a nad tym, by bardziej spontanicznie reagować na pewne wydarzenia cały czas pracuję. Sam radzę sobie faktycznie raczej dobrze z realizacją wytyczonych celów, czy to w pracy, czy poza nią. Często z dystansem podchodzę do osób, które dopiero co poznałem, ale z czasem się to zmienia. A jeśli chodzi o życie osobiste, to nie ma żadnych konfliktów ani problemów z porozumieniem z kimś płci żeńskiej. To się akurat nie zgadza.

Piotr Sobierajski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.