Dekomunizacja ulic w Poznaniu. Wojewoda złożył skargę kasacyjną w sprawie ul. 23 Lutego

Czytaj dalej
Fot. Grzegorz Dembinski
MRT

Dekomunizacja ulic w Poznaniu. Wojewoda złożył skargę kasacyjną w sprawie ul. 23 Lutego

MRT

Wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann na początku maja złożył skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który uchylił zarządzenie zastępcze wojewody w sprawie zmiany nazwy ulicy 23 Lutego na ulicę por. Janiny Lewandowskiej. Decyzję wojewody skierowali do sądu miejscy radni.

Przypomnijmy, że wojewoda Zbigniew Hoffman w ramach działania zastępczego, po tym jak poznańscy urzędnicy przespali tę możliwość, postanowił na początku grudnia samodzielnie dokonać zmian w nazwach m.in. poznańskich ulic. W tym ul. 23 Lutego, którą przemianował na ulicę Janiny Lewandowskiej.

Radni Poznania nie zgodzili się z decyzją Zbigniewa Hoffmana i złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. WSA uchylił zarządzenie wojewody Zbigniewa Hoffmanna w sprawie dekomunizacji ulicy 23 Lutego. Wojewoda od wyroku jednak się odwołał.

Zbigniew Hoffmann zarzucił m.in. niezastosowanie się do „ustawy dekomunizacyjnej” oraz uchylenie zarządzenia zastępczego, w sytuacji gdy radnym miejskim nie przysługiwała legitymacja do zaskarżenia zarządzenia zastępczego.

Wojewoda zwraca uwagę także na bezpodstawną odmowę przyznania wiarygodności opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, brak wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego.

19.02.2018 poznan gd ulica 23 lutego lewandowskiej zmiana nazwy ulic wymiana tablic. glos wielkopolski. fot. grzegorz dembinski/polska press
Łukasz Gdak Zbigniew Hoffman postanowił na początku grudnia samodzielnie dokonać zmian w nazwach poznańskich ulic

- Suma zarzutów względem tego wyroku jest tak duża, że zdecydowałem o złożeniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W mojej ocenie sąd nie wziął pod uwagę szeregu dowodów w tej sprawie, a dokonał własnej interpretacji historycznej. Dlatego do skargi kasacyjnej dołączyłem zbiór materiałów, m.in. źródła historyczne dotyczące bitwy o Poznań i zdobycia Cytadeli czy stanowiska wojewódzkiej rady kombatantów, związku więźniów politycznych okresu stalinowskiego czy wielkopolskiego zarządu NSZZ „Solidarność”. Moim celem jest pokazanie tej kwestii z różnych perspektyw, które składały się na decyzję o zmianie nazwy ulicy z 23 Lutego na ulicę por. Janiny Lewandowskiej. Ostateczną decyzję pozostawiam Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, którego wyrok uszanuję - komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

MRT

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.