Dekomunizacyjna zmiana na... taką samą nazwę ulic

Czytaj dalej
Radosław Konczyński

Dekomunizacyjna zmiana na... taką samą nazwę ulic

Radosław Konczyński

Zmiana nazw ulic z 10 Marca... na 10 Marca oraz Wyzwolenia na... Wyzwolenia to odpowiedź Rady Gminy Lichnowy na ustawę dekomunizacyjną

Samorządy mają coraz mniej czasu, bo tylko do 1 września, by dostosować nazwy m.in. ulic, mostów, placów i innych budowli oraz obiektów do ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Jedne już to zrobiły, inne są w trakcie, jeszcze inne nie zamierzają nic robić.

Władze gminy Lichnowy konsultowały z IPN swoją decyzję dotyczącą dwóch ulic w Lisewie Malborskim. W rezultacie przyjęły uchwały o zmianie nazwy ul. 10 Marca na 10 Marca oraz Wyzwolenia na Wyzwolenia (takie dokładnie są zapisy w uchwałach), podając nowe, napisane pod kątem ustawy uzasadnienie. I to wcale nie jest żart ze strony władz lichnowskiego samorządu. Skorzystały z „furtki”, jaką - przynajmniej w przypadku jednej z ulic - daje IPN. Na jego stronie można znaleźć listę nazw koniecznie do zmiany oraz takich, które mogą pozostać, ale wymagane jest ułożenie dla nich nowego uzasadnienia...

- Przed sesją obie uchwały przesłaliśmy do IPN, żeby się do nich ustosunkowali. O ile pozytywnie odniesiono się do ul. 10 Marca, że wystarczy zmiana uzasadnienia, o tyle z ulicą Wyzwolenia już może być problem. Sama byłam zaskoczona, bo myślałam, że będzie na odwrót - mówi Anna Kunkel, sekretarz gminy Lichnowy.

Ustawa weszła w życie 2 września ub.r. Samorządy dostały rok na zmianę nazw

Niemniej, radni uchwały podjęli i teraz będą czekali na decyzję służb wojewody. W nowych uzasadnieniach jest mowa o powrocie Lisewa Malborskiego do Macierzy w 1945 roku. Brakuje wyjaśnienia, za czyją sprawą bezpośrednio to się stało. W uchwałach jak ognia unika się wzmianki o Armii Czerwonej.

„Zmiana nazwy ulicy 10 Marca ma na celu upamiętnienie wyzwolenia Lisewa spod 173-letniego germańskiego panowania” - można m.in. w nich przeczytać.

Jeżeli do 1 września władze samorządów nie zmienią dyskusyjnych nazw, wówczas w ciągu trzech miesięcy sam zrobi to wojewoda, nadając nowe nazwy na podstawie zarządzenia zastępczego.

Radosław Konczyński

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.