Do Czech na leczenie? Najwięcej chorych z zaćmą

Czytaj dalej
Agata Pustułka, Kamila Rożnowska

Do Czech na leczenie? Najwięcej chorych z zaćmą

Agata Pustułka, Kamila Rożnowska

Śląski NFZ rozpatrzył 2558 wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą. Większość z nich dotyczy leczenia zaćmy w przygranicznych czeskich klinikach. Zazwyczaj decyzje Funduszu są rozpatrywane pozytywnie.

Czescy okuliści świetnie zarabiają na polskiej zaćmie. Od wejścia w życie przepisów umożliwiających leczenie za granicą (tzw. dyrektywa transgraniczna) do dzisiaj do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wpłynęło łącznie 2558 wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą. Ponad 90 procent z nich, bo aż 2370 wniosków, dotyczyło zwrotu kosztów leczenia zaćmy.

- Wnioski o zwrot kosztów leczenia zaćmy w ramach dyrektywy transgranicznej dotyczyły leczenia przede wszystkim w Czechach, ale też w Niemczech i Holandii. Do 29 marca 2016 r. śląski oddział wydał 1800 decyzji pozytywnych dotyczących zwrotu kosztów leczenia zaćmy w ramach dyrektywy, a część wniosków jest w trakcie procedowania - wyjaśnia Małgorzata Doros, rzecznik prasowa śląskiego NFZ.

Inne wnioski dotyczyły pojedynczych świadczeń udzielanych w tzw. trybie jednodniowym (np. ortopedyczne kliniki jednego dnia). Były to najczęściej inne procedury okulistyczne, w tym - iniekcje doszklistkowe w leczeniu wysiękowej postaci AMD oraz leczenie stomatologiczne i ortodontyczne, biopsje gruboigłowe guza piersi, leczenie sanatoryjne, gastroskopia, kolonoskopia, witrektomia, a także wizyty specjalistyczne. Część dotyczyła przypadków losowych i nie była zaplanowanym przez pacjentów leczeniem.

Inaczej jest, jeśli chodzi o zaćmę, na leczenie której czeka się w Czechach do dwóch tygodni. W Polsce natomiast to co najmniej 7 miesięcy, a bywa, że i kilka lat. Różnica jest zatem ogromna. W Polsce wszystkich pacjentów zapisanych na zabieg jest ok. 540 tysięcy, z czego w województwie śląskim około 30 tysięcy. Informacja o możliwości skrócenia kolejki i zagranicznego leczenia wśród starszych pacjentów rozchodzi się drogą pantoflową: sąsiedzi polecają sobie taką drogę załatwienia zdrowotnego problemu, wnukowie wyszukują w internecie dane i adresy. Najwięcej pacjentów na leczenie zaćmy do Czech przyjeżdża z województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

Tłumaczą, że łatwiej im pojechać do kliniki w Ostrawie niż jakiegoś renomowanego ośrodka w Śląskiem i czekać tam miesiącami na pomoc. Klinika NeoVize na swojej stronie internetowej zauważyła nawet, że dzięki uruchomieniu przez Koleje Śląskie połączenia Katowice - Bohumin pacjenci będą mieli łatwiejszy kontakt. Zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, odbywa się według stawek krajowych, tj. zgodnie z cenami świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującymi w rozliczeniach z polskimi świadczeniodawcami.

Ceny operacji zaćmy w Czechach, różnymi metodami, kształtują się od 2,5 do 6,5 tysięcy. Płaci się gotówką lub kartą. Jak zaznaczają właściciele klinik, „nie ma żadnych ukrytych dopłat”. Po uwzględnieniu refundacji NFZ z własnej kieszeni dopłacamy zwykle od 300 do 500 złotych. - Zwrot kosztów nie może jednak przekroczyć wysokości faktycznie poniesionych wydatków, zaś dokładne określenie kwoty zwrotu może nastąpić na podstawie złożonego wniosku o zwrot kosztów wraz z kompletem załączników (określonych w art. 42d ust. 5 ustawy o świadczeniach). Szczegółowe informacje na temat leczenia transgranicznego dostępne są na stronie www.kpk.nfz.gov.pl - informuje Małgorzata Doros i dodaje: - Czas oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w placówkach medycznych na terenie województwa śląskiego jest bardzo zróżnicowany, bo różni się w zależności od kategorii medycznej pacjenta i miejsca udzielania świadczeń. W niektórych wolny termin jest już w kwietniu tego roku, w innych dopiero pod koniec roku 2018.

Polscy okuliści tłumaczą, że mogliby wykonywać o wiele więcej operacji zaćmy, gdyby mieli wyższe kontrakty z NFZ. - Kiedy weszła dyrektywa transgraniczna, wielu pacjentów skorzystało z możliwości, jakie dała, ale nie poinformowało nas o tym fakcie i nadal „stali” w naszych kolejkach. Jakiś czas trwała weryfikacja danych - tłumaczy prof. Ewa Mrukwa-Kominek z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Jak zaznacza prof. Mrukwa-Kominek, rozumie pacjentów, ale też przestrzega przed pewnymi niebezpieczeństwami. - Zwykle to wyjazd, by zoperować zaćmę, a przecież mogą jej towarzyszyć inne choroby (m.in. jaskra czy choroby zwyrodnieniowe siatkówki), które w porę nie wykryte, powodują szereg powikłań. Wtedy tacy pacjenci trafiają do nas. Bywa, że na wypisie od czeskiego lekarza znajduje się informacja o konieczności dalszego leczenia innego schorzenia - mówi.

Tańsze zabiegi komercyjne
Wśród komercyjnych zabiegów, które Polacy wykonują u naszych sąsiadów, najczęściej wymieniane są laserowe korekcje wzroku. Bardzo dużą popularnością cieszy się zabieg LASIK ReLEx SMILE, który jest obecnie najmniej inwazyjną technologią stosowaną w korekcji krótkowzroczności. Do niedawna w Polsce ta technologia nie była w ogóle stosowana, podczas gdy Czesi mają w tym zakresie ogromne doświadczenie.

Nasi rodacy zainteresowali się również ofertą chirurgii plastycznej oczu. Oprócz operacji powiek, bardzo dużą popularnością, zwłaszcza u żeńskiej części pacjentów, cieszy się zabieg przedłużania rzęs… kroplami. Zabieg jest niedrogi, a w Polsce praktycznie nieznany.

Jak przyznaje Pavel Stodulka, właściciel sieci klinik okulistycznych Gemini, jeszcze nigdy nie mieli tylu polskich pacjentów na zabiegi komercyjne, co w minionym roku. - Kiedyś nasi pacjenci to byli w 80 proc. Czesi, a 20 Polacy. Teraz bywają dni, że jest 50 na 50. Bardzo nas to cieszy, przede wszystkim ze względu na to, że są to pacjenci głównie z polecenia innych. Bardzo często mamy sytuacje, że osoby towarzyszące swojej rodzinie podczas zabiegu, już wtedy podejmują decyzję, że chcą wykonać własny zabieg właśnie u nas - mówi profesor Stodulka.

Jak otrzymać zwrot kosztów za leczenie w państwach Unii Europejskiej? Wyjaśniamy krok po kroku:

Po pierwsze: Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług medycznych w krajach UE powinniśmy sprawdzić, czy planowane leczenie podlega refundacji, tzn. czy znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Pełen wykaz można znaleźć np. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Koszyk świadczeń gwarantowanych”. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą nie uzyskamy refundacji z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku: obowiązkowego szczepienia ochronnego, opieki długoterminowej, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego. Dotyczy to także przydziału i dostępu do narządów przeznaczonych do przeszczepów, obejmujących czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Po drugie: Przed wyjazdem sprawdźmy, czy skorzystanie z danego świadczenia nie wymaga, abyśmy wcześniej uzyskali zgodę na leczenie dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Chodzi m.in. o świadczenia, które będą wymagać pozostania w szpitalu co najmniej do dnia następnego od wykonania zabiegu. Dotyczy to też tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Po trzecie: Wypełnijmy wniosek. Jego wzór dostępny jest m.in. na stronie internetowej http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-uzyskac-zwrot-kosztow-leczenia-w-ramach-dyrektywy-transgranicznej/.

Po czwarte: Do wniosku musimy dołączyć również inne dokumenty. Jeśli są one wystawione w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na języki polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego - informuje na swojej stronie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej. Wymaganymi załącznikami do wniosku są m.in.: oryginał rachunku zawierający dane wystawcy rachunku oraz datę jego wystawienia,dane świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, dane niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów (w szczególności informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 albo dane, dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych).
W przypadku braku tych danych na rachunku powinny być one zawarte w dołączonej do wniosku o zwrot kosztów dokumentacji; potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia, w przypadku gdy nie wynika to z załączonego rachunku; oryginał lub kopię odpowiednio: skierowania lub zlecenia (nie wymagane, gdy uzyskaliśmy wcześniej zgodę dyrektora NFZ), recepty; w przypadku świadczeń z zakresu programów lekowych lub ubiegania się o refundację leku - do wniosku o trzeba dołączyć odpowiednio zaświadczenie o zakwalifikowaniu do programu lekowego lub kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna zasadność wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia lub wyrób medyczny.

Po piąte: Kiedy już skompletujemy wszystkie dokumenty, wniosek należy złożyć w oddziale NFZ właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Termin rozpatrywania wniosków co do których nie było potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego trwa 30 dni. W przeciwnym wypadku może wynieść 60 dni, zaś w sytuacji, gdy w rozpatrzeniu wniosku brał udział krajowy punkt kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, który działa w innym niż Polska państwie członkowskim UE, termin rozpatrzenia wniosku wynosi 6 miesięcy. (KR)

Adresy placówek w Czechach oferujących leczenie zaćmy:
Klinika okulistyczna NeoVize . Adres: Hlavní tř. 2020/28
737 01 Český Těšín, tel. 883 893 988 (odbiera osoba mówiąca po polsku), www.neovize.pl.

Klinika okulistyczna Alfa Vision. Adres: Stonava 1071,735 34 Stonava, tel. 606 718 620 lub 606 718 831 (odbiera osoba mówiąca po polsku), www.alfavision-zacma.pl.

Klinika okulistyczna Gemini. Adresy placówek: U Křížku 572, 252 43 Průhonice, Praha - západ, U Společenské zahrady 3, 140 00 Praha 4 - Krč, U Gemini 360, 760 01 Zlín, Lidická třída 2144/108, 370 01 České Budějovice, Žerotínova 2, 682 01 Vyškov. Numer telefonu dla polskich pacjentów 32 444 95 30, czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 15.30, www.gemini.cz.

Klinika okulistyczna Visus. Adres: Němcové 738, 547 01 Náchod. Telefon +420 491 541 202, www.ocni-visus.cz.

Centrum okulistyczne Agel. Adres: ul. Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava - Vítkovice (teren szpitala Vítkovická nemocnice a.s., budynek B). Tel. + 420 595 633 342(344), 33 44 54 584, ww.centrumokulistyczne.agel.cz.

Kliniki okulistyczne Lexum Grupa Optegra. Adres: Masná 3a, 702 00 Ostrava. Tel. 800 22 66 55, + 420 777 203 049 lub +420 775 889 900, www. lexum.cz lub zacma.cz.

Klinika okulistyczna Euro Medic. Adres oddziału w Czechach: Hlavní tř. 2020/28, 737 01 Český Těšín. Telefon do Polski 888 80 10 10 lub 888 30 30 80 lub 888 30 20 80, www.lepiejzobacz.pl.
(KD)

Pierwsze wolne terminy leczenia zaćmy województwie śląskim:
Według informacji przekazanych przez świadczeniodawców, zamieszczonych w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne, pierwsze wolne terminy dla pacjentów dorosłych z kategorią „przypadek stabilny”:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach ( Ceglana) - 23 sierpnia 2017 roku. “Twoje zdrowie” Lekarze Specjaliści Spółka Z. o. o wKatowicach - 7 października 2017 roku “Provita” Spółka Z. o. o. w Katowicach - 13 grudnia 2017 roku, NZOZ Euromedic Spółka Akcyjna - 2 kwietnia 2018 roku. Centrum Medyczne Mavit Spółka Z. o. o w Katowicach - 07 maja 2018 roku. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - 10 września 2018 roku
Prywatny Szpital Klinika 2000 w Katowicach - 03 lipca 2019 roku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - 11 lutego2018 roku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie -20 wrzesnia 2018 roku .

Leczenie ortodontyczne generalnie jest tańsze w Czechach, ale wiele zależy od tego, ile wydamy na podróże i wizyty kontrolne w gabinecie.
W czeskich gabinetach cena za oba łuki z zamkami metalowymi (dolny i górny) waha się od 2700 zł do ponad 3000 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty badań, wycisków, zdjęć. To dodatkowe 300 - 400 zł. Wizyt kontrolnych jest co najmniej kilka. Wizyta kontrolna kosztuje od 45 do 70 zł, często niezależnie od czasu jej trwania.

Podobnie zapłacimy za pierwszą wizytę konsultacyjną, która określi dalszy sposób leczenia. Do tego trzeba też doliczyć koszty paliwa lub biletu na pociąg. W Polsce ceny kształtują się na zdecydowanie wyższym poziomie. Koszt dwóch aparatów (na górne i dolne zęby) waha się od 2700 zł nawet do 6000 zł. Jeden łuk z zamkami metalowymi to koszt od 1500 zł do 2300 zł, a całość ze wszystkimi wizytami, badaniami, zdjęciami zamyka się w kwocie około 3200 zł.

Aparat na jeden łuk z zamkami kosmetycznymi, np. porcelanowymi to koszt 3000 zł, a do tego trzeba doliczyć płatności za wiyzty, zdjęcia i badania, czyli kolejnych kilkaset zł. Jedna wizyta kontrolna w polskich gabinetach kosztuje od 50 do 150 zł.

Agata Pustułka, Kamila Rożnowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.