Materiał informacyjny

Dofinansowania w ramach naboru uzupełniającego

Dofinansowania w ramach naboru uzupełniającego
Materiał informacyjny

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza nabór uzupełniający wniosków na realizację zadań w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w obszarze OZE i efektywności energetycznej. W ramach dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje wybrane zadania.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Alokacja środków na realizację zadań wynosi 318 996 PLN, a intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90%. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 150 000 PLN.

Nabór wniosków skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, związków metropolitalnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń i fundacji, których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczając całość dochodu na realizację celów statutowych.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15.05.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat niezbędnej dokumentacji i szczegółowego regulaminu można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakładce Aktualności.

Tu podaj tekst alternatywny
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.