Arkadiusz Biernat

Drastyczna podwyżka opłat za śmieci w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkańcy Wodzisławia Śl. zapłacą więcej za wywóz śmieci Fot. Polska Press Grupa, zdjęcia poglądowe Mieszkańcy Wodzisławia Śl. zapłacą więcej za wywóz śmieci
Arkadiusz Biernat

Więcej zapłacą za śmieci. Rada Miasta w Wodzisławiu przegłosowała nowe stawki. Zdaniem urzędników wynikają one z czynników niezależnych od nich. Od sierpnia 2019 segregujący odpady zapłacą miesięczni 26,10 zł od osoby, a ci, którzy śmieci nie segregują - 35 zł.

Przegłosowanie nowych stawek za wywóz śmieci w Wodzisławiu Śl. było konieczne, bo umowa na usługę z dotychczasową firmą wygasa z końcem lipca 2019. Ogłoszone nowe przetargi na zagospodarowanie i wywóz śmieci wyłoniły firmy, które przedstawiły bardzo wygórowane warunki. To oznaczało, że dotychczasowe stawki przejdą do historii: 12 zł za segregowane odpady i 20 zł za niezbierane w sposób selektywny.

Ze względu na koszty obsługi systemu Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. musiał ustalić wysokość nowych stawek.

- Istnieje wiele czynników, które wpływają na wzrost opłaty, a które są niezależne od pracy Urzędu Miasta czy od pracy Rady Miejskiej. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gminy nie mogą ani zarabiać na systemie, ani do niego dopłacać z innych źródeł swoich dochodów - tłumaczy Tadeusz Dragon, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, wyższa cena paliw, wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” z tytułu składowania odpadów ustalanej przez Ministerstwo Środowiska, wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wynikający m.in. ze zmian wprowadzonych w ustawie o odpadach, dokonanych w wyniku nowelizacji tej ustawy przez Sejm RP we wrześniu 2018 r. - to zdaniem urzędników czynniki jakie wpłynęły na wysokość przedstawionych ofert w przetargach na usługi zagospodarowania i wywozu odpadów. Ich zdaniem Miasto nie miało na to żadnego wpływu.

I tak opracowano by gospodarka odpadami w Wodzisławiu Śl. została sfinansowana, mieszkańcy miasta od sierpnia powinni ponosić opłaty w wysokości: 26,10 zł (do tej pory 12 zł) miesięcznie za osobę w przypadku odpadów zbieranych selektywnie lub 35 zł (do tej pory 20 zł) miesięcznie za osobę w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

Głosowanie nad uchwałą poprzedziła długa dyskusja. Radni większościowej koalicji (w opozycji do urzędującego prezydenta miasta) zadawali wiele szczegółowych pytań. Nie brakowało też zarzutów pod adresem Urzędu Miasta. Zwracano m.in. uwagę na to, że na wywóz odpadów złożono tylko jedną ofertę, a na zagospodarowanie opadów tylko dwie. Na co wpływ mogły mieć zbyt restrykcyjne zapisy specyfikacji przetargowej. Urzędnicy odbijali piłeczkę tłumacząc, że nie mają wpływu na rynek, a o konieczności poważnej dyskusji na poziomie parlamentarnym mówili od dawna, ostrzegając przed przyszłymi problemami z którymi teraz borykają się samorządy. - Czy nie warto stworzyć spółki miejskiej, która będzie świadczyła usługi dla mieszkańców? Ze względu na koszty może to być bardziej korzystne - zauważył Mariusz Blazy, radny Głosu Pokoleń.

Władze miasta odpowiedziały, że taka sytuacja była również analizowana. Jednak to rozwiązanie jest bardzo ryzykowne.

- Utworzenie spółki jest możliwe, ale wiąże się z dużymi kosztami. Należy zakupić samochody, odpowiedni sprzęt, utworzyć siedzibę, zatrudnić ludzi i wnieś kapitał zakładowy. Ostatecznie spółka, zwłaszcza w początkowej fazie może nie być konkurencyjna na rynku. Przypominam, że musi też stanąć w przetargu. Nie możemy być pewni czy złoży najlepszą ofertę. Co wtedy jakby nie wygrała przetargu? - odpowiadał prezydent Mieczysław Kieca.

Komentarze o nowych stawkach

"Nie my ustalamy stawkę"
Takie mamy prawo, że to Rada Miejska musi przyjąć stawki. To jednak nie Rada, nie ja, nie moi współpracownicy ustalamy stawkę! Wysokość opłaty uzależniona jest przede wszystkim od czynników zewnętrznych. Nie mamy żadnego wpływu na podwyżki cen wielu składowych. Jesteśmy w takiej samej sytuacji, jak mieszkańcy pozostałych miast i gmin w kraju. Gospodarka odpadami drożeje wszędzie - skomentował Mieczysław Kieca.

Nie zrobiono nic
Zrzekanie się odpowiedzialności za jedną z najwyższych opłat śmieciowych w Polsce to zwykłe zakłamywanie rzeczywistości. Podwyżki opłat za śmieci to skutek ustawy śmieciowej jako odpowiedzi na wytyczne UE. Nie mniej konkretne stawki za śmieci w gminie to efekt działań lub bierności danego samorządu. W Wodzisławiu od lat nie zrobiono nic, co uchroniłoby mieszkańców przed tak wysoką stawką - odpowiedział Łukasz Chrząszcz, radny Wodzisławia Śl. 2.0

Arkadiusz Biernat

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.