Duże zainteresowanie wsparciem na rozwój

Czytaj dalej
Fot. Andrzej Szozda
Lucyna Talaśka-Klich

Duże zainteresowanie wsparciem na rozwój

Lucyna Talaśka-Klich

Niebawem będzie można składać wnioski w sprawie modernizacji.

- Słyszałem, że od końca marca będzie można składać wnioski w sprawie pomocy na modernizację - mówi Jan Sulecki, rolnik z Tadajewa (pow. brodnicki). - Zapewne więcej osób będzie zainteresowanych dopłatami do maszyn, niż do inwestycji w budynki, bo to łatwe nie jest.

Nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potrwa od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

- Z rozmów z rolnikami oraz pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego i prywatnych firm zajmujących się przygotowywaniem wniosków w naszym województwie wynika, że zainteresowanie ogłoszonym naborem jest ogromne - twierdzi Jolanta Lubańska, kier. Biura Wsparcia Inwestycyjnego Kuj. - Pom. OR ARiMR. Dodaje, że zdecydowana większość pytań związana jest z możliwością zakupu maszyn rolniczych, co będzie możliwe w obszarze d, jednak nie brakuje również osób zamierzających budować czy modernizować budynki inwentarskie. Podkreśla, że zbliżający się nabór dot. wszystkich czterech obszarów „Modernizacji ”. Pomoc będzie można otrzymać na operacje związane z rozwojem: produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego, a także z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

W przypadku dofinansowania z obszaru d (na racjonalizację technologii) będą obowiązywać koperty wojewódzkie. O kolejności przyznawania pomocy zadecydują punkty. Czy znane są już kryteria wojewódzkie dotyczące tej punktacji?

- Kryteria dla operacji realizowanej w obszarze d znane są od 11 września 2015 r., tj. od chwili ogłoszenia rozporządzenia wykonawczego dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” - wyjaśnia Lubańska.- Trzy kryteria są tutaj takie same jak w obszarach a-c, tj. uczestnictwo w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości bądź też w systemie rolnictwa ekologicznego, wiek - nie więcej niż 40 lat w dniu składania wniosku oraz realizowanie inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu. Wykaz takich inwestycji wraz z przypisanymi im bezwzględnymi ocenami znajduje się w załączniku do rozporządzenia, a liczbę punktów oblicza się w zależności od udziału danego zadania w całości kosztów kwalifikowalnych.

Pozostałe kryteria różnią się w zależności od obszaru, w którym składany jest wniosek - wyjaśnia ARiMR. W obszarze d punkty można uzyskać w przypadku, gdy operacja dot. budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego oraz jeżeli operacja związana jest ze zwiększeniem skali produkcji rolnej lub zmianą profilu produkcji, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej. Dla tego obszaru niektóre województwa ustaliły również dodatkowe kryteria punktowe. W przypadku woj. kujawsko-pomorskiego wnioskodawca otrzyma punkty gdy operacja dot. budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla świń oraz jeżeli jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Lucyna Talaśka-Klich

Kieruję wspaniałym zespołem dziennikarzy, którzy rozkłada gospodarkę na czynniki pierwsze i tłumaczy Czytelnikom w jaki sposób ekonomia wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego. Moim konikiem jest rolnictwo. Konie także są moją pasją, szczególnie huculskie i rasy wielkopolskiej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.