Marlena Polok-Kin

Gliwice: oddala się wielka przebudowa ulicy Zwycięstwa

Najważniejsza ulica w mieście nadal robi wrażenie  Zmiany mają zachować jej estetykę i charakter Fot. Adriana Chaba Najważniejsza ulica w mieście nadal robi wrażenie Zmiany mają zachować jej estetykę i charakter
Marlena Polok-Kin

Na rewitalizację najważniejszej ulicy w Gliwicach jeszcze poczekamy. Dwa przetargi dotąd ogłoszone nie przyniosły rozstrzygnięcia. Trzeci ma być ogłoszony w sierpniu 2019 roku.

Jest koncepcja przebudowy, brakuje rozstrzygnięcia przetargów na przygotowanie dokumentacji projektowej. Perspektywa realizacji miejskich zamierzeń odnośnie najważniejszej ulicy w mieście oddala się. Dwukrotnie ogłaszany przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia. Czy uda się za trzecim razem?

- W pierwszym przetargu przeznaczono kwotę 150 tys. Wszystkie złożone oferty były powyżej założonej kwoty - informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka ZDM w Gliwicach.

W drugim przetargu wprawdzie zwiększono środki do 250 tys. zł. Wystartowały w nim dwie firmy: Vegmar oraz Public Road Artura Siwczyka, obie z Warszawy.

Jak informuje ZDM Gliwice, Vegmar złożył ofertę za 169 tys. zł, natomiast Public Road - za 500 tys. zł. Jednak ostatecznieunieważniono postępowanie przetargowe. - Ofertę pierwszej z firm odrzucono ze względu na rażąco niską cenę, natomiast drugiej - z powodu przekroczenia kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia - tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Trzeci przetarg prawdopodobnie zostanie ogłoszony w sierpniu. Przypomnijmy, że koncepcje przebudowy ul. Zwycięstwa w Gliwicach powstały rok temu. Przygotowała je (wyłoniona w przetargu) gliwicka pracownia architektoniczna PROjARCH Damian Kałdonek. Przygotowała sześć wariantów rewitalizacji i przebudowy najważniejszej ulicy w mieście. Jedną z nich miasto wybrało i zaprezentowało.

- Stanowi podstawę i wskazanie standardów dla projektanta, któremu przyjdzie zmierzyć się z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego dla tej inwestycji - zastrzegał zamawiający.

Koncepcja obejmuje ul. Zwycięstwa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Duboisa do skrzyżowania z pl. Inwalidów Wojennych. Główne zmiany zaproponowane przez projektanta to m.in. zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny (elektryczny?) dla autobusu. Założono także wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 km na godz. Zaplanowano wymianę nawierzchni jezdni (w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) i chodników. Pojawią się drzewa, zieleń, miejsca do siedzenia itp. To także projekt rekomendowany przez autora koncepcji, mający sprzyjać stworzeniu przestrzeni przyjaznej, zwrócić ją mieszkańcom.

Marlena Polok-Kin

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.