Materiał informacyjny

Gmina Kłomnice – stawiamy na rozwój!

Gmina Kłomnice – stawiamy na rozwój!
Materiał informacyjny

Miejscowość i Gmina Kłomnice położone są w północno - wschodniej części województwa śląskiego nad rzekami Wartą i Wiercicą, w połowie drogi między Radomskiem a Częstochową. Gmina Kłomnice ma powierzchnie blisko 148 km2 i zamieszkuje ją ponad 13,5 tys. mieszkańców. Obecnego kształtu terytorialnego gmina Kłomnice nabrała w 1974 r. 8 marca 1990 roku Sejm RP podjął uchwałę o samorządzie gminnym, a gmina Kłomnice zaczęła funkcjonować wg nowego prawa.

Od samego początku postawiono na rozwój infrastruktury gminy. Rozpoczęto starania o fundusze na budowę sieci wodociągowej i sanitarnej. Do tego doszła jeszcze oddolna inicjatywa mieszkańców Kłomnic odnośnie budowy gazociągu na terenie gminy. Staraniami ówczesnych władz wiele dróg gruntowych zyskało asfaltowe nawierzchnie. W roku 1991 uchwalono pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy. Był do ważny krok ku sformalizowaniu kierunków rozwoju gminy. Szkoły, zarówno pod względem zarządzania, jak i finansowania zostały przekazane gminie przez Kuratorium Oświaty. Stan techniczny budynków był opłakany. W całej gminie były tylko dwie sale gimnastyczne. Rozpoczęła się wieka przebudowa obiektów szkolnych i przedszkolnych. Symbolicznym momentem kończącym ten okres było oddanie nowoczesnej hali sportowej w Kłomnicach. Na terenie gminy znajduje się siedem szkół podstawowych i cztery przedszkola. W roku 2000 oddano do użytkowania nowoczesną, jak na tamte czasy, oczyszczalnię ścieków. W ciągu następnych lat włodarze gminy rozbudowywali sieć wodną i kanalizacyjną o kolejne miejscowości. Tym samym kanalizację posiada 40% posesji gminy Kłomnice, a dostęp do wodociągu aż 88%. W roku 2016 uchwalono nowy, zaktualizowany plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęto sugestie mieszkańców i poszerzono strefy pod zabudowę mieszkaniową, jak również utworzono strefy inwestycyjne. Mając na uwadze potrzeby rozwojowe gminy, już dwa lata później, bo w 2018 roku uchwalono nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ciągłe inwestycje są dowodem tego, jak ważna jest ta kwestia dla władz gminy. W samych Kłomnicach w roku 2019 oddano do dyspozycji nowy budynek Gminnego Ośrodka Kultury. W chwili obecnej rozpoczęto realizację projektu termomodernizacji obiektów gminnych, jak również pozyskano środki na przebudowę i rewitalizację największego placu w Kłomnicach, który ma się stać miejscem relaksu i odpoczynku.

Aby zwiększyć dochody z tytułu podatków, radni gminy ustalili kwoty podatków od środków transportu na jednym z najniższych poziomów w kraju. Zabiegi te przynosiły oczekiwane efekty.

Z uwagi na licznie rozmieszczone w gminie Kłomnice pasieki pszczelarskie, w roku 2019 gmina Kłomnice wystartowała z projektem „Słodka Gmina Kłomnice”. Jest to proekologiczna akcja, mająca na celu informowanie o tematyce pszczelarskiej, wspierająca lokalnych pszczelarzy, oraz promowanie gminy Kłomnice na zewnątrz produktami pszczelimi.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gminy Kłomnice, władze gminy będą w dalszym ciągu kładły nacisk na rozwój infrastruktury przy znacznym współfinansowaniu działań ze źródeł zewnętrznych. Tylko dobrze przygotowana pod względem infrastrukturalnym gmina jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki potencjalnym, nowym inwestorom, jak i stać się miejscem komfortowym dla mieszkańców.

www.klomnice.pl

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.