GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija

Czytaj dalej

GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija

Gmina Wielowieś leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, na terenie powiatu gliwickiego. Tworzy ją 12 sołectw: Wielowieś, Błażejowice, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wiśnicze, Zacharzowice. Od północy Wielowieś graniczy z gminami: Zawadzkie i Krupski Młyn, od wschodu z gminami Tworóg, Zbrosławice, od południa z miastem Pyskowice, a od zachodu z gminami: Toszek, Jemielnica i Strzelce Opolskie. Stanowi równocześnie granicę pomiędzy województwem śląskim i opolskim. Gmina leży na szlaku komunikacyjnym wiodącym z Opola do Gliwic i Tarnowskich Gór przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich relacji Gliwice - Pyskowice - Olesno oraz Tworóg - Wielowieś i Wielowieś - Toszek. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Jej powierzchnia wynosi 11 659 ha, w tym powierzchnia użytków rolnych - 7.605 ha. Wielowieś pojawia się oficjalnie na kartach historii ponad 700 lat temu jako Magna Villa. Jednak ślady sięgają jeszcze głębiej. Archeolodzy znaleźli na terenie gminy ślady osadnictwa pradziejowego z ponad 5 tysięcy lat wstecz. Są także znaleziska z okresu kultury łużyckiej, tędy przechodził prawdopodobnie słynny szlak bursztynowy lub jego odnoga. Wydobyto tu bowiem liczne przedmioty Imperium Rzymskiego. Przez długie wieki pokojowo współistniały tutaj różne religie: katolicyzm, judaizm, protestantyzm. Do dziś pozostały pamiątki, świątynie i cmentarze. Dużym walorem gminy Wielowieś jest piękne położenie: okoliczne pola, łąki rozsiane na pofałdowanym terenie, najlepiej podziwiać ze szczytów pagórków. W pobliżu Dąbrówki znajduje się rezerwat przyrody „Hubertus” z wieloma rzadkimi gatunkami roślin, płazów, gadów i ptactwa. Nieopodal tego miejsca jest także Śląski Katyń. Gmina posiada wiele atrakcyjnych terenów przeznaczonych pod zabudowę domków jednorodzinnych oraz tereny przeznaczone pod inwestycje.
Z roku na rok w gminie przybywa nowych inwestycji: wybudowano boisko „Orlik”, nowoczesny węzeł przesiadkowy, kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków, wykonano rozbudowę przedszkola wraz z termomodernizacją, termomodernizacje budynku ośrodka zdrowia w Wielowsi, szkoły im. Jana Pawła II w Wielowsi, sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Świbiu. W planach są m.in. budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Gajowice i Wiśnicze i budowa świetlicy wiejskiej w Gajowicach. W trakcie realizacji jest również projekt odnawialnych źródeł energii polegający na instalacji paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach gminnych. Na te cele pozyskiwane są fundusze unijne. Prężnie działają gminne organizacje społeczne: 5 Ochotniczych Straży Pożarnych, 4 Koła Gospodyń Wiejskich, 3 kluby sportowe, 4 orkiestry dęte i Stacja Opieki Caritas Diecezji Gliwickiej, które bardzo angażują się w działalność gminy. Druhowie z OSP Świbie są bardzo utytułowanym
i wielokrotnie nagradzanym zespołem. Z kolei Koła Gospodyń Wiejskich nie tylko integrują społeczność lokalną, ale także aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy. Gmina Wielowieś prężnie działa także w dziedzinie sportu i kultury. Najlepszym tego przykładem są organizowane turnieje i zawody promujące aktywny tryb życia oraz uroczystości kulturalne dedykowane mieszkańcom gminy: Dożynki Gminne, Dni Wielowsi, Konkurs Gwary Śląskiej, Koncert Kolęd i Pastorałek i wiele innych imprez organizowanych w sołectwach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy i zapoznania się z jej walorami

GOSPODARZ GMINY ZAPRASZA

Szanowni Państwo

Nasza zielona, wiejska gmina to doskonałe miejsce zarówno do wypoczynku, jak i do zamieszkania, o czym przekonują się kolejne osiedlające się u nas rodziny. Mamy tu piękne lasy, bogate w grzyby i runo leśne. Zachęcam także do podziwiania naszej gminy z rowerowego siodełka, poruszając się po licznych rowerowych traktach. Turystom polecam uwadze dwa piękne drewniane kościoły: pw. Wszystkich Świętych w Sierotach i św. Wawrzyńca w Zacharzowicach. Jest także odremontowana przez gminę kaplica ewangelicko-augsburska. Ale to niejedyne ciekawe obiekty na naszym terenie. Warto również wybrać się na spotkanie z historią najnowszą: to na terenie naszej gminy, na polanie w sąsiedztwie miejscowości Dąbrówka, znajduje się Śląski Katyń. Najważniejsi są jednak pełni pasji i gościnni mieszkańcy gminy. To tutaj mamy świetnych strażaków-ochotników i mieszkańców kultywujących dawne tradycje. Serdecznie zapraszam wraz z nimi na zielone ścieżki gminy Wielowieś. Ginter Skowronek wójt gminy Wielowieś

GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
OSP Dąbrówka. foto Grzegorz Kamiński


OSP DĄBRÓWKA

GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
Osp Dąbrowka


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
Dąbrówka


Jednostka założona została w 1932 roku przez mieszkańca wsi Swibie Pana Serafina Jendrysik. Pierwszym komendantem był druh Józef Koziołek jego zastępcą Ryszard Konieczny a ogniomistrzami w latach 1932-1939 byli Józef Konieczny oraz Jan Koziołek. Wyposażeniem straży w tym okresie była sikawka konna z 1907 roku. W czasie II wojny światowej obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową przejęła młodzież żeńska. OSP Dąbrówka na terenie wsi posiada 2 zbiorniki przeciw pożarowe, które istniały już przed założeniem jednostki i istnieją do dnia dzisiejszego. W roku 1955 jednostka otrzymała motopompę M 8/8. W roku 1994 OSP złożyła wniosek o pozwolenie na budowę nowej strażnicy jednak dopiero w 2007 r. rozpoczęto budowę przy czynnym udziale członków OSP oraz mieszkańców wsi a w 2008 r. strażnica została oddana do użytku. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce i inicjatywy zarządu i mieszkańców organizowała zabawy celem pozyskania środków finansowych na zakup sztandaru. W roku 1997 rozpoczęło się zbieranie środków a w lipcu 2000 nadany został sztandar na mszy odprawianej przez ks. Zygfryda Plutę. W strukturach jednostki działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która bierze udział w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych Drużyna została założona w 2009 r. i jest prowadzona przez dh Alberta Bieniek. Prezesem OSP Dąbrówka obecnie jest Manfred Koziołek który równocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP a naczelnikiem Kamil Gomolla. Jednostka bierze czynny udział w akcjach ratowniczo- pożarniczych, sportowo-pożarniczych oraz licznych akcjach społecznych.

OSP RADONIA

GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
nowa remiza - Radonia


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija


Pierwsze zapiski dotyczące OSP Radonia pojawiają się w 1959 r. Były to informacje o kontrolach prowadzonych przez komendanta OSP Świbie, który prowadził nadzór. Ówczesny zarząd nie posiadał rozdzielnej funkcji Prezesa oraz Komendanta, była nim jedna osoba. Dokumenty archiwalne nie zawierają jednak dokładnych informacji o członkach zarządu. Z informacji pozyskanych od byłych członków OSP, udało się ustalić przebieg historii. Z relacji starszych druhów OSP Radonia, wiemy że u początków naszej straży posiadaliśmy drewniany wóz o stalowych kołach. Był on zaprzęgany końmi, pochodzącymi od mieszkańców Radoni. By usprawnić akcję ratowniczą, wyznaczano 3 rolników do funkcji woźnicy. Wóz ten wyposażony był w pompę spalinową. Nie była ona jednak odpowiednio zabezpieczona, ponieważ wóz nie był przystosowany do działań gaśniczych. Bywały sytuacje, że nie było woźnicy. Wtedy nasi druhowie brali sprawy w swoje ręce i o własnych siłach dojeżdżali do miejsca zdarzenia (ciągnąc wóz ręcznie). Kolejnym pojazdem była przyczepa strażacka, przystosowana do działań bojowych. Była pokryta plandeką oraz miała odpowiednie zabezpieczenia, wraz z ławeczkami dla strażaków. W tych czasach pojawiły się już ciągniki, które zastąpiły konie. Zasada 3 domostw była jednak zachowana. Przełomem był zakup pierwszego samochodu strażackiego Żuk. Był on już w pełni wyposażony i gotowy do akcji o każdej porze. Od 2012/2013 mamy nową remizę do której w 2014 roku po trudach i zmaganiach udało się zakupić średni samochód pożarniczy marki Mercedes-Benz z wyposażeniem. Od tego momentu zaczęła się nowa era w OSP Radonia. Do tego zakupy mieli wkład mieszkańcy wsi Radonia (sołectwo), indywidualnie wszyscy strażacy oraz środki gminne. Samochód doposażamy regularnie w nowy sprzęt, by mógł być przydatny w każdej sytuacji na jaką możemy być wezwani. Obecnie w straży jest 21 druhów czynnych, którzy są wyszkoleni by brać udział w akcjach ratowniczych, w śród nich mamy 4 kierowców oraz 5 druhów, którzy pracują w Państwowej Straży Pożarnej. Funkcję Prezesa OSP Radonia pełni Łukasz Nowak a Naczelnika Mariusz Stanioch.


OSP ŚWIBIE

GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
Świbie


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
1 MDP OSP SWIBIE zawody Konopiska 2018 foto Grzegorz Kaminski 0


Ochotnicza Straż Pożarna w Świbiu założona została w 1888 r. W 1964 r. oddano do użytku murowaną strażnicę z 2 stanowiskami na samochody pożarnicze. Obecnie OSP dysponuje dwoma pojazdami: GLBM Ford Transit (rok prod. 2003) oraz GBA Magirus 170D (rok prod. 1976). Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka z dniem 9 sierpnia 2005 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KRSG). Jednostka liczy 89 członków, w tym aż 34 wyszkolonych i uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka z Świbia jest zasłużona dla woj. Śląskiego z uwagi na liczne sukcesu w sportach pożarniczych. Obecnie Świbie prowadzi następujące drużyny sportowe: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt, Mężczyźni Grupa A Kobiety Grupa C, Zastęp historycznej bryczki konnej: męski i żeński 5-ciokrotnie nasze drużyny MDP reprezentowały Śląsk na zawodach ogólnopolskich, z historycznym II miejscem drużyny dziewcząt w 2012 r. Zastęp sikawki konnej reprezentując woj. śląskie, 3-krotnie sięgał po mistrzostwo na krajowych zawodach. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu, OSP Świbie brało udział w ok. 70 zawodach sportowo-pożarniczych różnego szczebla. W czerwcu 2018 r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze, na których dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zajeły I miejsce, a tym samym zakwalifikowały się się do Ogólnopolskiech Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Drużyna sikawek konnych z OSP Swibie jest aktualnymi mistrzami Europy i Polski w Zawodach Sikawek Konnych. Funkcję Przesa pełni Herbert Pytel, a Naczelnika Andrzej Pallach Jednostka obecnie jest na etapie pozyskiwania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dostawa jest planowana na jesień 2018 roku.


OSP WIELOWIEŚ

GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
OSP Wielowieś


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija
Osp Wielowieś


GMINA, KTÓRA STAWIA NA AKTYWNOŚĆ Wielowieś nie stoi w miejscu, ale stale się rozwijaNajstarsze znalezione dokumenty przez Herberta Jattę i Adolfa Giersza pochodzą z 1888 roku. W tym roku powstał Zwiazek Sikawkowy w Wielowsi w skład Zarządu którego wchodzili: Musioł, Skowronek, Lehwinowicz,Harnsch, Potempa, Bartoszek i Pelikora. Pierwsza remiza w Wielowsi znajdowała się na rozwidleniu ulic Gminnej i Głównej. W latach 30 remiza została przeniesiona do kompleksu pałacowego do byłych stajni. W roku 1989 została oddana do użytku nowowybudowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielowsi przy ul. Parkowej. Remiza powstała dzięki osobistemu zaangażowaniu Marka Maziarza, Adolfa Giersza, Herberta Jatty i Jerzego Ziętka oraz wielu innych członków OSP., którzy brali czynny udział w budowie remizy. Przy okazji otwarcia nowej remizy do OSP został przekazany samochód pożarniczy a w 2000 roku OSP Wielowieś uroczyście nadany został sztandar. Długoletnim kierowcą i najstarszym członkiem OSP jest 90cio letni druch Rudolf Glogaza. W OSP działa również kobieca drużyna pożarnicza, która bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Wielowieś liczy ok 70 członków. W dniu 7 lutego 1995 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego /KRSG/ Funkcę Prezesa pełni Werner Kocek a Naczelnika Macin Bułka. OSP Wielowieś wzbogaciło się o nowy pojazd GBA 4.5/34 Mercedes Benz Atego 1530 AF. Pojazd kosztował blisko 740 tys. Złotych. Fundusze na zakup średniego samochodu pochodziły z budżetu gminy - 431 tys. zł. z KSRG -300 tyś. zł. i 9 tyś. zł. OSP Wielowieś. Mercedes zastąpił 45 letniego GBA 2,5/16 Magirus-Deutz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.