Ile za miejsce na cmentarzu? [CENNIK]

Czytaj dalej
Fot. Arkadiusz Gola
Katarzyna Domagała-Szymonek

Ile za miejsce na cmentarzu? [CENNIK]

Katarzyna Domagała-Szymonek

Nim zapalisz znicz, pamiętaj o opłaceniu miejsca na cmentarzu. Inaczej grób bliskich może być oklejony. Ile trzeba zapłacić? Sprawdziliśmy w 16 miastach regionu.

Bielsko-Biała Cmentarz komunalny przy ul. Karpackiej
Rezerwacja miejsca na 20 lat bez prawa postawienia nagrobka, pomnika, obramowania betonowego wynosi dla grobu jednomiejscowego oraz pogłębionego 421,30 zł, dwumiejscowego - 781,50 zł, grobu dziecięcego - 197,80 zł. Rezerwacja miejsca z prawem do postawienia nagrobka na 20 lat: dla grobu jednomiejscowego oraz pogłębionego - 642,50 zł, dwumiejscowego - 1120,50 zł, grobu dziecięcego - 223,60 zł. Za rezerwację na 99 lat miejsca pod grób urnowy murowany trzeba zapłacić 642,50, gotową niszę wielournową w kolumbarium - 5409,20 zł, grób murowany 2-osobowy - 2092,70 zł, grób murowany 4-osobowy - 3836,90 zł, grób murowany 6-osobowy - 5754,10 zł, grób murowany 8-osobowy - 7675 zł. Do tego trzeba doliczyć opłatę za pochowanie dziecka - 76,50 zł, osoby dorosłej - 153 zł, urny - 153 zł. A także uiścić co roku opłatę eksploatacyjną w wysokości od 9,98 zł w przypadku grobu dziecięcego do 32,13 zł w przypadku grobu pogłębionego. Na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej prolongata miejsca dziecięcego na 15 lat wynosi 300 zł, prolongata miejsca dorosłego na 10 lat: 400 zł, prolongata miejsca dorosłego na 20 lat: 700 zł, prolongata użytkowania gruntu pod grobowiec-grób murowany jednomiejscowy (uśredniona szerokość jednego miejsca grzebalnego) na 50 lat: 1000 zł, a prolongata użytkowania gruntu pod grobowiec - grób murowany dwumiejscowy (uśredniona szerokość dwóch miejsc grzebalnych) wynosi 1900 zł.

Bytom Cmentarz komunalny przy ul. Kwiatowej
Wykupienie miejsca kosztuje 25 zł za rok (500 zł za 20 lat). Cmentarz parafialny przy ul. Powstańców Śląskich - 35 zł za rok (700 zł za 20 lat). Cmentarz parafialny Mater Dolorosa przy Piekarskiej - 50 zł za rok (1000 zł za 20 lat). Cmentarz parafialny przy ul. Kraszewskiego - 50 zł za rok (1000 za 20 lat). Cmentarz parafialny przy Staffa - 60 zł za rok (1200 zł za 20 lat). Miejsce wykupujemy na 20 lat. Cena za przedłużenie jest taka sama, tj. 25 zł/rok, wnoszona jest w zależności od możliwości finansowej rodziny, staramy się, by była wnoszona na co najmniej 5 lat.

Częstochowa
Opłata za udostępnienie miejsca na cmentarzu komunalnym: od 750 zł brutto za grób ziemny pojedynczy jednopoziomowy do 3950 zł brutto za grób murowany podwójny trójpoziomowy. Do wyboru jest jeszcze szereg innych opcji (np. kolumbaria). Miejsce wykupujemy na 20 lat z dodatkową informacją, że groby murowane służące do pochowania więcej niż jednego zmarłego nie podlegają opłatom za kolejne okresy. Opłaty za wykupienie grobu w tzw. wariancie „za życia” powiększone są o 50 proc. opłaty nominalnej. Wykupienie za życia dotyczy wyłącznie miejsc z obowiązkiem wymurowania (czyli grobów murowanych). Opłatę za przedłużenie ważności grobu można wnieść zawsze. Stawka to 50 zł za 1 rok (1000 zł za 20 lat). Na najstarszych częstochowskich nekropoliach Kule i przy ul. św. Rocha nie ma już miejsc na nowe pochówki. Są możliwe tylko w rodzinnym grobowcu. Ale to na tych cmentarzach chcą mieć swoje groby częstochowianie. Dlatego można znaleźć ogłoszenia z ofertą odsprzedaży miejsc. Na cmentarzu Kule nowy pochówek w istniejącym grobowcu jest możliwy po 20 latach od poprzedniego pogrzebu. Opłata wynosi od tysiąca do 3 tys. zł, w zależności od grobu: bez prawa murowania - 500 zł, z prawem murowania - 1200. Urna - 400 zł. Rezerwację miejsca wykupuje się na 10 lat, ceny są takie same jak powyżej. Opłata za zachowanie grobu na kolejne lata wynosi zgodnie z cennikiem 1/20 opłaty za każdy rok.

Jastrzębie-Zdrój
Jastrzębski Zakład Komunalny administruje trzy największe cmentarze w Jastrzębiu: przy ul. Szerokiej, Połomskiej i komunalny, największy, przy Okrzei. Cena grobów zależy od miejsca i rodzaju - najtańsze miejsce do pochówku kosztuje 346 zł, to grób urnowy. Najdroższe miejsce to grobowiec podwójny, na cztery osoby, kosztuje 2878 zł. Z kolei pojedynczy na jedną/dwie osoby - 2151 zł. Groby ziemne wykupujemy na 20 lat, murowane na 50 lat. W przypadku grobowców ceny niczym się nie różnią, jedynie rezerwacje wykupywane za życia, ale to dotyczy urn w kolumbariach - są droższe o ok. 200 złotych. Jeśli chcemy wnieść opłatę za przedłużenie, wnosimy jeszcze raz tę samą kwotę minus opłata eksploatacyjna, czyli nieco niższa niż normalnie. Wtedy znowu miejsce przedłużane jest o kolejno 20 czy 50 lat.

Katowice
Cmentarz komunalny przy ulicy Murckowskiej: miejsce na grób ziemny wykupuje się na 20 lat, grobowiec na 50 lat. Cena zależy od lokalizacji i od okresu, taniej jest w sezonie letnim. Najniższa cena za grób ziemny wynosi 1109 zł. Zaś 5297 zł kosztuje grobowiec, ale w cenie jest wykup miejsca na 50 lat i jego budowa. Przedłużenie na 20 lat to koszt 540 zł. Cmentarz przy Francuskiej: cena w zależności od miejsca wynosi 30, 40 i 50 złotych na rok. Miejsce po pogrzebie wykupuje się na 20 lat. Tyle samo kosztuje przedłużenie miejsca na rok. Można je wykupić na dowolny okres. Cmentarz w Bogucicach przy Leopolda: przy pogrzebie miejsce wykupuje się na 20 lat. Cena w zależności od miejsca od 300 do 350 zł. Przedłużenie wykupuje się na pięć lat, koszt to od 130 do 150 zł.

Kłobuck
Cmentarz przy ul. Częstochowskiej. Wykup samego miejsca na 20 lat to koszt 500 zł. Obecnie cena za przedłużenie na kolejne 20 lat to 400 zł.

Lubliniec
Cmentarz komunalny: miejsce na cmentarzu do pochówku kosztuje 648 zł brutto i jest opłacone na 20 lat. Pochowanie osoby zmarłej na 20 lat wynosi 648 zł brutto, a w przypadku rezerwacji opłata na 20 lat wynosi 1036 zł brutto. Cmentarz parafialny: po upływie 20 lat po pogrzebie należy dokonać przedłużenia rezerwacji miejsca grobu. Przedłuża się ją na kolejne 20 lat, bądź na krótszy okres. Obecnie opłata za pojedynczy grób wynosi 25 zł na rok. Od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 30 zł.

Myszków
Cmentarz komunalny: wykupienie miejsca kosztuje 400 zł na 20 lat. Z podobnym pytaniem zwróciliśmy się również do księży zarządzających cmentarzami parafialnymi, ci jednak stanowczo odmówili odpowiedzi na nasze pytania.

Pszczyna
Wykupienie miejsca na cmentarzu komunalnym kosztuje 324 zł brutto na 20 lat. Miejsce dla dziecka do lat 6 przy pochówku kosztuje 162 zł. Wykupienie miejsca na grobowiec pojedynczy na 50 lat kosztuje 972 zł, na podwójny 1944 zł, a potrójny 3888 zł. W przypadku, kiedy jeszcze za życia chcemy wykupić miejsce na „zapas”, zapłacimy 648 zł - rezerwacja też na okres 20 lat. Opłata za przedłużenie miejsca na kolejne 20 lat to koszt 324 zł. Na cmentarzu parafialnym Wszystkich Świętych oraz na cmentarzu św. Jadwigi Śląskiej wykupienie miejsca przy pochówku kosztuje 350 zł na 20 lat. Przedłużenie rezerwacji również kosztuje 350 zł.

Ruda Śląska
Na wszystkich cmentarzach komunalnych w momencie pochówku opłata za grób ziemny o pow. 2 m kw. na 20 lat wynosi 506,17 zł. Natomiast rezerwacja na jeden rok wynosi 36,80 zł. Może być wykupiona w dowolnym momencie i na dowolny okres.

Rybnik
Na wszystkich cmentarzach komunalnych, którymi zarządza Zakład Zieleni Miejskiej, ceny są takie same. Prezentują się następująco (na 20 lat): grób dziecięcy - 129,60 zł brutto, grób pojedynczy - 162 zł brutto, głębinowy - 216 zł brutto. Tylko na cmentarzu w Chwałęcicach możliwe jest wykupienie miejsca w opcji „za życia”. Koszt to 378 zł brutto na 20 lat.

Siemianowice Śląskie
Jest tu siedem cmentarzy. Nie ma cmentarza komunalnego, w związku z tym ustawa nakłada obowiązek pochówku zmarłych na parafie. Wykupienie miejsca na cmentarzu parafialnym wynosi 20 zł na rok. Cena nie różni się w zależności, czy dokonujemy rezerwacji miejsca grobowego, czy chcemy pochować na tym miejscu osobę zmarłą. W przypadku pochówku osoby zmarłej opłacamy miejsce grobowe na 20 lat - 400 zł, natomiast w przypadku rezerwacji miejsca grobowego opłacamy na dowolny przez siebie wybrany okres, za każdy rok opłata wynosi 20 zł.

Sosnowiec
Cmentarz komunalny: opłata za grób (tzw. pokładne) na 20 lat: groby na kwaterach centralnych - 1620 zł, groby na kwaterach bocznych - 950,40 zł, groby ziemne - 950,40 zł, groby ziemne „amerykańskie” - 1620 zł, groby urnowe pojedyncze - 864 zł, rodzinne 1620 zł, groby na kwaterach dla dzieci - 432 zł, nisze w kolumbarium - 807,47 zł. Zezwolenie na montaż ławeczki - 30,75 zł.

Tychy
Cmentarz parafialny przy kościele Marii Magdaleny. Opłata za grób wynosi 500 zł na 20 lat. Tyle samo wynosi przedłużenie na kolejne 20 lat. Raz na rok pobierana jest opłata 25 zł na utrzymanie cmentarza. Cmentarz komunalny: na 20 lat za zwykłą mogiłę pojedynczą i podwójną (w układzie pionowym) zapłacimy 400 zł, za grób dziecięcy 167 zł, za mogiłę urnową 63 zł, za urnową mogiłę rodzinną 250 zł. Przedłużenie na kolejne 20 lat kosztuje tyle samo. Można też opłacić grób na 40 lat. Wtedy za zwykłą mogiłę pojedynczą i podwójną (w układzie pionowym) zapłacimy 1000 zł, za mogiłę urnową 125 zł, za urnową mogiłę rodzinną 500 zł. Do tych cen należy dodać 8 proc. podatku.

Zawiercie
Cmentarz komunalny: opłata za pochowanie zwłok wynosi od 315 zł (miejsce pod grób ziemny dziecinny) do 1480 zł (za miejsce pod grobowiec czterokomorowy). Miejsce pod grobowiec jedno-, dwu-, trzykomorowy kosztuje 975 zł. Wznowienie opłaty na dalsze 20 lat wynosi 315 zł (grób ziemny dziecinny) oraz 610 zł (grób ziemny). Do tych kwot należy doliczyć 8 proc. podatku VAT.

***

Gdy na przełomie października i listopada odwiedzamy groby bliskich, widzimy często przyklejone do mogił karteczki. To zarządcy cmentarzy przypominają o uregulowaniu zaległej opłaty za miejsce.

- Kiedy ktoś zapomni wnieść opłatę za grób, wysyłamy list z przypomnieniem. Ale ludzie zapominają, że jak zmieniają adres, powinni u nas uaktualnić dane. Często listy do nas wracają - mówi Krzysztof Raczek, kierownik cmentarza przy Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej.

- W takich przypadkach oblepiamy grób informacjami, że są zaległości, co ludziom też się nie podoba. Oczekują dyskrecji. Powstaje błędne koło. W końcu przychodzi moment, kiedy wyczerpujemy możliwości, więc zawiadamiam parafię, że miejsce X jest miejscem do ponownego wykorzystania. Parafia to miejsce komuś przydziela i w tym grobie odbywa się kolejny pochówek. Po pochówku wszystkie szczątki z powrotem wracają do tego samego grobu - wyjaśnia.

*Sprawdź, czy możesz zostać policjantem TEST PSYCHOLOGICZNY
*Kierowca przejechał kobietę na pasach i uciekł. Szukają go internauci i policja
*POLECAMY: Najlepsze kawiarnie w Katowicach to nie tylko dobra kawa
*Gliwice miastem przyszłości, a jednak brakuje 9 rzeczy ZOBACZ
*Kibolska zadyma w Zabrzu ZDJĘCIA I WIDEO tylko dla dorosłych
*Ściągnąłeś film z torentów? Pójdziesz do więzienia. Policja namierza internautów

Katarzyna Domagała-Szymonek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.