Małgorzata Stempinska

Im dłużej pracują, tym więcej zarabiają

Przedstawiciele niektórych zawodów, np. nauczyciele czy pracownicy sądów i prokuratur, co miesiąc mogą liczyć na dodatek do pensji. Fot. archiwum "Gazety Pomorskiej" Przedstawiciele niektórych zawodów, np. nauczyciele czy pracownicy sądów i prokuratur, co miesiąc mogą liczyć na dodatek do pensji.
Małgorzata Stempinska

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z tytułu długoletniej pracy w jednym miejscu. Dodatek stażowy do wynagrodzenia w prywatnych przedsiębiorstwach uzależniony jest od decyzji pracodawcy.

Wynagrodzenie pracownika składa się nie tylko z wynagrodzenia podstawowego, ale także z różnego rodzaju dodatków. Niektóre z nich są obowiązkowe, inne nie. Jednym z takich dodatków jest właśnie wysługa lat. To potoczne określenie stażu pracy. Chodzi tutaj zarówno o okres przepracowany w danej firmie, branży, jak również o ogólny staż pracy.

Przywilej budżetówki

- W kodeksie pracy nie ma przepisów, które wskazywałyby na uprawnienia pracownicze związane z długoletnią pracą w zakresie uprawnień do wynagrodzenia. Niemniej są pracownicy, którzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z tego tytułu, czyli na tzw. dodatek stażowy. Przysługuje on pracownikom urzędów państwowych, samorządowych, sądów i prokuratur oraz nauczycielom. W pozostałych przypadkach dodatek stażowy uzależniony jest od decyzji pracodawcy - wyjaśnia Michalina Burker z Inspekcji Pracy.

Staż pracy urzędnika

Czy przedstawiciele innych zawodów również mogą liczyć na dodatkową kasę z tytułu wysługi lat? Tak, jeśli zdecyduje o tym pracodawca. Zapis o tym, że będzie wypłacany dodatek stażowy, szef może wprowadzić do wewnątrzzakładowych dokumentów. Mowa tutaj o regulaminie pracy lub zakładowym układzie zbiorowym.

W treści regulaminu wynagradzania pracodawca zamieszcza zapisy dotyczące systemu wynagradzania, stawek wynagradzania, zasad przyznawania premii i prowizji oraz innych świadczeń związanych z pracą, m.in. dodatków do wynagradzania funkcyjnych i stażowych, nagród jubileuszowych czy premii. - Pracodawca wskazuje tu jakie okresy zatrudnienia wlicza się do stażu pracy. Dodatek stażowy wypłacany jest co miesiąc, a jego wysokość wzrasta wraz ze stażem pracy. W przypadku gdy pracodawca nie zapisze w regulaminie pracy czy w zakładowym układzie zbiorowym pracy, że zatrudnionym należy się dodatek stażowy, to nie będzie on wypłacany - dodaje ekspertka.

Warto wiedzieć, że dodatek stażowy w wysokości kilku procent pensji zasadniczej, przysługuje po kilku latach zatrudnienia, a potem co roku zwiększa się o 1 proc. Np. w ustawie o pracownikach urzędów państwowych czytamy, że mają oni prawo do dodatku za wieloletnią pracę w instytucjach państwowych. Po pięciu latach pracy wynosi on 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego pensji zasadniczej.

Z kolei w regulaminie jednego z przedsiębiorstw zapisano, że pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 3 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po trzech latach pracy, wzrastający o 1 proc. za każdy następny rok pracy do 20 proc. po 20 latach pracy.

Nauczycielom dodatek za wysługę lat należy się już po czterech latach pracy, a pozostałym uprawnionym grupom - po pięciu. W Karcie Nauczyciela zapisano, że dodatek za wysługę lat, w wysokości 1 proc. wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany jest w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy. Jednakże nie może on przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Decyzja pracodawcy

To sam szef decyduje o tym, czy w firmie wprowadzić dodatkowe składniki wynagrodzenia. O niektórych z nich wspomina kodeks pracy. Chodzi tutaj np. o dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej oraz dodatek wyrównawczy. One są obligatoryjne. Pracodawca musi je wypłacić. Nie może się wykpić z tego obowiązku argumentując, że np. wspomnianych dodatków nie zapisano w regulaminie pracy.

Określenie wysokości wynagrodzenia za pracę łącznie ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia jest obowiązkiem stron zawierających umowę o pracę. Niezależnie od tego, jaki sposób ustalania wynagradzania został przyjęty w danym przedsiębiorstwie, pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia niż najniższa krajowa określona w ustawie.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.