Inne ważne nowości w prawie w 2016 roku

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Inne ważne nowości w prawie w 2016 roku

Kaśka Borek

Jakie zmiany szykuje nam 2016 rok? Czego możemy się spodziewać?

Kredyty hipoteczne

Zgodnie z zapisami widniejącymi w Rekomendacji S od 1 stycznia 2016 roku pojawia się wymóg wnoszenia 15 proc. wkładu własnego przez osoby zainteresowane kredytem hipotecznym.
Przepisy zostawiają kredytobiorcom jednak pewną furtkę. Chodzi o możliwość wniesienia 10 proc. wkładu własnego na obecnych zasadach oraz „doubezpieczenie” brakujących 5 procent.

Co więcej, zamiast odpowiedniej polisy kredytobiorca może przedstawić inne zabezpieczenie, na przykład blokadę środków na rachunku lub zastaw na dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP. - W praktyce zaciągnięcie kredytu na przykład na 200 tys. zł będzie wyglądało tak, że 20 tys. zł będzie wymaganym wkładem własnym wniesionym ze środków własnych klienta lub z dopłaty pochodzącej z programu Mieszkanie dla Młodych, a na brakujące 10 tys. zł zostanie wykupione odpowiednie ubezpieczenie - komentuje Jacek Kasperczyk z Comperia.pl

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do końca 2017 roku.
Lekarz przekaże zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS-u. Czyli my, pacjenci, nie musimy dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS-owi (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
Nie będzie już trzeba podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy ZUS-u albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. Nie będzie wymagany od pacjenta termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

Jednorazowy dodatek między innymi dla emerytów

W Sejmie RP znajdują się trzy poselskie projekty ustaw o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., złożone przez kluby parlamentarne PiS, PO i PSL.
We wszystkich projektach zaproponowana kwota graniczna, do której przysługiwałby jednorazowy dodatek, wynosi 2.000 zł.
Zasadnicza różnica pomiędzy projektami związana jest z różną wysokością jednorazowych dodatków - w zależności od wysokości pobieranego świadczenia (sumy świadczeń).

W projekcie złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość wysokość jednorazowego dodatku do świadczeń, w zależności od wysokości świadczenia (sumy świadczeń), kształtuje się następująco:

Wypłata dodatków nie będzie miała wpływu na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2016 wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika, zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa niż 1.850 zł brutto.
To oznacza, że pracownik zarabiający najniższą krajową otrzyma do ręki (netto, czyli po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy) - w zależności od rodzaju kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek - 1.308,69 zł, 1.313,69 zł, 1.355,69 zł lub 1.360,69 zł.

Zaczynasz pracę? To podwyżka będzie mniejsza! Bo wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80 procent minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że najniższa płaca osób, które w 2016 roku rozpoczną swoją pierwszą pracę, wynosi 1.480 zł brutto.
Wyższa płaca minimalna oznacza, że wyższe będą też inne świadczenia z nią powiązane. Wzrósł dodatek za pracę w nocy - bo za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej należy się dodatek do pensji w wysokości 20 procent stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej.

Wzrost płacy minimalnej oznacza także, że wyższe będzie też wynagrodzenie za czas przestoju w firmie, ponieważ nie może być niższe od wysokości minimalnej pensji.
Wyższa jest odprawa dla zwalnianych grupowo i indywidualnie pracowników przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, bo maksymalnie mogą otrzymać kwotę 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Jego wysokość wpływa także na wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.