Kandydat jest tylko jeden [sylwetka]

Czytaj dalej
Fot. Jacek Smarz
(acb)

Kandydat jest tylko jeden [sylwetka]

(acb)

Obecny rektor UMK profesor Andrzej Tretyn jedynym kandydatem na rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

- Kopert ze zgłoszeniami kandydatur wpłynęło kilka, wszystkie wskazywały na rektora prof. Andrzeja Tretyna - informuje Ewa Walusiak-Bednarek z biura prasowego UMK.

Kandydatów do Komisji Wyborczej UMK mogą zgłaszać elektorzy, w sumie 240 osób. Od momentu ogłoszenia listy rozpoczyna się kampania wyborcza na UMK.

Cztery lata temu prof. Andrzej Tretyn i rektor Andrzej Radzimiński sypali obietnicami wyborczymi, organizowali spotkania z pracownikami na poszczególnych wydziałach. Walka przeniosła się nawet do internetu, gdzie kandydaci udostępniali rodzinne zdjęcia.

- Rektor nie planuje spotkań na poszczególnych wydziałach, będzie za to jedno spotkanie dla całej społeczności przed dniem wyborów - informuje biuro prasowe uczelni.

Jak przebiega głosowanie na jednego kandydata w wyborach na rektora? Elektorzy na karcie do głosowania piszą „tak”, jeśli oddają głos na rektora, lub „nie” jeśli nie zyskał ich poparcia. Pusta karta oznacza wstrzymanie się od głosu. Kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W wyborach musi brać udział co najmniej połowa z 240 elektorów. Wybór poprzedzi prezentacja kandydata oraz dyskusja, podczas której każdy obecny na otwartym spotkaniu wyborczym będzie mógł zadać mu pytanie.

Cztery lata temu wygrana wówczas prorektora UMK, profesora biologii, miłośnika Japonii Andrzeja Tretyna była ogromnym zaskoczeniem nawet dla samego zwycięzcy. Druga kadencja rektorska profesora Tretyna wydaje się przesądzona. Obecny rektor ustabilizował finanse UMK, zrobił to bez ręcznego sterowania. Wydziały UMK same decydowały, na czym oszczędzać. Do tego cięcia nie osłabiły pozycji naukowej uczelni. Kryzysy, w tym ostatni, związany z próbą rozbicia uczelni przez bydgoskich polityków, pokazały, że UMK ma rektora silnego, który reaguje w porę i otwarcie przedstawia swoje stanowisko.

Do 10 marca, a wiec do dnia wyborów nowego rektora, Sejm RP raczej nie zdąży zagłosować nad bydgoskim projektem utworzenia nowej uczelni z Collegium Medicum UMK. Projekt został skierowany do pierwszego czytania. Finał tej sprawy nie będzie mieć więc wpływu na wynik wyborów rektorskich.

Kto wejdzie do ekipy rektora? Stanowisko prorektorskie zachowa na pewno prof. Andrzej Sokala, wymieniany początkowo jako rywal rektora. Lojalnie zapewnił, że w tej kadencji nie zamierza startować w wyborach. Pewne są zmiany na stanowisku prorektora ds. Collegium Medicum UMK. Obecny prorektor prof. Jan Styczyński, od początku deklarował, że interesuje go tylko jedna kadencja.


Prof. Andrzej Tretyn
Jacek Smarz
Zajmuje się biologią komórki, cytofizjologią, elektrofizjologią i fotomorfogenezą roślin, a obecnie także biotechnologią oraz biologią medyczną i molekularną. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji, które cytowano ponad 1000 razy. Wypromował 60 licencjatów, 136 magistrów oraz 18 doktorów, z czego pięciu posiada już stopień doktora habilitowanego.

(acb)

(acb)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.