Dariusz Chajewski, (ACHA)

Kary na wizji, czyli... Czy wiesz, że jeśli nie płacisz abonamentu, jesteś radiopajęczarzem?

Teresa Kasperska: - Nie sądziłam, że muszę gdzieś pisać... Fot. Mariusz Kapała Teresa Kasperska: - Nie sądziłam, że muszę gdzieś pisać...
Dariusz Chajewski, (ACHA)

Teresa Kasperska utrzymuje się z renty, nigdy nie miała problemów z długami. Jak sama podkreśla, rachunki traktowała zawsze priorytetowo. Jak wielkie było więc jej zdziwienie, kiedy w listopadzie ze skrzynki wyjęła wezwanie do zapłaty 3.000 zł za nieopłacony abonament rtv.

- Ludzie, serce mi stanęło, jak to zobaczyłam. Mam 78 lat. Abonament płaciłam zawsze regularnie, do 2013 r., kiedy skończyłam 75 lat - dziwi się pani Teresa.
Okazuje się bowiem, że należy do ogromnego grona tych seniorów, którzy nie mieli pojęcia o tym, że samo ukończenie 75 lat nie zwalnia ich z opłat. Potrzebne jest bowiem wypełnienie oświadczenia.

Wezwana do zapłaty

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 9 października 2015 roku, osoby, które ukończyły 75 lat nie są już zobowiązane do składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłat. Nie muszą też przedstawiać dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. Problem w tym, że nowe przepisy nie obejmują przypadku pani Teresy, która 75 lat ukończyła w 2013 r.

Teresa Kasperska: - Nie sądziłam, że muszę gdzieś pisać...
Mariusz Kapała Teresa Kasperska: - Nie sądziłam, że muszę gdzieś pisać...

Lubuszanie systematycznie znajdują w swoich skrzynkach wezwania do zapłaty. Jak radzą prawnicy, odwoływać się warto na każdym etapie, zwłaszcza że wiele osób ma realne podstawy, chociażby właśnie wiek. Wiele wezwań otrzymali, jak pani Teresa, ludzie, którzy już dawno skończyli 75 lat lub przebywali za granicą.

Odwołał się i dostał odpowiedź, że nie zalega z abonamentem

Tymczasem pojawiła się jeszcze jedna furtka. Uchylił ją abonent ze Śląska, który w swoim odwołaniu powołał się na przepis, według którego Poczta Polska miała w 2007 roku obowiązek nadania naszym odbiornikom nowych numerów identyfikacyjnych i powiadomienia użytkowników... Odwołał się i dostał odpowiedź, że nie zalega z abonamentem. Gdyż nie przyznano mu numeru.
- Poczta Polska nalicza i pobiera od abonentów odsetki za zwłokę za nieterminowe opłacanie abonamentu rtv - mówi rzeczniczka prasowa KRRiT Katarzyna Twardowska. - Za stwierdzenie używania przez abonenta odbiorników rtv bez stosownego zarejestrowania i wnoszenia opłat abonamentowych rtv - Poczta Polska nalicza i egzekwuje kary za tzw. radiopajęczarstwo.

Z czego wynikają problemy?

Jak tłumaczy Twardowska, między innymi z archaicznego sposobu rejestrowania i wyrejestrowywania odbiorników. Wiele osób nie wie, że istnieje taki obowiązek prawny i nie rejestruje odbiorników. Ci z kolei, którzy kiedyś odbiornik zarejestrowali, a z powodów społecznych stracili możliwość opłacania abonamentu, nie dopełniają obowiązku jego wyrejestrowania, a jedynie zaprzestają opłaty. Brak nowego systemu dostosowanego do współczesnego modelu konsumpcji mediów poza tradycyjnym odbiornikiem radiowym czy telewizyjnym powoduje, że ten obecnie funkcjonujący uderza często w osoby starsze, gorzej sytuowane czy chore.

Na pierwszy ogień poszły zresztą osoby, które kiedyś abonament płaciły, a ostatnio tego zaniechały. Po prostu pocztowcy mają listę nieszczęsnych dłużników. W drugiej kolejności pocztowi kontrolerzy zajmą się osobami, które nigdy abonamentu nie płaciły, a mają telewizory i odbiorniki radiowe.
- Do KRRiT piszemy w sprawie rozłożenia na raty lub anulowania zaległości - dodaje Twardowska. - Gdy sprawa dotarła już do skarbówki, odwołanie kierujemy do Poczty Polskiej, gdyż tylko ona ma możliwość wstrzymania egzekucji. Do sierpnia 2013 KRRiT rozpatrzyła 20 tys. wniosków o umorzenie lub rozłożenie należności na raty. Decyzje odmowne stanowiły ledwie 1,2 proc. Jednak odwołaniu muszą towarzyszyć mocne argumenty...

Ściganie dłużników

Tymczasem akcja ścigania dłużników przynosi wymierne efekty. Jeszcze w 2009 roku wpływy z abonamentu w naszym regionie przekraczały 20 mln zł. W 2011 było to już tylko 14 mln. W 2012 roku, gdy rozpoczęto akcję egzekucyjną, suma ta sięgnęła 16 mln zł, a w 2013 roku z Lubuszan ściągnięto ponad 19 mln zł zaległych należności za abonament i ponad 500 tys. zł odsetek.

Wnioski dotyczące umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w opłatach wysyłamy na adres: Biuro KRRiT, Departament Budżetu i Finansów Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 WARSZAWA.

Wnioski o wstrzymanie egzekucji wraz z kserokopią złożonego wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty wysyłamy na: Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej Dział Abonamentu ul. Bernardyńska 15, 85-940 BYDGOSZCZ.

Dariusz Chajewski, (ACHA)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.