Materiał informacyjny

Kierunek: ochrona środowiska

Fot. mat. prasowe WFOŚiGW w Katowicach. Umowę podpisano w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Fot. mat. prasowe WFOŚiGW w Katowicach. Umowę podpisano w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Materiał informacyjny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 150 mln zł dofinansowania spółce JSW KOKS na poprawę efektywności energetycznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11 sierpnia 2023 roku podpisał umowę z JSW KOKS S.A. na dofinansowanie budowy wysokosprawnej, kogeneracyjnej i ekologicznej elektrociepłowni powstającej na terenie Koksowni Radlin. NFOŚiGW przekaże na ten cel 150 mln złotych w formie pożyczki.

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie nadwyżki gazu koksowniczego w nowo budowanej instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Koksowni Radlin.

Budowa EC Radlin to jedno z kluczowych dla Grupy Kapitałowej JSW zadań inwestycyjnych, które ma na celu zagospodarowanie nadwyżki gazu koksowniczego poprzez spożytkowanie jej do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a co za tym idzie - poprawę efektywności energetycznej Spółki.

Nowa Elektrociepłownia Radlin, produkując energię elektryczną zapewni równocześnie dostawy energii cieplnej dla Mikroregionu Radlińskiego. Zarówno energia elektryczna, jak i energia cieplna będą przeznaczone na potrzeby funkcjonowania Koksowni Radlin, tj. dostawy pary technologicznej dla instalacji produkcji koksu oraz produktów węglopochodnych w Koksowni, a nadwyżki planowane są do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym, m. in. takim jak Miasto Radlin oraz Kopalnia Węgla Kamiennego ROW Ruch Marcel (PGG S.A.). Energia elektryczna produkowana przez EC Radlin zaspokoi potrzeby własne Koksowni Radlin, a nadwyżka sprzedawana będzie na rynku energii.

- Dzięki tej umowie i dofinansowaniu 150 mln zwiększy się efektywność energetyczna Koksowni Radlin. Oznacza to przede wszystkim ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, czyli czystsze powietrze w okolicy. To kolejna inwestycja wspierana przez Narodowy Fundusz, dzięki której poprawi się stan środowiska naturalnego, a także zaoszczędzona zostanie energia cieplna i elektryczna. Skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy regionu- mówi Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Planowana średnio-roczna produkcja energii elektrycznej w kogeneracji wynosi 211 072,320 MWh, a energii cieplnej 559 172,00 GJ. Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego o mocy elektrycznej netto ok. 28 MWe i mocy cieplnej ok. 37 MWt w wodzie gorącej z równoczesną możliwością produkcji pary technologicznej w ilości ok. 25 t/h.

Inwestycja wykonana zostanie w oparciu o sprawdzone w praktyce rozwiązanie i składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej.

Dzięki temu przedsięwzięciu zaoszczędzona energia cieplna wyniesie około 166 287 GJ w skali roku. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie około 14 393 MWh rocznie. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 21 827,71 ton. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej wyniesie około 10 904 GJ w skali roku. Realizacja tej inwestycji stanowi kolejny krok do samowystarczalności energetycznej całej GK JSW.

Wnioskodawca na to samo przedsięwzięcie uzyskał dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej ze środków POliŚ 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach w wysokości 134 000 000,00 zł, której oprocentowanie wynosi 0 %.

Umowa została podpisana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Artura Michalskiego - wiceprezesa NFOŚiGW oraz przedstawicieli beneficjenta: Iwonę Gajdzik-Szot - prezesa zarządu JSW KOKS i Mariusza Soszyńskiego - członka zarządu JSW KOKS. Na uroczystości obecni byli również Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski, Aleksandra Suchoszek-Małecka, kierownik Działu Analiz Projektów i Zarządzania Funduszami oraz parlamentarzyści z regionu.

Tu podaj tekst alternatywny
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.