Koronawirus w Lubuskiem. Co dalej z przerwanymi olimpiadami czy konkursami? One zwalniały z egzaminów, dawały indeksy...

Czytaj dalej
Fot. Leszek Kalinowski
kali

Koronawirus w Lubuskiem. Co dalej z przerwanymi olimpiadami czy konkursami? One zwalniały z egzaminów, dawały indeksy...

kali

Nie będzie finałów ogólnopolskich olimpiad. Wszyscy uczniowie, którzy dostali się do ogólnopolskiego finału, otrzymają tytułu finalisty. Laureatów w tym roku nie będzie. A co z wojewódzkimi konkursami przedmiotowymi w szkołach podstawowych?

Problemów w związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie jest wiele. Skomplikowała ona życie prywatne i zawodowe milionom ludzi.

- To co się dzieje, jest dla nas bardzo stresujące. A tu jeszcze ta sprawa z olimpiadami. Uczyłam się przez lata, by osiągnąć sukces. Cieszyłam się jak ogromnie, gdy dowiedziałam się, że po udziale w okręgowej olimpiadzie, dostałam się do finału i będę mogła walczyć o tytuł laureata – mówi licealistka z Zielonej Góry. – Dla mnie to była wielka sprawa. Chodziło nie tylko o zwolnienie z matury, ale także możliwość otrzymania indeksu na studia.

Bo tytuł finalisty i laureata zwalnia z matury z danego przedmiotu. Bycie laureatem daje więcej możliwości niż finalisty. Wiele uczelni w Polsce otwiera dla takiej osoby drzwi…

Finały ogólnopolskich olimpiad zaplanowane były przede wszystkich w ostatnich dniach marca i pierwszych dniach kwietnia, głównie w Warszawie, ale też innych miastach Polski.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że w obliczu walki z koronawirusem (np. na olimpiadę literatury miałoby przyjechać do Warszawy 180 osób z kraju) finały się nie odbędą. Informacje o tym zostały opublikowane na stronach poszczególnych komitetów olimpiad. I tak np. na stronie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego czytamy m.in. „Zgodnie z listem Pana Michała Kopcia, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie wytycznych dla organizatorów olimpiad, uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zostają odwołane. Wszyscy uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, uzyskują jednocześnie tytuł finalisty i otrzymają zaświadczenie według wzoru określonego przez MEN.

Zaświadczenia zostaną wystawione po zebraniu danych od uczestników i nadesłaniu przez MEN informacji o podstawie prawnej zmiany odpowiednich punktów regulaminu.
W związku z tym uprzejmie prosimy Uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia o pilne (do 31 marca) wypełnienie w serwisie OLiJP ankiet zawierających pełne dane wymagane od uczestników zawodów III stopnia”.

Jednych uczniów te informacje ucieszyły, innych nie do końca. Bo w etapie okręgowym zdobyli bardzo dużo punktów i mieli ambicję powalczyć o tytuł laureata.

Inni nie kryją zadowolenia, bo uzyskanie tytułu finalisty ogólnopolskiej olimpiady zwalnia ich z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

Olimpiady dotyczą uczniów szkół ponadpodstawowych. Natomiast w szkołach podstawowych odbywają się wojewódzkie konkursy przedmiotowe, organizowane przez kuratoria oświaty. One kończą się na etapach wojewódzkich. I jak się okazuje, nie wszystkie te konkursy zdążono rozstrzygnąć przed zamknięciem szkół z powodu koronawirusa.

- Jestem mamą ucznia, który dostał się do wojewódzkiego finału, ale on jeszcze się nie odbył. Już raz został przełożony termin. Co dalej? On się dodatkowo stresuje tą sytuacją. W przypadku olimpiad ogólnopolskich tytuł finalisty zwalnia z matury, gdyby też dać wszystkim uczniom, którzy dostali się do finału wojewódzkiego, to taki tytuł nie zwalnia z egzaminu ósmoklasisty. Trzeba być laureatem – mówi mama jednego z uczniów w Zielonej Górze. – Czas płynie, uczniowie nie wiedzą, co robić. A wiadomo, że sytuacja nie tak szybko się poprawi. Widzimy, co się dzieje na świecie.

Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim informuje: -
W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa terminy organizacji finałów wojewódzkich Konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z przedmiotów: matematyka, geografia, język polski, wyznaczone na dni 26 – 28 marca 2020 r. zostają odwołane. O nowych terminach ich przeprowadzenia zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym czasie.

kali

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.