Ksiądz wykorzystywał nastoletnich chłopców

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Bartłomiej Romanek

Ksiądz wykorzystywał nastoletnich chłopców

Bartłomiej Romanek

Na ławie oskarżonych zasiądzie salezjanin, który był dyrektorem jednego z częstochowskich domów dziecka. - Mężczyźnie przedstawiono 11 zarzutów. Wśród nich są zarzuty doprowadzenia małoletnich do wykonania i poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym poprzez nadużycie stosunku zależności oraz zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej wychowanków, które polegało na uderzeniu ich w twarz - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury.

Ksiądz Mirosław był dyrektorem domu dziecka prowadzonego przez salezjanów. We wrześniu zeszłego roku został aresztowany. Prokuraturę zawiadomił częstochowski MOPS, który przeprowadzał doraźną kontrolę w placówce. Ksiądz do czerwca 2017 roku przebywał w areszcie, ale opuścił go po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 50 tysięcy zł. Salezjanie nie zajęli dotychczas stanowiska po informacji o akcie oskarżenia.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akt oskarżenia, dotyczący popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym przez księdza-dyrektora jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Częstochowie. Chodzi o placówkę prowadzoną przez salezjanów. Według ustaleń ksiądz-dyrektor miał molestować pięciu podopiecznych!

Oskarżony salezjanin od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Częstochowie. Nadzór nad działalnością tej placówki sprawował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, jako organizator pieczy zastępczej nad dziećmi w wieku powyżej 10 roku życia.

We wrześniu 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przeprowadził kontrolę doraźną w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W wyniku kontroli do prokuratury złożono zawiadomienie, dotyczące popełnienia przestępstw wykorzystania seksualnego wychowanków i naruszenia ich nietykalności cielesnej.

Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo oraz wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o przesłuchanie kilku wychowanków placówki z udziałem biegłego psychologa. 28 września 2016 roku dyrektor placówki został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę wychowanków. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec dyrektora środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W czerwcu 2017 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł, dozoru policji i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

- Mężczyźnie przedstawiono 11 zarzutów popełnienia przestępstw. Wśród nich są zarzuty doprowadzenia małoletnich do wykonania i poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, poprzez nadużycie stosunku zależności oraz zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej wychowanków, które polegało na uderzeniu ich w twarz - mówi Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy częstochowskiej prokuratury.

Jak ustaliła prokuratura do molestowania miało dochodzić w latach 2014-2016. Status pokrzywdzonego posiada 5 osób, które w czasie popełnienia na ich szkodę przestępstw miały od 14 do 17 lat.

Bartłomiej Romanek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.