Mamy potencjał, ale odstajemy od najbardziej innowacyjnych województw

Czytaj dalej
Fot. Jacek Smarz
Agnieszka Domka-Rybka

Mamy potencjał, ale odstajemy od najbardziej innowacyjnych województw

Agnieszka Domka-Rybka

Województwo kujawsko-pomorskie zajęło dość niskie, bo 12. miejsce w najnowszym rankingu „Indeks Millennium - Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”. Region ma jednak potencjał do wzrostu - twierdzą autorzy raportu.

Potrzebne lepsze drogi

Wśród kategorii składających się na „Indeks Millennium” nasze województwo zajmuje 9. miejsce w kraju pod względem wydajności pracy, 9. - w edukacji policealnej, 10. - z liczbą osób pracujących w sektorze „badania i rozwój”, 11. - z liczbą patentów, 12. - w wydatkach na badania i rozwój (tylko 0,5 proc. PKB) oraz 14., jeżeli chodzi o stopę wartości dodanej (suma zysku netto, wynagrodzeń i podatków).

Autorzy rankingu uważają, że do szybszego wzrostu innowacyjności Kujaw i Pomorza mogą przyczynić się parki naukowo-technologiczne, poprawa jakości i przepustowości dróg oraz dobrze rozwinięta sieć kolejowa. Ważne jest również, że obok mało innowacyjnych branż niskiej techniki (przemysł rolno-spożywczy i celulozowy), rozwijają się sektory o wyższym zaawansowaniu procesu produkcji (przemysł elektromaszynowy i chemiczny), które stymulują wdrażanie nowych rozwiązań.

Osoby po studiach? 14. miejsce w kraju

Na pierwszym miejscu wśród czynników, które hamują rozwój innowacyjności w naszym regionie jest natomiast niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki innowacyjnej. Kujawsko-pomorskie ma jeden z najniższych w kraju odsetek osób z wykształceniem wyższym (14. miejsce) oraz najniższy odsetek studentów oraz absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych.

Rozwojowi innowacyjności nie sprzyja również dość niska aktywność zawodowa mieszkańców, niski wskaźnik zatrudnienia oraz, od wielu lat, ujemne saldo migracji, które w znacznej mierze związane jest z wysokim poziomem bezrobocia.

Mamy potencjał, ale odstajemy od najbardziej innowacyjnych województw

- Dość niska pozycja województwa kujawsko-pomorskiego w rankingu wynika głównie z niewysokich nakładów na badania i rozwój oraz niskiej stopy wartości dodanej w porównaniu do pozostałych regionów - komentuje Łukasz Buczek, ekspert banku Millennium. - Jest to efekt wysokiego udziału przedsiębiorstw zaliczanych do tradycyjnych sektorów gospodarki (np. rolno-spożywczy, papierniczy - red.), których specyfika działalności nie wymusza wysokich nakładów na innowacje oraz nie pozwala na osiąganie nadzwyczajnych zysków. Aby wzmocnić potencjał innowacyjny, należy zwiększyć znaczenie nowoczesnych branż i postawić na rozwój kapitału ludzkiego.

Jedna uczelnia, ale nie renomowana

- Nasze uczelnie, podobnie jak innowacyjność, są zazwyczaj na końcowych miejscach w krajowych zestawieniach - uważa prezes dużej firmy produkcyjnej (chce, by jego opinia pozostała anonimowa). - Mamy jedną uczelnię techniczną z tradycjami, czyli UTP w Bydgoszczy, ale, niestety, nie ma opinii renomowanej. Z tego powodu najzdolniejsi młodzi ludzie wybierają studia na lepszych uczelniach wyższych kraju, a jako absolwenci już tutaj nie wracają. Nasz potencjał ucieka do bogatszych miast Polski i pomaga, by miały większe zyski oraz stawały się bardziej innowacyjne.

- Zawsze z pewnym sceptycyzmem podchodzimy do różnych rankingów - pozycja innowacyjności regionów jest mierzona przez kilka ośrodków, w tym także przez Komisję Europejską - tak wynik „Indeksu Millennium” ocenia Maciej Krużewski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji. - Warto jednak przyjrzeć się trendom w tych rankingach. Faktem jest, że województwo ma trend wznoszący. Coraz więcej naszych firm inwestuje w innowacje, dobrze są też wydawane pieniądze publiczne, w tym unijne. Pozycja szkół wyższych także jest stabilna, widać także trendy do większej kooperacji międzyuczelnianej, ale również otwarcie się szkół wyższych na biznes poprzez stworzony system brokerów innowacji.

Agnieszka Domka-Rybka

Gdybym nie była tu, gdzie jestem, może prowadziłabym jakąś dużą firmę. Bo w tematyce biznesowej czuję się jak "ryba w wodzie" (i nie ma to żadnego związku z drugim członem mojego nazwiska). Większość moich artykułów dotyczy gospodarki. Choć nieraz, by się "zresetować", sięgam także po tematy społeczne. Od kilku lat prowadzę portal strefabiznesu.pomorska.pl, który jest mi bardzo bliski. Zżyłam się z nim i podglądam go nawet na urlopie - z tęsknoty.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.