Miedźno: Wójt niezgodnie z prawem odwołał dyrektorkę szkoły?

Czytaj dalej
Fot. Janusz Strzelczyk
Bartłomiej Romanek

Miedźno: Wójt niezgodnie z prawem odwołał dyrektorkę szkoły?

Bartłomiej Romanek

Wojewoda śląski stwierdził nieważność zarządzenia w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie, które wydał wójt Piotr Derejczyk. A poszło o pielgrzymkę i kocioł.

Zarządzenie o odwołaniu dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Wioletty Skoczylas, wójt Miedźna Piotr Derejczyk wydał 23 września 2019 roku.
W uzasadnieniu decyzji powołał się m.in. na sytuację goszczenia w szkole pielgrzymów, którzy mieli przekazać dyrekcji pieniądze, które nie zostały w żaden sposób udokumentowane. Drugim argumentem do odwołania dyrektorki miał być podpisany przez nią 20 sierpnia protokół uruchomienia kotła w szkole w ramach prac związanych z termomodernizacją budynków szkolnych, czym miała uniemożliwić gminie dokonanie kontroli prawidłowości przeprowadzonych czynności, co mogło doprowadzić samorząd do konieczności poniesienia znacznych kosztów w razie wystąpienia wad czy usterek.

„Powyższe działania Pani Dyrektor znacząco naruszyły zaufanie organu prowadzącego, co jednocześnie wzbudziło poważne i uzasadnione wątpliwości co do jej zdolności do pełnienia funkcji dyrektora szkoły” - czytamy w uzasadnieniu decyzji wójta.

Jednak wojewoda śląski uznał, że odwołanie dyrektor odbyło się z naruszeniem prawa i 22 listopada. Wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność zarządzenia wójta gminy Miedźno. W decyzji wojewody czytamy, że odwołanie dyrektora leży w kompetencji gminy, ale organ prowadzący nie ma pełnej swobody. Wójt odwołał dyrektor bez wypowiedzenia, co może nastąpić tylko w wypadku szczególnie uzasadnionym.

– Szczególnie uzasadnione przypadki winny być rozumiane wąsko i oznaczać takie sytuacje, w których nie jest możliwe spełnianie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, a konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności zachodzi ze względu na zagrożenie interesu publicznego – argumentują służby wojewody, które podkreślają, że wójt w żaden sposób nie udokumentował, iż nastąpiło zdarzenie polegające na tym, że Pani Dyrektor pobrała od grupy pielgrzymkowej jakiekolwiek pieniądze.

Piotr Derejczyk zapowiedział odwołanie się od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Negatywna opinia kuratorium

Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno, w wydanym przez siebie zarządzeniu powołał się na fakt otrzymania opinii Śląskiego Kuratorium Oświaty. Ten organ rzeczywiście wydał decyzję, ale była ona dla wójta niekorzystna. Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar odwołania Wioletty Skoczylas ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia, gdyż zdaniem kuratorium „pani Wioletta Skoczylas prawidłowo realizuje zadania dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Miedźnie”.

Bartłomiej Romanek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.