Na północy Wielkopolski powstanie park krajobrazowy?

Czytaj dalej
Fot. Paweł Relikowski
Agnieszka Świderska

Na północy Wielkopolski powstanie park krajobrazowy?

Agnieszka Świderska

Bielik, kania czarna, kania ruda, czy bocian czarny to cztery argumenty za utworzeniem na północy Wielkopolski parku krajobrazowego. Kolejny powód to ten, że przyrody w tej części Wielkopolski żaden park nie chroni. Wśród istniejących obecnie 13 parków krajobrazowych nie ma żadnego parku na północy województwa. Teraz ma się pojawić.

Pomysł złotowskiego koła Polskiego Klubu Ekologicznego utworzenia parku poparł zarząd województwa, teraz muszą zrobić to radni, do których należy ostatnie słowo.

- Zanim to nastąpi, musimy poznać opinie samorządów. Teraz ciężar prac związanych z utworzeniem parku biorą na siebie specjaliści z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Mamy tam znakomitych fachowców, którzy będą rozmawiali z radami gmin, i jeśli te rozmowy odniosą pozytywny skutek, to park krajobrazowy, na razie pod umowną nazwą „Krajna", powstanie szybk

o - zapewnia Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Projektowany na razie park ma obejmować tereny czterech gmin: Łobżenicy, Lipki, Złotowa i Zakrzewa, a jego trzon mają stanowić Bory Kujańskie i Dolina Łobżonki bogate w różnorodne gatunki fauny i flory.

- Wiemy na pewno, że występują tu siedliska ptaków, owadów, a także różnych gatunków ryb. Na tych terenach żyją gatunki, powiedziałbym wręcz kultowych w Polsce ptaków, takich jak bielik, kania czarna, kania ruda, czy bocian czarny

- tłumaczy Janusz Łakomiec, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. - Jeśli chodzi o owady, możemy wymienić na przykład pachnice - dodaje.

Sama decyzja o utworzeniu nowego parku to jeszcze nie wszystko. Będzie też potrzebny plan ochrony, który zawiera m.in. zapisy dotyczące celów ochrony przyrody parku, określenie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń, wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych oraz zakres prac związanych z ochroną parku, listę ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Utworzenie parku zawsze wiąże się bowiem z ograniczeniami dotyczącymi możliwości rozbudowy na terenach objętych ochroną. W tym przypadku pierwszeństwo ma przyroda.

Ta lista nakazów i zakazów, która jest w każdym parku i która obowiązywałaby również na terenie “Krajny”, niekoniecznie musi wszystkim się podobać. Dlatego Jacek Bogusławski wspominał o rozmowach z samorządami. Projekt uchwały dotyczącej utworzenia parku krajobrazowego musi być bowiem uzgodniony z gminami.

Rada gminy może odmówić tylko w jednym przypadku: gdy utworzenie parku prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających ze studium lub miejscowych planów zagospodarowania w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy ma chronić.

Agnieszka Świderska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.