Nasze uzdrowiska wcale nie są takie zdrowe

Czytaj dalej
Fot. Fot. Karolina Misztal
Anna Folkman

Nasze uzdrowiska wcale nie są takie zdrowe

Anna Folkman

Korzystają ze statusu uzdrowiska, ale nie zapewniają kuracjuszom warunków.

Żadna z czterech skontrolowanych w naszym województwie miejscowości nie spełniała wymogów określonych dla uzdrowisk, czytamy w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Status uzdrowiska ma w Polsce 45 miejscowości, w tym pięć w województwie zachodniopomorskim - Dąbki, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Połczyn-Zdrój i Świnoujście.

W Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Połczynie-Zdroju odnotowano przekroczone dopuszczalne normy hałasu, miejscowość Dąbki nie ma pełnego zakresu badań klimatu, a ponadto od momentu nadania miana uzdrowiska w 2007 roku nie wykorzystywano tam w lecznictwie uzdrowiskowym surowców naturalnych (borowiny) znajdującej się na jego obszarze.

Gminy uzdrowiskowe nie zadbały także o otoczenie, o plan zagospodarowania. Skutkiem tego jest np. budowa sklepu z parkingiem, domów mieszkalnych i letniskowych w Dąbkach.

Status uzdrowiska na podstawie fałszywych świadectw

Stwierdzono przypadki braku badań potwierdzających lecznicze właściwości klimatu oraz wykorzystywanie surowców mineralnych (borowin), które nie pochodziły z terenu uzdrowiska, a były wydobywane w innych miejscach.

W uzdrowiskach nie tylko normy dopuszczalnego hałasu były nieprawidłowe. Okazuje się też, że oceny jakości powietrza nie odzwierciedlały rzeczywistego poziomu jego zanieczyszczeń.

Gminy wskazały oceny, które odnosiły się do obszaru całego powiatu, a nie danego uzdrowiska.

Dotyczyło to badań jednej lub dwóch (z pięciu) wymaganych substancji (tj. najczęściej tlenku węgla i benzenu). W świetle obowiązujących wówczas przepisów gminy powinny przedstawić wyniki badań wszystkich dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu przeprowadzonych na obszarze uzdrowiska.

Pomimo stwierdzonych przekroczeń norm hałasu i zaleceń dotyczących powietrza, jednostki uprawnione wydały gminom świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze klimatu.

Na ich podstawie minister zdrowia uznał, że miejscowości te spełniły wymogi określone dla uzdrowisk.

NIK zwraca uwagę, że gminy uzdrowiskowe, które nie będą spełniać warunków mogą utracić status uzdrowiska.

Anna Folkman

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.