Materiał informacyjny

NFOŚiGW planuje nowe programy priorytetowe

Propozycje nowych projektów NFOŚiGW będą złożone do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego/Komisji Europejskiej w lutym br. lub w kolejnym cyklu Propozycje nowych projektów NFOŚiGW będą złożone do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego/Komisji Europejskiej w lutym br. lub w kolejnym cyklu wypłat/ fot. NFOŚiGW
Materiał informacyjny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował propozycje czterech projektów programów priorytetowych, które zostaną przedłożone do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego/Komisji Europejskiej w lutym br. lub w kolejnym cyklu wypłat.

Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez dofinansowanie inwestycji, polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. W ramach tej inicjatywy wspierany będzie zakupu lub leasing ciężarowych pojazdów zeroemisyjnych. Planowany budżet programu wyniesie 1 miliard złotych, beneficjentami programu będą mogli być przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. Prawo przedsiębiorców. Wysokość wsparcia uzależniona będzie od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, kategorii pojazdu oraz wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej. Przewidziano dofinansowanie do 400 tysięcy złotych - dla pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t) oraz maksymalnie do 750 tysięcy złotych - dla pojazdów kategorii N3 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t), lecz nie więcej niż 30-60% kosztów kwalifikowanych w obu kategoriach. Przy obliczaniu ostatecznej wysokości wsparcia brane będą pod uwagę zapisy dotyczące pomocy publicznej.

Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Celem programu będzie wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych. Planowany budżet programu to 2 miliardów złotych. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują zadania polegające na wybudowaniu lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Przewidziano dofinansowanie, w formie dotacji, do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Moja elektrownia wiatrowa

Program dedykowany osobom fizycznym. Budżet w wysokości 400 mln zł skierowany zostanie do prosumentów, planujących zakup i montaż nowych przydomowych elektrowni wiatrowych. Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową oraz dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator (o pojemności minimalnej 2 kWh).

Energia dla wsi

Jest to kontynuacja istniejącego już programu, z planowanym zwiększeniem budżetu do 3 miliardów zł, w tym 1 miliard zł dla zwrotnych form dofinansowania oraz 2 miliardy zł dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacji). Beneficjentem programu będzie mogła być, jak dotychczas, spółdzielnia energetyczna lub jej członek oraz rolnicy, którzy będą mogli się ubiegać się o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii zlokalizowanymi na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Intensywność dofinansowania uzależniona będzie m.in. od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE i jej mocy.

Projekty z potencjałem

NFOŚiGW wychodzi naprzeciw coraz pilniejszym potrzebom ekologicznym i ekonomicznym poprzez swoje nowe inicjatywy. Planowane projekty mają ogromny potencjał w zakresie ograniczania emisji, promowania czystych technologii oraz stymulowania innowacji w sektorze energetycznym i transportowym. Wsparcie dla pojazdów zeroemisyjnych, rozbudowa infrastruktury ładowania, promowanie OZE oraz kontynuacja programu „Energia dla wsi” to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.