Nie wszyscy muszą czekać w kolejce do lekarza [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Marzena Bugala
Małgorzata Stempinska

Nie wszyscy muszą czekać w kolejce do lekarza [wideo]

Małgorzata Stempinska

Na pytania odpowiadał Janusz Janczewski, naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ w Bydgoszczy.

1. Kto może dostać się do lekarza bez kolejki? Na jakiej podstawie?
Bez kolejki do lekarza mogą wejść osoby wymienione w art. 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku. Są to:

To zamknięty katalog osób, więc wszyscy pozostali nie mają takiego przywileju. W przypadku dawców krwi czy organów należy podkreślić konieczność występowania słowa zasłużony.

Te osoby muszą mieć legitymację potwierdzającą ich status. Legitymację inwalidom wojennym i wojskowym wydaje ZUS. Inaczej sprawa ma się w przypadku kombatantów. Istnieje wiele organizacji zrzeszających Sybiraków, kombatantów, ofiary wojny lub komunizmu. Należy przyjąć, że dokumentem stwierdzającym status kombatanta winna być decyzja administracyjna wydawana przez Urząd ds. Kombatantów uznająca kombatanctwo danej osoby. Uznawany powinien być również dokument potwierdzający przyznanie danej osobie dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

Są jednak sytuacje, że w poczekalni do lekarza oczekują osoby, którym wcześniej wyznaczono ten termin i technicznie nie da się do tej grupy dodać kolejnej osoby. Przepis powiada, że w takiej sytuacji osobie uprzywilejowanej porady należy udzielić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.


Wideo: Kto ma prawo iść do lekarza bez kolejki? Wyjaśnia Janusz Janczewski, naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ w Bydgoszczy

2. Mój zmarły mąż był kombatantem. Czy jako żona mam uprawnienia do wizyty u lekarza bez kolejki?
Nie. Wdowa po kombatancie nie ma specjalnych przywilejów, by wejść do lekarza bez kolejki.

3. Jestem inwalidą wojennym. Mam legitymację potwierdzającą ten fakt. Czy mam jakieś przywileje jeśli chodzi o leczenie czy kupno leków?
Tak. Inwalidzi wojenni dysponujący wystawioną przez ZUS legitymacją koloru zielonego mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz. Mają również prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.

4. Moja babcia ma ponad 80 lat. Ma zaświadczenie z Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, że słabo słyszy. Daje jej to ulgę na telefon. Czy na podstawie tego zaświadczenia również może dostać się do lekarza bez kolejki?
Nie. Tego typu schorzenie daje prawo do zakupu częściowo refundowanych przez NFZ aparatów słuchowych. Zakupu dokonuje się na podstawie zlecenia lekarskiego potwierdzonego w funduszu.

5. Jakie przywileje mają honorowi dawcy krwi?
Żadne. Trzeba być zasłużonym honorowym dawcą krwi lub narządów, by otrzymać bezpłatne leki i bez kolejki dostać się do lekarza.

6. Pobieram rentę rodzinną. Czy daje mi to jakieś przywileje?
Tylko pod warunkiem, że jest to renta rodzinna po zmarłym inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej. Wówczas przysługuje prawo do bezpłatnych leków. Renty te mają symbol OZR lub WZR.

Jeśli osoba, pomimo prawa do pobierania renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub osobie represjonowanej, zdecyduje się pobierać swoją własną emeryturę, która akurat jest wyższa, to samo prawo przyznające rentę rodzinną także uprawnia do bezpłatnych leków. ZUS w takim przypadku wydaje zaświadczenie o przyznanym prawie do tej specjalnej renty rodzinnej i na wniosek rencisty NFZ może decyzją potwierdzić to uprawnienie celem okazywania u lekarza lub w aptece.7. Czy rodzic sprawujący opiekę nad autystycznym dzieckiem może to dziecko wprowadzić bez kolejki do lekarza?
Ten przypadek nie jest przewidziany w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku. Zatem musi Pani z dzieckiem czekać w kolejce do gabinetu lekarskiego.

8. Mąż jest inwalidą wojennym i ma stosowną legitymację wydaną przez ZUS. Całe życie byłam przy mężu, nie mam żadnego świadczenia, a do ubezpieczenia zdrowotnego jestem zgłoszona jako członek rodziny. Czy jakieś „mężowskie” uprawnienia mi przysługują?
Tak. Podobnie jak mężowi, przysługuje Pani prawo do bezpłatnych leków zgodnie z art. 46 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku. Uprawnienie to potwierdza NFZ, wydając decyzję dla Pani. Jednakże taka decyzja wymaga przedłożenia funduszowi dokumentu z urzędu skarbowego przynajmniej za poprzedni rok podatkowy potwierdzającego, że pozostaje Pani na wyłącznym utrzymaniu męża. Inaczej mówiąc, że nie uzyskała Pani żadnych własnych dochodów.

Nie wszyscy muszą czekać w kolejce do lekarza [wideo]
Dariusz Bloch Na pytania odpowiadał Janusz Janczewski, naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców w Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ w Bydgoszczy.
Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.