Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek w Żarach - Organ Prowadzący Fundacja Pomocy Dzieciom "SI-gma" w Żarach

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Orzeszek w Żarach - Organ Prowadzący Fundacja Pomocy Dzieciom "SI-gma" w Żarach

Materiał informacyjny

Druga, obok Niepublicznego Przedszkola z Oddziałmi dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem“ w Żaganiu prowadzona przez Fundację Pomocy Dzieciom
SI-gma specjalistyczna placówka przedszkolna w regionie Żarsko – Żagańskim, zajmująca się edukacją i terapią dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami w tym sprzężonymi. Przedszkole zostało zarejestrowane 30 września 2020 r. a pierwsze dzieci zostały przyjęte 1.01.2021 r. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 17a w Żarach – Kunicach.

Obecnie w budynku przy ul. Grunwaldzkiej funkcjonują dwie grupy czteroosobowe dla dzieci z Autyzmem. Docelowo działalność przedszkola będzie prowadzona również w budynku przy ul. Pszennej 3B w Żarach, gdzie przygotujemy sale dla pięciu grup Oprócz sal dydaktycznych zostaną utworzone trzy gabinety terapii indywidualnej, Sala terapii Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata a w niedalekiej przyszłości Ogród Sensoryczny. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku
a pozostało jeszcze wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych
i ocieplanie budynku. Jeżeli wszystkie prace zostaną wykonane w terminie to pierwsze dzieci będziemy mogli zaprosić na przełomie marca i kwietnia.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli – terapeutów, którzy zajmują się indywidualnymi potrzebami każdego przedszkolaka na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. U dzieci usprawniane są między innymi: procesy poznawcze, społeczne, ich zdolności spostrzegania, umiejętności motoryczne oraz rozwój i rozumienie mowy. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz dla każdego dziecka tworzony jest IPET (Indywidualny Plan Edukacyjno – Terapeutyczny). Programy te tworzone są co 3 miesiące i mają na celu usprawniać każdą sferę rozwoju tak, aby
w maksymalny sposób stworzyć dziecku warunki do realizacji wszystkich zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszym przedszkolu staramy się jak najefektywniej wykorzystać czas spędzany
z dziećmi i za pomocą zajęć rewalidacyjnych wspomagać ich rozwój we wszystkich sferach. Każdego dnia podążamy za dziećmi i ich potrzebami, dążymy do nawiązania szczególnego kontaktu między nauczycielem
i dzieckiem, aby czuło się w naszej obecności swobodne, szczęśliwe
i szanowane. Budowanie relacji i podążanie za dzieckiem stwarza nieograniczone możliwości w pracy terapeutycznej i pozwala znacznie szybciej osiągać zamierzone cele.

Jednym z głównych celów jakie sobie stawiamy jest rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą komunikacji alternatywnej AAC, tak aby nasi podopieczni mieli możliwość doskonalenia funkcji społecznych i wyrażania swoich potrzeb w sposób zrozumiały dla innych. Nasi nauczyciele i terapeuci, oprócz wymaganego wykształcenia kierunkowego, stale podnoszą kwalifikacje i umiejętności z zakresu edukacji i opieki nad dzieckiem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W pracy z dziećmi wykorzystujemy szereg metod wspierających terapię, takich jak: Elementy Metody Krakowskiej, Metody W. Sherborne, MDS – Metodę Dobrego Startu, metodę poznawczo – behawioralną, elementy metody M. Ch. Knillów.
W ofercie placówki znajdą się również zajęcia indywidualne i grupowe w Sali Doświadczania Świata, której bogate wyposażenie pozwoli dzieciom na rozwijanie wszystkich zmysłów: wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu.
Każde dziecko uczęszczające do przedszkola jest objęte terapią logopedyczną, Integracji Sensorycznej, pomocą psychologa. Ponadto odbywają się zajęcia Sensoplastyki – elementy, zajęcia ruchowe
i muzykoterapia.

Podobnie jak w placówce w Żaganiu zajęcia dydaktyczne oraz terapie indywidualne realizowane są w godzinach od 7:00 do 16:00. Praca
w przedszkolu odbywa się w małych, maksymalnie czteroosobowych grupach, które znacznie zwiększają szansę rozwoju naszych podopiecznych. Taki podział grup pozwala nauczycielom na zindywidualizowanie każdej aktywności, dostosowanie materiału dydaktycznego do każdego z dzieci oraz znacznie zwiększa możliwości skupienia uwagi dziecka na wykonywanym zadaniu.
W takich małych grupach znacznie łatwiej jest odpowiadać na potrzeby dzieci, oraz zapobiegać ich trudnym zachowaniom wygaszając je lub wyprzedzając. Tworzone i wykorzystywane przez nas pomoce dydaktyczne, również są dostosowane do rozwoju dzieci, aby były dla nich wyraźne, czytelne,
a jednocześnie interesujące. Podczas każdej pracy dydaktycznej posługujemy się podpisami globalnymi, aby dzieci miały możliwość przyswajania imion, nazw i wszelkich słów za pomocą pamięci wzrokowej. Pracujemy na tabliczkach wzmocnieniowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do inicjacji aktywności przez dzieci, oraz zwiększają ich chęć do współpracy
z nauczycielem – terapeutą. Dzieci mają wówczas pełną świadomość
i kontrolę nad tym, ile pracy muszą włożyć w dane ćwiczenie, aby uzyskać wybraną przez siebie nagrodę.

W przedszkolu rytm dnia wyznacza specjalny plan stworzony za pomocą obrazków komunikacyjnych PCS. Dzięki temu dzieci z autyzmem, które najlepiej odnajdują się w schematach i lubią przewidywalność mają możliwość pełnej kontroli nad tym, co czeka ich danego dnia podczas pobytu w przedszkolu. W planie znajdują się między innymi takie aktywności, jak: śniadanie, powitanie, edukacja, zajęcia na dywanie, obiad czy leżakowanie
i pożegnanie. Dzięki każdorazowej zmianie aktywności nasze dzieci
z łatwością wchodzą w każde kolejne zadanie i czynność. Codziennie szczególną uwagę poświęcamy również umiejętnościom samoobsługowym . Naszym priorytetem jest, aby po zakończeniu edukacji w naszym przedszkolu dzieci mogły same poradzić sobie z wszelkimi codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, zakładanie butów, zapinanie zamków błyskawicznych itp. Podczas każdej aktywności, w zależności od potrzeb, nauczyciele wykorzystują elementy treningów czystości, jedzenia, umiejętności poznawczych, umiejętności społecznych czy spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest, aby nasze dzieci potrafiły samodzielnie korzystać
z toalety i wykonywać łańcuchy czynności podczas korzystania z niej oraz mycia rąk. Nauczyciele skupiają całą swoją uwagę na aktywnościach dzieci, aby z każdej z nich stworzyć sytuację terapeutyczną i dzięki temu wykorzystać pełne spectrum terapii.

Każdego dnia dzieci mają również czas na zabawę swobodną, zabawę funkcjonalną oraz chwilę relaksacji. Nie boimy się upałów ani zimna, dlatego między zabawą, nauką i posiłkami codziennie znajdujemy czas na spacer, który również stwarza nam wiele idealnych sytuacji rozwojowych. Podczas takich spacerów przeprowadzany jest trening umiejętności społecznych przy okazji wizyt w sklepach i kawiarniach. Dużo czasu spędzamy również na miejskich placach zabaw oraz placu na terenie naszej placówki, który
w szczególny sposób odpowiada potrzebom dzieci z autyzmem. Zabawy na takich obiektach pozwalają znacznie szybciej rozwijać motorykę dużą oraz samodzielność naszych dzieci.

W codziennej pracy z dziećmi nie zapominamy o rodzicach. W naszych placówkach dążymy do pełnej współpracy dla dobra naszych podopiecznych. Rodzice mogą liczyć na wsparcie merytoryczne nauczycieli i terapeutów. Cenne wskazówki i prezentacja metod pracy z dzieckiem w domu stanowią istotną pomoc. Staramy się rozwijać grupy wsparcia w formie spotkań popołudniowych przy kawie i ciasteczku aby zapewnić swobodną wymianę informacji i doświadczeń z życia codziennego rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Działalność Fundacji Pomocy Dzieciom SI-gma oraz specjalistycznych placówek które prowadzimy była by bardzo trudna bez wsparcia społeczności lokalnej. Dlatego nieustannie rozwijamy współpracę z placówkami publicznymi i niepublicznymi dążąc do spotkań integracyjnych naszych przedszkolaków z rówieśnikami. Utrzymujemy stałą współprace z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi zarówno na etapie diagnozy jak i terapii, Instytucjami i organizacjami pozarządowymi otoczenia dziecka i rodziny
a także lokalnymi firmami i osobami prywatnymi którym nieobca jest empatia i chęć pomagania innym. Serdecznie dziękujemy za dotychczas okazywane wsparcie w formie produktów, darowizn pieniężnych, pracy
w ramach wolontariatu i dobre słowa które na co dzień wspierają nasze inicjatywy
i rozwój placówek. Mamy nadzieję, że wspólne sukcesy będą powodem do dumy i radości.

DANE KONTAKTOWE:

Organ prowadzący:

Fundacja Pomocy Dzieciom „SI – gma”, ul. Pułaskiego 7B, 68-200 Żary

Tel: +48 606 301 185
E-mail: [email protected]
www.fundacjasigma.pl

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Orzeszek” w Żarach
ul. Grunwaldzka 17A, 68-200 Żary

Tel: +48 882 198 828
E-mail: [email protected]

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.