Nowa sieć szkół i bezpłatne podręczniki. Rok szkolny czas zacząć

Czytaj dalej
Małgorzata Klimczak

Nowa sieć szkół i bezpłatne podręczniki. Rok szkolny czas zacząć

Małgorzata Klimczak

W poniedziałek uczniowie i nauczyciele wracają do szkół po reformie oświatowej. Będą musieli dostosować się do nowych zasad, przepisów, czasem do nowych budynków

4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wejdą jednak w nową rzeczywistość, bo będzie obowiązywać nowa siatka szkół i nowy system oświaty.

Nowa sieć szkół

Szkoły podstawowe będą 8-klasowe, gimnazja będą stopniowo wygaszane, licea ogólnokształcące będą 4-letnie, a technika - 5-letnie. Zamiast zasadniczych szkół zawodowych będą szkoły branżowe I i II stopnia. W Szczecinie ustalanie nowej sieci szkół było poprzedzone wieloma dyskusjami, które trwały kilka tygodni.

- Wariantem, który był najczęściej wybieranym w przypadku szczecińskich szkół jest włączenie gimnazjum w strukturę szkoły podstawowej - informuje Marta Kufel z Urzędu Miasta. - Wybranie takiego sposobu wprowadzenia zmian jest optymalne, ponieważ likwiduje dwuzmianowość, w wielu przypadkach nie istnieje potrzeba dostosowywania budynków do potrzeb uczniów oraz zapewnia ochronę etatów pracowników szkół.

W nowej sieci szkół 13 gimnazjów zostało włączonych w struktury szkół podstawowych, 2 gimnazja - w strukturę techników, 5 gimnazjów zostało przekształconych w nowe szkoły podstawowe, 2 gimnazja zostały przekształcone w liceum ogólnokształcące i technikum, 9 gimnazjów istniejących w zespołach szkół stało się szkołami podstawowymi, a 6 gimnazjów będzie prowadzić działalność do czasu wygaszenia.

Nauczyciele

Największe obawy związane z tą reformą budziły zwolnienia nauczycieli. Według Kuratorium Oświaty w Szczecinie, sytuacja jest lepsza niż przedstawiają to związkowcy. Według danych urzędu miejskiego w Szczecinie straci pracę 84 nauczycieli, a okrojony etat będzie miało 325 osób. Kuratorium Oświaty w Szczecinie uspokaja, że oferty pracy dla nauczycieli są.

- Kurator zobowiązał dyrektorów szkół do informowania o wszystkich wolnych etatach. Dzięki temu nasza baza zachodniopomorska miała najwięcej ofert pracy dla nauczycieli w kraju - mówi Jerzy Sołtysiak, wicekurator oświaty.

Liczba wszystkich ofert, które się pojawiły w bazie, wyniosła 4239, z czego 3753 jest już nieaktualnych. W tej chwili aktywnych jest 486 ofert pracy.

Do końca wakacji jeszcze trwła ruch kadrowy w szkołach i aktualizowane są arkusze organizacyjne szkół. Zapotrzebowanie na etaty nauczycieli ma się zwiększyć, ponieważ liczba oddziałów klas VII i VIII będzie większa niż klas I i II gimnazjów. Wynika to z faktu, że oddziały w szkołach podstawowych są mniej liczne niż oddziały gimnazjum, a liczba dzieci w systemie pozostaje bez zmian.

Szkolnictwo zawodowe

Duży nacisk zostanie położony na szkolnictwo zawodowe. W tym roku szkolnym w naszym województwie powstaną dwie nowe szkoły. W Szczecinie Technikum Technologii Cyfrowych, a w Świnoujściu szkoła branżowa I stopnia, która będzie szkolić między innymi ślusarzy we współpracy z tamtejszymi firmami.

- Szkolnictwo zawodowe musi reagować na sytuację gospodarczą kraju - mówi Urszula Berlińska, dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie. - Mamy za zaanie odbudowanie prestiżu szkolnictwa zawodowego. Często rodzice nie wiedzą jaką mamy ofertę. Kładziemy nacisk na to, żeby od najmłodszych lat pracować z dziećmi nad wyborem ścieżki kształcenia zwodowego.

Podręczniki

Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych. Zakupi je szkoła z dotacji, którą otrzyma z budżetu państwa. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń należy do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN.

Rodzic będzie zobowiązany kupić jedynie podręczniki do zajęć nieobowiązkowych, np. do: religii, etyki, drugiego języka obcego.

Z nowych podręczników w roku szkolnym 201 7/2018 będą korzystać dzieci z klas I, IV i VII szkoły podstawowej, które od września rozpoczną naukę według nowej podstawy programowej. Podręczniki stanowię własność szkoły i są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. Po jego zakończeniu uczeń ma obowiązek zwrócić książki do biblioteki szkolnej.

Przedszkola

W tym roku po raz pierwszy sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego zostali objęci subwencją oświatową.

Większe wsparcie dla sześciolatków związane jest ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast - jak dotychczas - trzech.

Zniesiona została również możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. W praktyce oznacza to, że rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

Decyzję o kontynuowaniu nauki dziecka 6-letniego właśnie w przedszkolu podejmuje coraz więcej rodziców.

Do zasobów oświatowych miasta wróciły dwa przedszkola niepubliczne, których dyrektorki zrezygnowały z prowadzenia placówek. To jest „Calineczka” przy ul. Monte Cassino i „Literackie” przy ul. Podhalańskiej. „Calineczka” wejdzie w struktury Przedszkola Publicznego nr 71 przy ul. Felczaka, a „Literackie” - w struktury Przedszkola Publicznego nr 41 przy ul. Malczewskiego.

Przedszkole „Literackie” jeszcze do połowy sierpnia działało jako przedszkole niepubliczne. Trudniejsza sytuacja jest przy ul. Monte Cassino, ponieważ tam budynek przez 4 lata stał pusty, więc remont jest znacznie poważniejszy. Ostatnie prace mają zakończyć się w październiku, ale nie będą kolidowały z zajęciami. Oba mają po 100 miejsc.

Małgorzata Klimczak

Zajmuję się szczecińską kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury. Kultura to przez wielu dziedzina pomijana, ignorowana i stawiana na ostatnim miejscu, bo są rzeczy ważniejsze. Bo jest gospodarka, polityka, inwestycje. Za każdym razem, kiedy coś takiego słyszę, zastanawiam się, jak wyglądałby świat bez kultury. Dlatego staram się o nią walczyć i ja promować na łamach. Piszę o szczecińskich artystach, a tych, którzy tu wpadają na chwilę, pytam o to jak widzą Szczecin. Edukacja i kultura kształtują nas na całe życie. Bez edukacji i kultury nie ma dobrej gospodarki, polityki i dobrych inwestycji.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.