Nowe informacje w sprawie jakości wody w gminie Świdnica. Ta polepszyła się już w Drzonowie, Radomi i w Orzewie. Co z Buchałowem?

Czytaj dalej
Fot. Mariusz Kapała
Natalia Dyjas-Szatkowska

Nowe informacje w sprawie jakości wody w gminie Świdnica. Ta polepszyła się już w Drzonowie, Radomi i w Orzewie. Co z Buchałowem?

Natalia Dyjas-Szatkowska

Sprawdzamy, czy jakość wody w gminie Świdnica uległa poprawie. Ostatnio gorzej z nią było w Buchałowie i nie tylko... Konieczne było podstawienie beczkowozu.

O pogorszeniu się jakości wody w gminie Świdnica, szczególnie w Buchałowie, pisaliśmy w minionym tygodniu:

W gminie Świdnica znów pojawił się problem z jakością wody. W Buchałowie stanął beczkowóz, by mieszkańcy nadal mieli do niej dostęp

Gmina obiecała informować mieszkańców na bieżąco, jeśli coś się w tej sprawie zmieni. Spieszymy więc z informacjami, które mogą być przydatne dla mieszkańców Drzonowa, Radomi, Orzewa i właśnie Buchałowa.

Gdzie jakość wody jest już lepsza?

Państwowy Powiaty Inspektorat Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Drzonów informuje, iż jakość wody w miejscowościach:

uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (…) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Co z jakością wody w Buchałowie?

W Buchałowie ze względu na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów woda do celów konsumpcyjnych, czyli:

powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum dwie minuty.

Woda w tej miejscowości może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Mieszkańcy nie kryją niezadowolenia

Gdy pojawiła się informacja, że jakość wody w tych miejscowościach gminy Świdnica znów się pogorszyła, wśród mieszkańców zawrzało. Niektórzy denerwowali się, że to kolejny taki przypadek, inni ostro mówili, że to, co płynie z kranu, wodą raczej nazwać nie można...

Co robi więc gmina, by poprawić jakość wody?

- Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy w dniach 22 kwietnia- 6 maja prowadził będzie kompleksowe płukanie sieci wodociągowej Drzonów, Orzewo, Radomia i Buchałów, z podziałem na poszczególne miejscowości, zgodnie z opracowanym harmonogramem płukań - wyjaśnia wójt gminy Świdnica, Krzysztof Stefański.

Co to oznacza w praktyce? Przez hydranty przeciwpożarowe zostanie podany środek dezynfekujący, który powoduje rozpuszczenie zalegających osadów. Te zaś będą usunięte z wodociągu za pomocą hydrantów zlokalizowanych na końcowych odcinkach sieci.

- W pierwszej kolejności czyszczeniu zostanie poddana sieć w Buchałowie, kolejno Drzonów, Orzewo, Radomia i ponownie Buchałów - wyjaśnia wójt. - W czasie trwania płukania mieszkańcy proszeni są o niekorzystanie z wody do celów konsumpcyjnych, jedynie do celów sanitarnych. Zakładam, że ukończenie inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa SUW Drzonów" oraz planowane działania naprawcze spowodują, że wieloletnie niedogodności związane z dostawą zanieczyszczonej i niespełniającej norm sanitarnych wody zostaną zminimalizowane.

Wójt Stefański zobowiązał też kierownictwo Zakładu Usług Komunalnych do opracowania do 31 sierpnia 2020 r. wieloletniego Programu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Świdnica.

Podajemy harmonogram działań, za gminą:

Natalia Dyjas-Szatkowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.