O roli pielęgniarek epidemiologicznych [ROZMOWA]

Czytaj dalej
Agata Pustułka

O roli pielęgniarek epidemiologicznych [ROZMOWA]

Agata Pustułka

Rozmawiamy z dr n. med. Mirosławą Malarą, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.


Czym zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych?
Stowarzyszenie jest organizacją , której członkowie, a mamy ich obecnie ponad 900, współuczestniczą w szybkim rozwoju tej niezmiernie ważnej dyscypliny pielęgniarstwa. Nasze główne działania to podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. Stowarzyszenie umożliwia dzielenie się ważnymi osiągnięciami indywidualnymi i zespołowymi, które mogą być wykorzystane jako wzór w codziennej pracy pielęgniarek epidemiologicznych, będących specjalistami ds. epidemiologii m.in. z zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. Organizowane przez stowarzyszenie konferencje, warsztaty, spotkania, a także publikacje na łamach kwartalnika „Pielęgniarka Epidemiologiczna” wydawanego obecnie w nakładzie 1000 egzemplarzy, sprzyjają upowszechnieniu wiedzy o zakażeniach szpitalnych. W ciągu prawie 19 letniej działalności, dzięki konsekwentnej realizacji założonych celów stanowisko pielęgniarki i położnej epidemiologicznej zostało wzmocnione. Prowadzona specjalizacja umożliwia zdobycie kwalifikacji specjalisty pielęgniarstwa epidemiologicznego także położnym.

Jak oceni pani poziom wiedzy i świadomościi dotyczących zakażeń szpitalnych i stosowania procedur?
Ryzyko zagrożenia zdrowia pacjentów jest właściwie wpisane we współczesną medycynę. Istnieje duża potrzeba rozwiązywania złożonych problemów bezpieczeństwa chorych leczonych we wszystkich rodzajach placówek. Skuteczne zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest zadaniem priorytetowym, wymagającym kompleksowych działań. Środowisko opieki i leczenia, w którym spełniane są standardy jakości, a wraz z nimi standardy higieny szpitalnej, jest podstawą poprawnej działalności i ma wpływ na redukcję ryzyka wystąpienia zakażenia. Uważam, że w minionym okresie została wykonana ogromna praca, ale musimy zrobić jeszcze więcej, dokonać kolejnego kroku naprzód, z którego wszyscy będziemy dumni, a efekty działań odczują pacjenci i oczywiście personel tych placówek. Jako prezes stowarzyszenia, a zostałam wybrana na trzecią kadencję, uważam, że jednym z największych osiągnięć jest zmiana podejścia do naszej profesji. Rola pielęgniarek epidemiologicznych w realizacji wspólnego celu, jakim jest ochrona pacjenta i personelu medycznego przed zakażeniami szpitalnymi systematycznie wzrasta.

Nadzór nad zakażeniami jest podstawowym zadaniem każdego szpitala i musi być prowadzony wewnątrz szpitala przez jego wykwalifikowanych pracowników, wysoko postawionych w hierarchii szpitala i pracujących razem w zespole kontroli zakażeń szpitalnych.

Czy wszyscy widzą potrzebę, by wzmocnić rolę pielęgniarek epidemiologicznych?
Niestety nie. Nadal są szpitale, w których nasza praca nie jest odpowiednio dowartościowana. W tym zakresie stowarzyszenie we współpracy z konsultantem krajowym podejmuje intensywne działania, aby w każdym szpitalu praca na tym stanowisku dawała większe możliwości realizowania postawionych zadań oraz własnych dążeń i ambicji osobistego rozwoju zawodowego. Aby sprostać wymaganiom, osoby zatrudnione na stanowisku pielęgniarki i położnej epidemiologicznej nie tylko muszą mieć ogromne doświadczenie zawodowe, ale także powinny być odpowiednio przygotowane merytorycznie poprzez stałe samokształcenia. Nasze specjalistki współuczestniczą w rozwoju tej dyscypliny pielęgniarstwa, podejmują inicjatywy, badania naukowe, uzyskują kolejne stopnie naukowe włącznie z doktorskimi. Promują skuteczne rozwiązania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Jakie są oczekiwania środowiska zawodowego, które pani reprezentuje?
Praca na stanowisku pielęgniarki i położnej epidemiologicznej - specjalisty ds. epidemiologii/higieny i epidemiologii wiąże się z koniecznością samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych i wymagających szybkiej reakcji decyzji. Podnosimy kwalifikacje, ale też pragniemy odczuwać satysfakcję z wykonywania zawodu. Chciałabym, aby te dwie sprawy równoważyły się, aby to, w co inwestujemy i czemu się poświęcamy, szło w parze z tym, co otrzymujemy. W zamian oczekujemy widocznego docenienia, awansów i oczywiście godnego wynagrodzenia. Sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo dynamiczna. Zachodzi wiele zmian. Jestem optymistką i wierzę, że wystarczy nam sił na realizację wytyczonych celów.

Trwa głosowanie w konkursie „Dziennika Zachodniego” Hipokrates 2016. Ma wyłonić najlepszych w śląskiej medycynie. Na swoich faworytów można głosować do 21.11 (g. 11.59). Szczegóły na: dziennikzachodni.pl/hipokrates

Współorganizatorem plebiscytu jest Śląski Uniwersytet Medyczny.

Jak głosować ? Do wyboru są trzy sposoby: SMS (numery kandydatów oraz prefiksy, jakie należy wpisać w treści wiadomości, znajdą Państwo na dziennikzachodni.pl/hipokrates), głosowanie na Facebooku oraz kliki na naszej stronie. Głosowanie przez FB oraz na stronie dziennikzachodni.pl potrwa do 14.11.

TU MOŻECIE GŁOSOWAĆ I DODAĆ SWOICH KANDYDATÓW

Agata Pustułka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.