Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Małej

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Małej sięgają 1895 r. Na przestrzeni ponad 120 lat, dzięki włożonym trudom nasza jednostka prężnie się rozwijała. Obecnie w swoich szeregach posiadamy ponad 80 członków czynnych, blisko 35 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz ponad 10 członków wspierających.

OSP w Dąbrówce Małej posiada 4 wozy bojowe: 2 średnie i 2 lekkie pojazdy, które pozwalają na sprawne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Najnowszym naszym nabytkiem jest średni samochód pożarniczy GBA 3/16 na podwoziu Scania, który został zakupiony pod koniec 2016 roku z środków Urzędu Miasta Katowice oraz dofinansowania z KSRG. W swoim taborze posiadamy także średni samochód pożarniczy GBA 2/24 na podwoziu Renault z 2002 roku, lekki samochód GLBA 02/04 na podwoziu Ford z 2009 roku oraz lekki samochód SLRr JEEP z 1997 roku.

W strukturach KSRG – Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym nasza jednostka funkcjonuje od 1995 roku, czyli od samego początku utworzenia systemu. Wymaga to od nas właściwego przygotowania zarówno pod kątem sprzętowym jak i wyszkolenia naszych członków. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki wiedzy i umiejętności zdobytych przez naszych członków, wielu z nich zasila później szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

Corocznie od kilku lat, OSP w Dąbrówce Małej bierze udział w ponad dwustu interwencjach ratowniczo-gaśniczych, za co już dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni przez Poselski Zespół Strażacki w Sejmie RP. W ubiegłym 2017 roku interweniowaliśmy łącznie 286 razy. Czynnikiem który wpływa na dużą liczbę interwencji jest wysoka dyspozycyjność naszej jednostki. Jest to zasługa naszych członków którzy z zaangażowaniem prowadzą dyżury w jednostce.

Nasza działalność to również zabezpieczenia różnego rodzaju imprez masowych, takich jak rajdy i pokazy samochodowe, imprezy sportowe, czy też uczestnictwo w pokazach strażackich m.in. na piknikach rodzinnych oraz pokazach dla niepełnosprawnych dzieci na spartakiadach szkół specjalnych. Każdego roku uczestniczymy w kilkudziesięciu takich przedsięwzięciach, w trakcie których rozpowszechniamy wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prezentujemy posiadany sprzęt i umiejętności.
Bierzemy również czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej czy też różnego rodzaju turniejach sportowych, i co najważniejsze odnosimy w nich wiele sukcesów, czego dowodem są liczne puchary i dyplomy zgromadzone w naszej siedzibie. Wartym podkreślenia jest fakt, że w zawodach sportowo-pożarniczych już blisko od 20 lat nasza jednostka na szczeblu powiatowym, zajmuje miejsca na podium, wielokrotnie zdobywając I miejsce. Nasza młodzież od lat odnosi sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, także na szczeblu centralnym, gdzie jeden z naszych druhów zajął 2 miejsce w kraju.

Od wielu lat w naszej jednostce funkcjonuje MDP – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, dzięki której lokalna młodzież i dzieci mogą poznać tajniki pożarnictwa i przygotować się do wstąpienia do sekcji bojowej oraz zdobyć podstawy do zasilenia szeregów PSP. Obecnie MDP liczy blisko 35 druhów w wieku 12-18 lat. Prowadzący zajęcia z MDP pozytywnie urozmaicają im spędzanie wolnego czasu. Starsi członkowie naszej jednostki starają się organizować im różnego typu ćwiczenia, zawody i konkursy, mając nadzieję, że w przyszłości ta praca zaowocuje. Nasza młodzież uczestniczy również w wyjazdowych obozach organizowanych oraz finansowanych przez Urząd Miasta Katowice, gdzie również zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu pożarnictwa, żeglarstwa czy wspinaczki.

W strukturach OSP w Dąbrówce Małej funkcjonuje również Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z psami, która mimo iż funkcjonuje stosunkowo od niedawna, to może poszczycić się na swoim koncie już kilkoma podjętymi działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi. Grupa w swoich szeregach posiada łącznie 4 psy o różnym stopniu wyszkolenia, jednak ich przewodnicy dokładają wszelkich starań, aby zwiększyć ich poziom wyszkolenia, a tym samym możliwości bojowe. Na chwilę obecną grupa do działań i ćwiczeń wykorzystuje wyeksploatowany już samochód SLRr, jednak mamy nadzieję, że zgłoszony przez nas lokalny projekt do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, pozwoli zmienić ten stan rzeczy.

Od kilku lat staramy się o przebudowę naszej remizy. Obecne warunki lokalowe takie jak mała liczba boksów garażowych, brak szatni czy też zbyt mała sala świetlicowa, utrudniają naszą działalność statutową. Jako ostatnia jednostka na terenie miasta Katowice z wielką nadzieją oczekujemy na rozpoczęcie prac związanych z przebudową budynku naszej OSP i dostosowanie go do wymaganych norm. Jesteśmy przekonani, że przebudowa naszej remizy zakończy się kolejnym sukcesem zarówno strażaków, jak i włodarzy miasta z pożytkiem dla mieszkańców Katowic.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.