Materiał informacyjny

Ochrona rezerwatu przyrody Łężczok

Zieleń w rezerwacie jest cały czas pielęgnowana. Fot. RDOŚ w Katowicach Zieleń w rezerwacie jest cały czas pielęgnowana. Fot. RDOŚ w Katowicach
Materiał informacyjny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przeznacza też środki na ochronę przyrody w rezerwatach.

Jednym z istotnych elementów przyrodniczych rezerwatu przyrody Łężczok są łąki. Ich utrzymanie w krajobrazie rezerwatu wymaga m.in. systematycznego wykaszania. Zabieg został wykonany również w 2023 r.

„Mozaika siedlisk naturalnych i półnaturalnych, których istnienie jest współzależne od koegzystencji z człowiekiem, to specyfika rezerwatu przyrody Łężczok. Jednym z istotnych elementów przyrodniczych są tu łąki, które jednak są zbiorowiskami roślinnymi niestabilnymi ekologicznie i podlegają stałej sukcesji w kierunku leśnym. Utrzymanie ekosystemów łąkowych w krajobrazie rezerwatu wymaga prowadzenia czynnej ochrony w postaci ich wykaszania” - czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zabieg ten został przeprowadzony również w 2023 r. Coroczne koszenia przyczyniają się do utrzymania zbiorowisk łąkowych i wielu gatunków owadów z nimi związanych. Dobór terminów i sposobu koszenia, podyktowany jest potrzebą ochrony nie tylko owadów, ale również licznie występującego tam i przepięknie kwitnącego na fioletowo zimowita jesiennego.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.