Odbierają śmieci z działki. Za opłatą

Czytaj dalej
Fot. Wojciech Alabrudziński
Małgorzata Goździalska

Odbierają śmieci z działki. Za opłatą

Małgorzata Goździalska

Gmina Baruchowo była pierwsza w powiecie włocławskim. Ale za przykładem Baruchowa podążają inne gminy. Chodzi o opłaty ryczałtowe za odbiór śmieci od właścicieli działek, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne.

W gminie Baruchowo nad jeziorami, w otoczeniu lasów, jest ponad 600 działek letniskowych i rekreacyjnych. Do ubiegłego roku tylko niektórzy właściciele tych działek zawierali umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ba-ruchowie na wywóz odpadów.

Część bowiem twierdziła, że... nie wytwarza odpadów lub że zabiera ze sobą śmieci do domu, na przykład do Łodzi, bo mieszkańcy aglomeracji łódzkiej są właścicielami wielu działek nad jeziorami w gminie Baruchowo. W efekcie śmieci były często przywożone z działek i stawianie przy pojemnikach do segregacji śmieci ustawionych w gminie. I tworzył się bałagan.

W tym roku wszyscy właściciele działek z domkami letniskowymi, którzy nie są mieszkańcami gminy Baruchowo, mają ponosić koszty związane gospodarką odpadami. Ustalone zostały bowiem przez samorząd gminy opłaty ryczałtowe w wysokości 160 złotych rocznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny i 180 złotych rocznie w przypadku niesegregowania śmieci.

Jak powiedział nam wczoraj wójt Stanisław Sadowski, do tej pory 450 właścicieli działek letniskowych i rekreacyjnych złożyło deklarację dotyczącą opłat. Dla pozostałych urzędnicy gminy przygotowują wezwania. A jeśli to nie poskutkuje, to będą wydawane decyzje administracyjne.

Do wprowadzenia opłat i odbierania śmieci od właścicieli działek rekreacyjnych przymierza się także gmina Choceń, na terenie której letniska nad wodą ma wielu mieszkańców aglomeracji łódzkiej.

- Przygotowaliśmy projekt uchwały, która znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji rady - powiedziała nam wczoraj Agnieszka Świątkowska, sekretarz w UG w Choceniu. - Proponowane opłaty - 150 złotych rocznie za śmieci segregowane, a 210 złotych za niesegregowane.

Nie jest wykluczone, że z możliwości, jakie dała znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku, skorzystają także inne turystyczne gminy w powiecie.

Małgorzata Goździalska

Zajmuję się problematyką samorządową, sprawami kryminalnymi, problemami społecznymi. W imieniu Czytelników podejmuję skutecznie interwencję.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.