Lucyna Talaśka-Klich

Odpowiadali na pytania o pomoc dla producentów mleka i wieprzowiny [wideo]

Podczas czwartkowego dyżuru w redakcji na pytania Czytelników odpowiadali: Wojciech Kędzia, dyr. bydgoskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego i Barbara Fot. Lucyna Talaśka-Klich Podczas czwartkowego dyżuru w redakcji na pytania Czytelników odpowiadali: Wojciech Kędzia, dyr. bydgoskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego i Barbara Kornaszewska z Sekcja Interwencji ARR.
Lucyna Talaśka-Klich

Tylko do 18 marca można składać w ARR wnioski o wsparcie dla producentów mleka i wieprzowiny.

1. Mam aktualne dane. Czy muszę sprawdzić jew Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące świń?
Sprawdzenie danych w ARiMR dotyczące świń nie jest wymagane. Oświadczenie z ARiMR o liczbie zwierząt nie jest dokumentem, który należy obowiązkowo dołączyć do wniosku o udzielenie wsparcia. ARR zachęca do weryfikacji i aktualizacji danych w systemie Identyfikacji Rejestracji Zwierząt administrowanym przez ARMiR z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wsparcie (z analizy danych IRZ wynika, że wielu producentów posiada ujemne salda na 30.09.2015 roku, co może uniemożliwić udzielenie wsparcia).

2. Wniosek już złożyłem. Kiedy dostanę pieniądze w ramach pomocy dla producentów mleka?

ARR wypłaci do 30 czerwca 2016 r. na rachunek bankowy producenta mleka i świń zawarty w CRP prowadzonym przez ARR.3. Tuczę świnie sprowadzone z Danii. Czy za ich sprzedaż do ubojni dostanę pomoc?
Za świnie sprowadzone z Danii, sprzedane (w liczbie nie mniejszej niż 5 sztuk i nie większej niż 2000 sztuk) do rzeźni w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. i poddane ubojowi w okresie od 01.10.2015 r. do 07.01.2016 roku, będzie udzielone wsparcie przy spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 stycznia 2016 r. (w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych) oraz w warunkach uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych”.

Kwota jednostkowego wsparcia wyliczona będzie przy uwzględnieniu całkowitej liczby świń kwalifikujących się do wsparcia i nie będzie mogła przekroczyć 35 złotych do jednej sztuki. W przypadku producentów świń ubiegających się o udzielenie wsparcia do zwierząt o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń (cykl zamknięty) ubiegającego się o wsparcie (albo którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie), wyliczoną kwotę jednostkowego wsparcia zwiększa się o 100 procent, przy czym wysokość pomocy przysługującej do tych świń nie może być większa niż 70 zł do jednej sztuki.

4. Jeśli moja indywidualna kwota mleczna nie przekraczała 300 tys. kg, ale surowca wyprodukowałem ponad 300 tys. kg, to czy pomoc mi nie przysługuje?
Zgodnie z „Warunkami uzyskania wsparcia dla producentów mleka” uczestnikami mechanizmu mogą być producenci, którzy:

Zatem w tym przypadku wsparcie będzie udzielone do maksymalnie 300 000 kg mleka wprowadzonego do obrotu. Producent może złożyć wniosek o udzielenie pomocy dla producentów mleka.

5. W ostatnim roku kwotowym wydzierżawiłem od sąsiada część kwoty. Czy muszę to udowodnić na piśmie?
W przypadku zatwierdzenia umowy oddania w używanie kwoty indywidualnej i zarejestrowania przez dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy w roku kwotowym 2014/2015, producent ubiegający się o udzielenie wsparcia producentom mleka nie musi składać ponownego potwierdzenia na piśmie faktu wydzierżawienia kwoty indywidualnej. Wysokość pomocy będzie udzielana w oparciu o ilość mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015.

6. Współwłaścicielem gospodarstwa jest moja żona, z którą jestem w sporze i ona powiedziała, że na złość nie zgodzi się, żebym wziął pomoc za sprzedane świnie. Czy rzeczywiście, jeżeli ona sprzeciwi się na piśmie, to pieniędzy nie dostanę?
W przypadku gdy współwłaścicielem gospodarstwa jest żona/mąż wsparcie należy się pod warunkiem, że małżeństwo nie posiada dokumentu o rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

W przypadku, gdy do wniosku dołączone zostały dokumenty wystawione zarówno na jednego, jak i drugiego ze współmałżonków, (których ustawowa wspólność majątkowa obejmuje dane gospodarstwo rolne), wnioskodawca dołącza do wniosku dodatkowo oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego.

7. Ile krów muszę mieć, żeby dostać pomoc? Jedna z krów ma 24 miesiące i nie wycieliła się jeszcze, to czy dostanę to wsparcie?
Wsparcie udzielane jest rolnikowi będącemu producentem mleka, jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg i w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt.

8. W ostatnim kwartale minionego roku sprzedaliśmy łącznie 5 świń, ale jedną z faktur odebrał mój syn, chociaż gospodarstwo jest moje, zwierzęta też moje. Czy to ma jakieś znaczenie, bo słyszałem, że musi być co najmniej 5 świń.
Zgodnie z warunkami uzyskania wsparcia przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” producent świń ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem faktury (lub faktury VAT RR) potwierdzającej sprzedaż świń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r., lub kopie tych faktur. Aby uzyskać wsparcie producent powinien m.in. sprzedać z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 świń i nie więcej niż 2000 świń (świnie powyżej 50 kg oraz lochy przynajmniej 1 oproszone o masie większej niż 160 kg) w terminie od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 roku.

Lucyna Talaśka-Klich

Kieruję wspaniałym zespołem dziennikarzy, którzy rozkłada gospodarkę na czynniki pierwsze i tłumaczy Czytelnikom w jaki sposób ekonomia wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego. Moim konikiem jest rolnictwo. Konie także są moją pasją, szczególnie huculskie i rasy wielkopolskiej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.