Materiał informacyjny

Oprócz błękitnego nieba…

Fot. Norbert Palusiński. Specjalne stoisko Czystego Powietrza WFOŚiGW w Katowicach pojawiło się przed siedzibą katowickiego Funduszu Fot. Norbert Palusiński. Specjalne stoisko Czystego Powietrza WFOŚiGW w Katowicach pojawiło się przed siedzibą katowickiego Funduszu
Materiał informacyjny

7 września, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Z tej okazji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował spotkanie mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat jakości powietrza oraz jego wpływu na środowisko, zdrowie i rozwój człowieka.

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza to inicjatywa zapoczątkowana i ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 2019 roku. Jej głównym założeniem jest zwrócenie uwagi na palący problem zanieczyszczenia powietrza, a także promowanie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz jego poprawy. 7 września jest zatem idealną okazją do tego, aby zastanowić się nad wpływem naszej działalności na środowisko naturalne i jakość powietrza. „Święto błękitnego nieba” nie powinno być jedynie okazją do głębokiej refleksji, ale powinno również stanowić asumpt do konkretnego działania. Przykładem instytucji, która takie działanie podejmuje, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WFOŚiGW w Katowicach od wielu lat aktywnie i skutecznie działa na rzecz ochrony środowiska w województwie śląskim. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na dwóch obszarach: wspieraniu inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na projekty z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i energetyki odnawialnej. Instytucja ta podejmuje wiele proekologicznych działań, które obejmują m. in.: modernizację systemów ogrzewania, promowanie energii odnawialnej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych. Jednym z kluczowych projektów, który WFOŚiGW w Katowicach realizuje jest program „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym projektem realizowanym przez WFOŚiGW we współpracy z instytucjami lokalnymi i rządowymi. Jego głównym celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W ramach programu oferowane są dofinansowania na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

- Program „Czyste Powietrze” to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Realizowany jest na terenie całego kraju. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródło ciepła, paliwa stałe, ale także kompleksową termomodernizację naszych domów - mówił na spotkaniu Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Warto zaznaczyć, że od 3 stycznia br. wdrożono zmiany w programie, które wprowadzają m.in. wyższe poziomy dofinansowania. Obecnie w najwyższym poziomie dofinansowania na kompleksową termomodernizację i wymianę kopciucha można otrzymać nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji.

- Istnieją trzy progi dofinansowania uzależnione od wysokości dochodu uzyskiwanego przez wnioskodawcę. Aby z nich skorzystać, należy spełnić określone wymogi. O takie dofinansowanie może ubiegać się każdy mieszkaniec naszego kraju, który osiąga dochody do 135 tys. zł, jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego oraz rozpoczął inwestycję nie wcześniej niż pół roku od wystawienia pierwszej faktury, czyli poniesienia pierwszego kosztu - podkreślała Marzenna Kapek, dyrektor ds. Programu Czyste Powietrze.

Efekty i wymierne korzyści dla społeczeństwa

Działania podejmowane w ramach Programu „Czyste Powietrze” przynoszą liczne korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Po pierwsze, poprawa jakości powietrza przekłada się na zdrowie mieszkańców, zmniejszając występowanie chorób układu oddechowego. Po drugie, inwestycje w efektywność energetyczną pozwalają na oszczędności finansowe i obniżenie kosztów ogrzewania. Po trzecie, promowanie odnawialnych źródeł energii wspiera rozwój sektora ekologicznego i przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Gminy organizując punkty konsultacyjno - informacyjne zapewniają kompleksową poradę i wsparcie dla swoich mieszkańców, aby Ci wybierali odpowiednie źródło ciepła i sposób docieplenia własnego budynku przy jednoczesnym skorzystaniu z dofinansowania dostępnego w ramach „Czystego Powietrza”. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków. Do tej pory złożono niemal 700 tys. wniosków na kwotę ponad 17 mld zł, z czego wypłacono już ponad 6,8 mld zł. Program „Czyste Powietrze” jest doskonałym przykładem zaangażowania WFOŚiGW w ochronę środowiska. To nie tylko program, ale także manifest długofalowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony naszego ekosystemu.

Tu podaj tekst alternatywny
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.