Podejrzana sztuka wyboru pana oficera

Czytaj dalej
Wojciech Mąka

Podejrzana sztuka wyboru pana oficera

Wojciech Mąka

Dyscyplinarka i zdjęcie ze stanowiska kolejnego wysokiego stopniem policjanta w KWP. A w tle - program i fundacja o tej samej nazwie.

Mł. insp. Maciej W., zdolny i kreatywny naczelnik wydziału komunikacji społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podpadł komendantowi wojewódzkiemu, kiedy doszły do niego informacje o nieprawidłowościach. W. jest autorem prowadzonego od 2011 roku razem z Fundacją „Tumult” Marka Żydowicza i Urzędem Marszałkowskim policyjnego programu profilaktycznego „Sztuka Wyboru”. Przy okazji kontroli wyszło na jaw, że istnieje też niemająca nic wspólnego z policyjną akcją Fundacja Sztuka Wyboru, w której prezesem jest... żona inspektora, a on sam - fundatorem i przewodniczącym rady.

Nieoficjalnie wiemy, że niektórzy podwładni naczelnika pracowali w fundacji jako wolontariusze.

Podinsp. Monika Chlebicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego, podkreśla jednak, że mimo tej samej nazwy i podobnego logo, nie stwierdzono naruszenia prawa przez policjanta.

Mimo to wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. - Stwierdzono nieprawidłowości w zarządzaniu wydziałem, brak właściwego nadzoru nad pracownikami oraz niewłaściwy podział zadań, co skutkować mogło atmosferą pracy w tym wydziale - mówi Monika Chlebicz.

Inspektora uznano winnym naruszenia dyscypliny służbowej i zdjęto ze stanowiska.

Stwierdzono nieprawidłowości w zarządzaniu wydziałem, brak właściwego nadzoru nad pracownikami oraz niewłaściwy podział zadań, co skutkować mogło atmosferą pracy w tym wydziale

Obcięli trzynastkę

Mł. insp. W. - mocno chwalony za kreatywność i wiele policyjnych akcji profilaktycznych, których jest jedynym autorem, najwyraźniej nie radził sobie z kierowaniem podlegającym mu Wydziałem Komunikacji Społecznej KWP. Tak przynajmniej wynika z oficjalnych ustaleń postępowania dyscyplinarnego. - Nie każdy dynamiczny i kreatywny policjant nadaje się do kierowania ludźmi - słyszymy od jednego z funkcjonariuszy.

- Postępowanie zakończono uznaniem go za winnego naruszenia dyscypliny służbowej i odstąpiono od wymierzenia kary, co skutkuje obniżeniem nagrody rocznej, tzw. trzynastki, o 20 procent - wyjaśnia podinsp. Monika Chlebicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji. - Niemniej, biorąc pod uwagę posiadane doświadczenie i predyspozycje zawodowe policjanta, mianowano go na etat w Wydziale Prewencji KWP w Bydgoszczy, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie działalności profilaktycznej i inicjowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, co gwarantuje wiedza, zaangażowanie oraz dotychczasowa praca tego funkcjonariusza.

Postępowanie zakończono uznaniem go za winnego naruszenia dyscypliny służbowej i odstąpiono od wymierzenia kary, co skutkuje obniżeniem nagrody rocznej, tzw. trzynastki, o 20 procent

Były naczelnik jest m.in. autorem programu „Sztuka Wyboru” skierowanego do uczniów. W skrócie, dzieciaki pod okiem fachowców kręcą filmy. Zasługą W. jest to, że prezentuje się je podczas Camerimage.

Podobnie dynamicznie działa założona przez niego - ale już prywatnie - Fundacja Sztuka Wyboru. Identyczna nazwa i podobne logo mogą nasuwać pytanie, jak możliwe stało się wykorzystanie policyjnego pomysłu.

Nie zastrzegają nazw

Policyjny program jest finansowany przez Urząd Marszałkowski. Dziś z KWP słychać głosy, że być może nie zadbano o prawną ochronę programu.

- Obecnie nie ma praktyki zastrzegania praw autorskich do programów profilaktycznych - podkreśla Małgorzata Leźnicka, kierownik Biura Zdrowia Publicznego Urzędu Marszałkowskiego, podkreślając, że sama fundacja nigdy nie dostała od marszałka żadnych pieniędzy.

Dodaje: - W 2015 r. Urząd Marszałkowski przekazał fundacji 20 sztuk koszulek z nadrukiem promującym program w celu promocji programu prewencyjno-profilaktycznego „Sztuka Wyboru”.

Na ten sam temat:

"W związku z informacjami, które dotarły do Komendanta Wojewódzkiego dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy w ubiegłym roku, zlecono przeprowadzenie czynności wyjaśniających.

W ramach tych czynności ustalono, iż rzeczywiście Fundacja „Sztuka Wyboru”, której członkiem jest funkcjonariusz KWP, miała logo podobne i nazwę tożsamą z programem profilaktycznym KWP w Bydgoszczy. Niemniej nie ustalono, aby w tym zakresie doszło do naruszenia dyscypliny służbowej czy naruszenia prawa w jakimś zakresie.

W trakcie czynności sprawdzających nie pojawiły się ze strony pracowników WKS zarzuty dot. mobbingu.

Niemniej, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zarządzania wydziałem, braku właściwego nadzoru nad pracownikami oraz niewłaściwego podziału zadań, co skutkować mogło atmosferą pracy w tym wydziale. W związku z tym, wobec Naczelnika, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, które zakończono uznaniem winnym naruszenia dyscypliny służbowej i odstąpiono od wymierzenia kary, co skutkuje obniżeniem nagrody rocznej tzw. trzynastki, o 20 procent.

Z uwagi na ustalenia czynności wyjaśniających oraz postępowania dyscyplinarnego Komendant zdecydował o odsunięciu funkcjonariusza od kierowania tym wydziałem.

Uposażenie tego policjanta jest zgodne z etatem, który obecnie zajmuje".

"Program "Sztuka wyboru" jest realizowany od 2011 r. we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz Fundacją Tumult.

To profilaktyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczanie negatywnych zjawisk oraz ich skutków, występujących w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Projekt jest finansowany przez Urzędu Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środki na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim, które pochodzą, zgodnie z art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z opłat na wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych do 18 procent zawartości alkoholu.

Projekt jest również finansowany przez sponsorów, których pozyskuje Fundacja Tumult.

Fundacja Sztuka Wyboru nie otrzymała środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu „Sztuka Wyboru”. Jedynie w 2015 r. Urząd Marszałkowski przekazał Fundacji 20 sztuk koszulek z nadrukiem promującym program w celu promocji programu prewencyjno – profilaktycznego „Sztuka Wyboru”.

Program „Sztuka Wyboru” jest programem profilaktycznym, a obecnie nie ma praktyki zastrzegania praw autorskich do programów profilaktycznych. Ani Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ani Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nie zastrzega praw do swoich programów profilaktycznych".

Wojciech Mąka

Zajmuję się szeroko pojętą tematyką sądowa i policyjną - od relacjonowania procesów po sprawy kryminalne . Nie stronię także od opisywania spraw związanych z samorządem - zwłaszcza w kontrowersyjnych aspektach. Prywatnie jestem miłośnikiem historii II wojny światowej na jej europejskich teatrach.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.