Polscy seniorzy są w ogonie Europy. Chodzi o ich zdrowie i aktywność

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Maciej Badowski

Polscy seniorzy są w ogonie Europy. Chodzi o ich zdrowie i aktywność

Maciej Badowski

Polska ma wiele do zrobienia w opiece medycznej i oraz aktywizacji osób starszych, z których większość postrzega swój stan zdrowia jako zły.

Proces starzenia się społeczeństw przyspiesza. Opieka nad osobami starszymi staje się coraz większym wyzwaniem dla decydentów na całym świecie. Polska jest w końcówce stawki pod względem stanu zdrowia i aktywności seniorów w Europie. Wskaźnik aktywnego starzenia, który służy do monitorowania zaangażowania osób starszych w życie gospodarcze i społeczne, plasuje nas na drugiej pozycji od końca, za Grecją.

Polska zajmuje 27. miejsce wśród krajów członkowskich UE pod względem wskaźnika aktywnego starzenia. Według danych OECD, zaledwie 15,5 proc. Polaków powyżej 65. roku życia postrzega swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry. W Szwecji ten odsetek wynosi 68,2 proc. a w Szwajcarii 67 proc. Żeby zmienić sytuację w Polsce, większy nacisk należy położyć na działania prewencyjne, których celem będzie poprawa fizycznego i psychicznego stanu zdrowia osób starszych.

Wciąż jednak pozostaje bardzo wiele do naprawienia

W ostatnich latach w Polsce zaczęto dostrzegać konieczność znaczących zmian w polityce senioralnej. W poprzedniej kadencji Sejmu intensywnie pracowała Komisja Polityki Senioralnej, wiele inicjatyw wniosła rada ds. seniorów przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Opracowano dokumenty strategiczne dot. długofalowej opieki senioralnej i opieki długoterminowej oraz uchwalono ustawę o osobach starszych zapewniającą informacje o sytuacji seniorów. Realizowane są liczne projekty aktywizujące seniorów, przyczyniające się do realizacji idei zdrowego starzenia się, aktywnie działają uniwersytety trzeciego wieku, powoływane są liczne gremia przedstawicielskie i opiniodawcze, np. gminne rady seniorów.

Wciąż jednak pozostaje bardzo wiele do naprawienia, zwłaszcza w odpowiedzi na potrzeby powiększającej się populacji seniorów o rosnącym stopniu niesamodzielności, wymagających lepszej opieki zdrowotnej i zwiększenia dostępu do nowocześnie zorganizowanych świadczeń zdrowotnych.

Autor: Maciej Badowski

Maciej Badowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.